szmue fejlec 2

Hargita népe, Simó Márton | 2020. november 5.

Furcsa dolgok történnek mostanában. Egyáltalán nem véletlen, hogy ezt a szólást választottam jelen írásom címéül. A mostani nagyon fonák esztendő. Gondolni sem mertünk volna tavaly ilyenkor arra, hogy idén mi lesz velünk. Ez a vírus itt mind modellezi nekünk a sok rosszat, amelyről a társadalomtudósok és a jövőt firtatók szoktak beszélni. Feszt mondták, hogy tökéletesen elszakadunk a valóságtól, hogy gépek által fogunk élni, de úgy, hogy pár percet sem bírunk ki bizonyos madzagok és tyúkbelek híján, amelyek már nemcsak az élet nedveit, hanem magát a valóságot is adagolják majd nekünk. És immár itt vagyunk. Benne az áldatlan helyzetben. Úgy tűnik, hogy a pandémia felgyorsította a jelenségeket, és egyfajta modellként szolgál arra, hogy felvázolja számunkra a sötét jövőt.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. november 6.

Azt szerették volna, hogy még a halottak napja előtt bemutassák ezt a rendkívüli kötetet, amelyet több mint tíz éve dédelgetnek, és most már a harmadik, bővített és átdolgozott kiadáshoz ért el – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke annak a könyvnek a bemutatóján, melynek címe valójában a témáját is összefoglalja: Háromszéki jelesek a Házsongárdi temetőben.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. november 5.

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartottak az egykori barcaföldvári 2. fogolytábor utolsó tömegsírja fölött kialakított emlékkertben tegnap, november 4-én, a nemzeti gyásznapon. Ez volt a huszonegyedik, amióta 2000-ben sikerült emlékművet állítani az ott veszett, illetve sínylődött magyar foglyoknak. A koronavírus-járvány okozta megszorítások következtében idén kevesen, negyedszáznál alig többen jelentek meg, maszkosan, egymástól kellő távolságban róva le kegyeletüket.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 5.

Az erdélyi magyar nemzeti közösség ügyeinek összehangolt képviselete és a parlamenti választásokon való együttműködés érdekében megállapodást írt alá Kolozsváron Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, valamint Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség (RMSZ) társelnöke – röpítette világgá az örvendetes hírt a média.

Háromszék, Benkő Levente | 2020. november 5.

A Brassótól északra húsz kilométernyire elhelyezkedő Barcaföldváron működött a második világháború idején és annak európai befejezését követően közel fél éven át a köztudatba haláltáborként bevonult láger. Ide magyar és német hadifogoly katonák mellett elsősorban észak-erdélyi magyar és (részben) német ajkú civilek ezreit zsúfolták össze 1944 októberétől kezdődően, a munkaképeseket pedig a szovjet ellenőrzés alatt álló foksányi átmeneti lágeren át a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba irányították.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 3.

A szabadságvágyat egy ideig el lehet fojtani ugyan, de kiölni nem lehet a magyar lélekből, ezért Mohács után újra meg újra nekirugaszkodunk, hogy összezúzzuk a bilincseinket. Nekifohászkodunk, hogy megszabaduljunk a mások által nyakunkba aggatott koloncoktól. Nekifeszülünk a rácsainknak. Mert szolgaként is lehet élni ugyan, de csak szabadon érdemes.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. november 4.

Dúl a koronavírus, egyre többen fertőződnek meg, hunynak el, a hatóságok képtelenek kezelni a helyzetet, fogalmuk sincs a jövő évi költségvetésről, s közben mi a legnagyobb gond Romániában?! Hát, hogy méltóképpen megünnepeljék Trianont! Ünnepnap lett hát június 4-e – döntött a képviselőház tegnap, miután a szenátus már szeptember 30-án megszavazta ezt.

Székely Hírmondó, Borbély Attila Zsolt | 2020. november 3.

Újabb és újabb, muszlimok által Franciaországban elkövetett terrorcselekmények híre sokkolja az európai közvéleményt. Évekkel ezelőtt egy papot, Jaques Hamel abbét fejezték le iszlám betolakodók mise közben, nemrégiben egy tanárember fejét vágták le a nyílt utcán, most egy védekezésképtelen imádkozó asszonnyal tették ugyanezt, miközben továbbiakat „csak” leszúrtak.

Hargita népe | 2020. október 30.

A halál természetes folyamat, nem szabad tabuként kezelni – figyelmeztet Simó Irma pszichológus. A halottak napja kapcsán kitért a hagyományos társadalom nyújtotta biztonságra, de annak hátulütőire is. A szakember Vlaicu Lajos kérdéseire válaszolt.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. október 26.

A tegnap egy fontos adat után kutattam a 2008-as színházi dokumentumok között, pontosabban az Yvonne, burgundi hercegnő című előadás anyagait lapoztam fel. A fotókat nézegetve feltűnt, hogy az akkori színészek közül milyen sokan nincsenek már közöttünk: Molnár Gizella, Krizsovánszky Szidónia, Botka László, Kőmíves Mihály, Veress László, Darvas László, Nagy Alfréd. Ebben a sorrendben jelennek meg a stáblistán.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 30.

Október utolsó és november első napjaiban élettel telnek meg és virág köntöst öltenek magukra az enyészet helyszínei. Katolikusok, protestánsok és más felekezetbeliek, idősek, fiatalok és zsenge korúak egyaránt elzarándokolnak felmenőik, rokonaik és barátaik végső nyughelyéhez, hogy ott fejet hajtsanak. Hogy elhelyezzék a kegyelet csokrait és meggyújtsák az emlékezés mécseseit. Hogy elmormoljanak egy imát az örökre eltávozottak lelki üdvéért.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. október 29.

A nyár vége felé lett egy közös kutyánk. Nekünk és a szomszédságnak. Gyakran megesik, hogy idegen kutyát lát az ember a kapuja előtt, de egyszer csak feltűnt, hogy ő állandóan itt tartózkodik.

Háromszék, Mózes László | 2020. október 28.

Tizenötödik alkalommal állunk az Almási-barlang bejáratánál és néhai Dénes István barlangkutatóra, geológusra, e zsebkendőnyi hon kiváló és pótolhatatlan ismerőjére emlékezünk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 28.

 A román hadsereg napján (október 25-én) ismét százak gyűltek össze az úzvölgyi magyar haditemetőben, hogy az elmúlt évben engedély nélkül állított betonkeresztek és emlékmű tövében megemlékezzenek az – állításuk szerint – ott elhantolt 149 román katonáról. Tették ezt annak ellenére, hogy ezen a helyen román források szerint 3 azonosítatlan és 8 azonosított hősi halottjuk van eltemetve. Bizonyítékokat azonban csak hétről tudtak felmutatni, akik közül ötről kiderült, hogy magyar állampolgár, egy pedig orosz nemzetiségű volt. Ráadásul nem is a jelenlegi Románia területén születtek, így tehát legfeljebb 4 román katona aludhatja örök álmát az úzvölgyi sírkertben, de ennek ténye sem bizonyított.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. október 27.

Nem titok, hogy az elvakult, rögeszméktől terhelt emberek számára a tények még zavaró elemet sem jelentenek. Az sem újdonság, hogy számukra csak egy igazság létezik, az övék, és semmi nem elég drága, ha netán meg kellene védeni azt fondorlatos ármányokkal ügyködő ellenségektől.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 27.

A karhatalom erőteljes jelenléte ellenére, a járványügyi szabályokat semmibe véve ünnepelték meg a román hadsereg napját az úzvölgyi magyar haditemetőben. Ez a résztvevők több százra tehető létszámában, az egymás közötti 1,5 méteres távolság be nem tartásában és a védőálarc mellőzésében vagy nem megfelelő viselésében egyaránt megmutatkozott. A rendezvényre Mihai Sorin Tîrnoveanu, a Calea Neamului (Nemzet Útja) nevű szervezet elnöke felhívására és szervezésében került sor vasárnap délután.

Háromszék, Farcádi Botond | 2020. október 26.

A koronavírus-járvány és az érvényben levő korlátozások ellenére is fontosnak tartotta mintegy száz sepsiszentgyörgyi, hogy Székelyföld autonómiájának napján részt vegyen az immár hagyományossá vált őrtűzgyújtáson a Pacén. A szabadtéri ökumenikus istentisztelet keretei között zajló eseményen a résztvevők fegyelmezetten betartották a szabályokat: nem tömörültek, és maszkot viseltek, mintegy jelezve, hogy az autonómiaigényt a legkedvezőtlenebb körülmények között is ki lehet, és ki kell nyilvánítani.

Háromszék, Mózes László | 2020. október 23.

Nehéz időben is fontos a biztos pont, mind egyéni, mind közösségi értelemben. Ebben az esztendőben közösségként arra kényszerültünk, hogy nemzeti ünnepeinket csak visszafogottan, szerényen tarthattuk meg. Március idusán üres terek és némaság, bizony, lehangoló volt ezt megélni.

Háromszék, Giliga Márta | 2020. október 23.

Apám, Szakács András 1938. december 22-én született Háromszéken, Mikóújfaluban. Szüleit 1950-ben kuláknak nyilvánították, a családot deportálták, kényszermunkára ítélve, a zebili kőbányába, Tulcea megyébe, négy másik családdal együtt. 1956-ban szabadultak.

Háromszék, Benkő Levente | 2020. október 23.

Ha már egyetemi diákságról esett szó, akkor ne menjünk el amellett sem, hogy a nyitást és különösen a nemzeti kisebbségek – korabeli szóhasználatban: nemzetiségek – irodalmának népszerűsítését szorgalmazták a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár párt-alapszervezetének 1956. október 6-i tisztújító gyűlésén is.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio