szmue fejlec 2

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. február 11.

Mondogattad néha, mikor már nem főszerkesztőként, inkább afféle szellemi vezetőként jártál be összerakni az általad nagy gonddal szerkesztett hétvégi lapszámot, mondogattad, hogy a régi lapoknál, a régi szerkesztőségekben ott sorakoztak a polcon a nekrológok, ha ne adj’ Isten, szükség lenne rájuk. Te mondtad, én legyintettem – ugyan már, nekrológ, búcsú, halál, micsoda morbid gondolat, beszélni sem jó róla...

Háromszék, Demeter Virág Katalin | 2021. február 11.

„Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő” – egyebek mellett erre a Pál apostoltól származó gondolatra épített beszédével búcsúztatta tegnap délben Kovács István unitárius lelkész Farkas Árpád Kossuth-díjas költőt, a Háromszék volt főszerkesztőjét, akinek koporsója előtt nagyon sokan – hozzátartozók, jó barátok, pályatársak, ismerősök és tisztelői – rótták le kegyeletüket Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi új református temető ravatalozójánál.

Háromszék, Mózes László | 2021. február 10.

Ültünk a régi szerkesztőség szomszédságában, huszonvalahány évvel ezelőtt, egy fehér asztal mellett és beszélgettünk. Pontosabban fiatal, az újságírásba némiképp belecsöppent hírkeresőként jobbára csak hallgattam Farkas Árpád főszerkesztő míves, utánozhatatlan eleganciával fogalmazott szavait, miközben kissé szorongtam is, bizonytalankodtam is, és kerestem a helyemet.

Háromszék | 2021. február 9.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a városi tanács mély megrendüléssel értesült Farkas Árpád Kossuth-díjas író, költő, műfordító elhunytáról.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2021. február 9.

Annyi tanács hangzik el útravalóként. Szakadó esőben indultam, bennem remegett egyeduralkodóként a halálhír. Egyéb másmi nem zakatolt. A lábbeli nehéz, mint a parajdi só. Viszem magam egyetlen meggyőződéssel. Farkas Árpád költő halálhíre igaz.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2021. február 8.

Barátommal beszéltem a minap. Amióta vírus van, csak „nyugdíjas munkahelyére” sétál át naponta, emberrel – a családján kívül – nem találkozik. Szigorú szabálykövetésének, óvatosságának hála eddig megúszta a bajt, és most már reménykedünk, hogy az oltásig is eljutunk malőr nélkül. Egy dolog azonban megdöbbentett abból, amit mondott: „Komám, lassan keresnem kell a szavakat, ha ez így megy, elfelejtek beszélni.”

Háromszék, Nagy D. István | 2021. február 8.

Fél év. Nagyjából ennyi kellett, hogy a változás szelével kecsegtető önkormányzati választások és Soós Zoltán győzelme után Marosvásárhelyen feltámadjon a várost harmincegy éve uraló nemzetiségi frontállapot.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. február 5.

Február 1-én, az ügyészség fellebbezése nyomán, a Brassó Megyei Törvényszék elutasította a terrorista cselekményekre való felbujtás vádjával öt év letöltendő börtönnel sújtott, kézdivásárhelyi Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezését. A jogerős ítélet azt is kimondja, hogy az érintett legközelebb csak május 25-én élhet ezzel a lehetőséggel.

Háromszék, Galbács Pál | 2021. február 5.

Van egy dédunokám, kilenc idősávval nyugatabbra él, és még soha nem ültethettem az ölembe, pedig már nem csak mászkál, de szaladgál is. Derűlátók voltunk, az útiköltség összejön majd, innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi. Aztán lezajlott a videotelefonos egyeztetés, utána a lányom boldog, a feleségem boldog, én is az vagyok, kezdhettük az olcsó repülőjegyek utáni vadászatot. Ennél a sportnál, mint tudjuk, az az aranyérmes trófea, amelyiknek az ára csak nagyítóval látszik. Ilyenre persze nem számítottunk, de valami hasonlóra igen. Alig kétheti hajtóvadászat után elejtettük a majdnem nemes repülőjegyeket, a tengerentúli belső járatokra is, hátradőlhettünk, fél év múlva irány a dédunoka.

Népújság, Komoróczy György | 2021. január 29.

Ezzel a címmel jelent meg 2020-ban a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület és a budapesti Gondolat Kiadó gondozásában a magyar nyelv romániai, illetve erdélyi helyzetéről szóló igen becses tudományos, szociolingvisztikai munka. Szerzői: Péntek János nyelvész akadémikus (professor emeritus) és Benő Attila nyelvész, tanszékvezető egyetemi tanár. A két professzor munkásságának ismeretében és a címlap láttán már lehetett sejteni, hogy a Trianon utáni Románia magyar nyelvi helyzetének, állapotának leírásáról van szó. Nagyító alá került az erdélyi és moldvai magyar (csángó) nyelvváltozat elemzése. A két tekintélyes könyvkiadó közös munkáját az indokolja, hogy ez a kötet is része annak a Budapestről indított sorozatnak, amely a Trianon utáni utódállamokban élő kétnyelvű magyarok nyelvhasználatát vizsgálja tudományos módszerekkel, tudományos objektivitással.

Hargita népe | 2021. február 4.

A középkorig visszanyúló farsangi időszak és a végét jelző téltemető rítusok a viccelődésről, a kifigurázásról, egy fordított világ megteremtéséről szólnak. A téltemető és tavaszváró szertartásokban a pogányság és a kereszténység elemei keverednek: nincs ez másként Ditróban sem, ahol a Gyergyói-medence legrégebbi farsangi hagyományait őrzik. Sajátos öltözékben egyedi farsangtemetési szertartást tartanak életben, amelyet Puskás Enikő, a helyi hagyományőrző egyesület vezetője ismertetett lapunkkal.

Háromszék  | 2021. február 4.

A Háromszék Vármegye Kiadónál frissen megjelent, Kocsis Károly által szerkesztett Előre az Úz völgyében című könyvből közlünk részleteket mai Történelmünk rovatunkban. Poiana Uzului bevételének évfordulóján Sáfrán Géza alezredes, ezredparancsnok a Tízes Honvéd című tábori lap 1917. október 15-én megjelent 7. számában közölt visszaemlékezéséből, valamint Kalmár Jenő honvédszázadosnak a Kilences Honvédek tábori újságjának írt, az 1916. október 25–26-i Poiana Uzului-i harcokra való visszaemlékezéséből tallózunk.

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. február 4.

Frontkatonák naplórészletei, visszaemlékezések, újságcikkek segítségével szinte órára pontosan feltárja az Úz völgyében az első világháború idején történteket a Háromszék Vármegye Kiadó új könyve, a Kocsis Károly által szerkesztett Előre az Úz völgyében című kötet, melyet Kövér Gyula a helyszínen készített művészi értékű rajzai és a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből származó korabeli fotók gazdagon illusztrálnak. A könyvben Gottfried Barna történész, levéltáros tanulmánya a kor hadtörténetébe vezeti be az olvasót, Tamás Sándor térképgyűjtő Úz völgye térképészeti történetét ismerteti. A könyv megvásárolható a Kovászna Megyei Művelődési Központban.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. február 2.

A mai társadalmakban növekvőben van a radikalizmus, a közélet egyes szereplői erkölcstelenül viszályt keltenek és elültetik a gyűlölet, a türelmetlenség és hazugság csíráit. Éppen ezért a hatóságok, a civil szféra és az állampolgárok közös erőfeszítéssel kell fellépjenek az ilyen megnyilvánulásokkal szemben – állt többek között Románia elnökének a holokauszt áldozatai nemzetközi emléknapján közzétett üzenetében.

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. február 1.

Csattanós választ kapott az Európai Bizottság, miután nemrég látványosan hátat fordított a kisebbségben élő nemzeti közösségeknek, lesöpörve az asztalról a Minority SafePack jogvédelmi csomagot: vasárnapra virradóra ugyanis a hetedik európai országban is összegyűlt a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács által indított, a nemzeti régiók védelmét, fejlesztését célzó európai polgári kezdeményezéshez.

Háromszék, Sebő József | 2021. február 1.

Atyámfiai, százéves lettem én, meglepetés e zöngemény, mellyel meglepem a nemzet színe előtt magam-magam.

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. január 29.

Ceaușescu végrendelete

Elvtársak! Tábornok és ezredes elvtársak, hozzátok, a hazánk tartóoszlopát képező Securitate vezetőihez intézem alábbi rendelkezéseimet, hiszen örökségemet is nektek kell továbbvinnetek.

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. január 29.

Most mondja még valaki, hogy Iohannis elnök magyargyűlölő! Épp az ellenkezője! December 18-án megünnepeltük a nemzeti kisebbségek napját, s az államfő – nem személyesen, de egy tanácsosa által – üzent a nemzeti kisebbségeknek. Igen szép szavakat harsogtatott. Tudatta, hogy a nemzeti kisebbségek fontos szerepet játszottak Románia történelmében, és ezt fogják tenni a jövőben is.

Székely Hírmondó, Erdély András | 2021. január 29.

Kizárólag románul áll rendelkezésre az a kérdőív, amit ki kell töltenie annak, aki megkapja a koronavírus elleni oltást. Most éppen a 65 év fölöttiek, akik feje fölött néhányszor átment a határ, akik megéltek legalább egy világégést, éhínséget, több rendszerváltást; akik úgy nevelkedtek, ahogy tudtak, és olyan iskolát jártak, amilyenre lehetőségük volt.

Hargita népe, Simó Márton | 2021. január 27.

Tele van velük a világ. Most, hogy többet forgolódom egészségügyi berkekben, egyre többször észlelem a jelenlétüket. Nem is tudtam, hogy teljesen behálózzák az életünk szintjeit, s hogy minden pillanatunkban jelen vannak. Micsoda szerencse, tán véletlen az a tény, hogy egyáltalán még életben vagyok! Mert soha nem érdekeltek ezek a soha vissza nem térő alkalmak, hogy most, na, most szabadulhassak meg a földi bajoktól. Nem követtem az akcióikat. Nem vásároltam ez idáig ezekből a csúcstermékekből.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio