szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. december 21.

Gyermekkoromban a testvérbátyám mindig sétálni vitt angyaljárás előtt. Szótlanul lépkedtem mellette, mert kíváncsi tekintetem a karácsonyfákkal és ajándékokkal megrakodott angyalka után kutatott fáradhatatlanul, de mindhiába. Így némi bolyongás után várakozással teli lélekkel indultam haza. Pislákoló petróleumlámpák és a dacos székely hegyek fölött ragyogó csillagok fénye űzte el utunkból a hirtelen ránk szakadt és gyorsan sűrűsödő sötétséget.

Háromszék | 2018. december 8.

Egyszerű dolgok, amelyekről nem szokás beszélni. Ezeket még egyszer el kell mondani és talán még százszor, ha megnézzük, hogy mekkora cécót csapott a sajtó a székelyek nagygyűléséből; sokan csak a kék zászlós fényképeket látják, és az összes többit inkább szőnyeg alá söprik.

Háromszék, Farcádi Botond | 2018. december 10.

Hivatalossá vált immár a Nyugat Szövetsége, miután a hévégén Temesvár, Arad, Nagyvárad és Kolozsvár polgármestere aláírta a társulás alapító okiratát. Nem lehet eléggé hangsúlyozni e mozzanat fontosságát – még ha a román sajtó egyelőre inkább afféle kuriózumként viszonyul is a kezdeményezéshez. Alighanem az elmúlt évek egyik legjelentősebb közéleti eseményéről van szó, mely messze túlmutat minden szűk látókörű sárdobáláson, kicsinyes politikai csatározáson, korrupcióellenes harcon, látható és láthatatlan erők közötti háborún.

Hargita népe, Simó Márton | 2018. december 11.

Hajnali misén voltam a közelmúltban gyermekkorom templomában. Nem az a hajlék áll, amelyet megszokhattam, hiszen a régi tavalyelőtt leégett. Az új viszont alakul. Nyoma sincs annak a klasszicista belsőnek, de az arányok nagyjából ugyanolyanok. Barátkozom a miliővel. Beszélgetek az emberekkel – idősekkel-fiatalokkal –, s bár nem azok ők, akikkel hajdanán itt találkozhattam – többnyire odakint nyugszanak a fenyvek alatt –, de ’hozzák a formájukat’ a gyermekek, s a fiatalok is. Jólesik. És az is, ha nálamnál idősebbeket látok. Folytonosság ez az időben…

Népújság, Bodolai Gyöngyi | 2018. december 6.

Az első adventi gyertya meggyújtásával beállt csendben

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. december 12.

Az emberiség legnagyobb rákfenéje a gyűlölet. A történelem folyamán ugyanis már számtalanszor bebizonyosodott, hogy elszabadulása romlást és pusztulást hozó csetepatékat, illetve háborúkat okoz. A technika mai fejlettségi fokán pedig ezek következményei többszörösen túlléphetik a bolygónk létét veszélyeztető szintet. Csírájában el kellene fojtani tehát a szítására irányuló próbálkozásokat és az elharapózását előidéző megnyilvánulásokat, hiszen ez egy olyan érdek, ami alól nincs kivétel.

Hargita Népe, Kovács Hont Imre | 2018. november 23.

Sem a korrupció, sem a döcögő életszínvonal, sem az autópályák hiánya nem annyira bomlasztó és taszító, mint ez a kommunizmusból hátramaradt, feneketlen bizalmatlanság. Fiataljaink elvándorlásának egyik legfőbb, de kissé tabuszerű, rejtett oka: felnőtt immár több olyan nemzedék, amely nem állt sorban kenyérért, amelynek nem kellett különösebben fékeznie a nyelvét. És amelynek tagjai nem tartottak attól, hogy az osztálytárs, a munkatárs, a szomszéd, a rokon, a testvér besúg – pontosabban, hogy ez a besúgás életpályákat, akár életeket törhet derékba.

Háromszék, Farcádi Botond | 2018. december 3.

Volt itt minden az elmúlt napokban, amitől a nemzeti ünnep is olyanná vált Romániában, mint a szürke, zűrös, botrányokkal tűzdelt hétköznapok.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. december 3.

December 1-jén fellélegezve állapítottam meg, hogy az immár hagyományossá vált magyargyalázás nélkül zajlott le Sepsiszentgyörgyön a román nemzeti ünnep. Az utóbbi években ugyanis özönlöttek hozzánk a sértegetés, valamint provokálás szándékával érkező újfasiszták.

Háromszék, Farkas Réka | 2018. november 29.

Egy éve készül megünnepelni fennállásának századik évfordulóját Románia, és most, hogy közeledik a nagy nap, úgy tűnik, zengzetes szólamokon kívül egyébre nem igazán futotta, sőt, nagyobb a széthúzás, a megosztottság, mint valaha. Már nemcsak a politikai osztály képviselői vitáznak, de sikerült éket verni a társadalom minden szegletében. Nem telik el nap, hogy ne szólna hír újabb konfliktusról.

Háromszék, Szekeres Attila | 2018. november 29.

Felkeltette érdeklődésemet Szilágyi N. Sándor Mit nem ígértek nekünk a románok Gyulafehérváron című, a Maszol portálon megjelent elemzése. December 1-je előestéjén egy mondatba tömörítve ennek lényege az, hogy a nagygyűlés résztvevői nem ígértek nekünk, nem is ígérhettek, hanem feltételt szabtak Óromániának.

 Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. november 29.

Románia alkotmányban is rögzített nemzeti ünnepe, vagyis december 1-e közeledtével a többségi médiában évről évre felerősödik, majd eluralkodik a magyarellenes hangulat, és felcsapnak az ellenünk szított alantas indulatok.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. november 23.

 A román nemzeti jelképek és állampolgárok megsértését jelentené, ha a magyar választott vezetők nem vennének részt a nagy egyesülés centenáriuma alkalmából szervezendő december elsejei ünnepségeken. Ezt ugyanis az alkotmány nemzeti jelképnek minősíti – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Sebastian Cucu, Kovászna megye kormánymegbízottja.

Háromszék, Farkas Réka | 2018. november 20.

Amikor pár évvel ezelőtt először döntött a román bíróság a Székely Mikó Kollégium visszaállamosításáról, sokan emlegettek veszélyes precedenst, de többnyire a visszaszolgáltatások lebénítására gondoltak, még a legborúlátóbbak sem hitték, hogy veszély fenyegetheti a már jogerősen visszaadott javakat is.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. november 26.

A nemrég Zágonba látogató Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese válaszolt a hatáskörét érintő kérdéseinkre. A kormány nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli minisztere szerint minden segítséget megadnak az erdélyi magyarságnak azért, hogy szülőföldjén megmaradhasson, beleértve az anyagi és jogi támogatást is.

Hármoszék, Matekovics János Zoltán | 2018. november 20.

Szép az idő, ragyogó napsütés. Sietősre veszem lépteim, megyek a nagygyűlésre. Szembejönnek emberek, fiatalok, középkorúak, szatyrokkal, babakocsikkal, egzisztenciális gondjaikkal, a mindennapi mókuskerékbe ragadva.

Hármoszék, Farcádi Botond | 2018. november 20.

Kimondottan jó hangulatú rendezvényen vehettek részt mindazok, akik vasárnap délután Sepsiszentgyörgyön ellátogattak a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett székely nagygyűlésre. De mert a tömegrendezvény sikerét általában számokban is mérik, jogosan merül fel a kérdés: sikeresnek tekinthető-e a mintegy ötezer fős megmozdulás?

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2018. november 20.

A Magyar Értelmező Szótár szerint a provokátor vitát, összetűzést előidéző, bujtogató személy. Nos, az utóbbi időben ilyen bujtogató személyek firegnek-forognak Sepsiszentgyörgy főterén, és meg vagyok győződve, hogy december 1-je közeledtével egyre gyakrabban fogunk beléjük botlani.

Háromszék napilap, Farcádi Botond | fotók Albert Levente | 2018. november 19.

Népdalokat énekelve, a településnév-táblák mögé fegyelmezett sorokba szerveződve, székely zászlókkal felszerelkezve érkeztek Sepsiszentgyörgy főterére a székely nagygyűlésre igyekvők a térség minden szegletéből, a Korzón gyülekezők tapssal, a fúvósok – a barátosi Ferencz Ernő Fúvósegyesület -- katonadalokkal köszöntötték őket, de sietve jöttek a sepsiszentgyörgyiek is, így aztán, mire déli egy órakor megkondultak a harangok, mintegy ötezres tömeg gyűlt össze, köztük idősek, középkorúak, fiatalok, kisgyermekes családok. A székelyföldi autonómiatörekvéseket pedig minden bizonnyal a Jóisten is támogatja: a rendkívül zord, télies napok után ragyogó őszi napsütésben zajlott a rendezvény, amelynek méltóságteljes jellegét az sem tudta megzavarni, hogy néhány „ellentüntető” román zászlókkal vonult Mihai Viteazul szobra elé, hogy aztán szűk másfél óra múlva – mielőtt még Sabin Gherman transzilvanista aktivista román nyelven is érvelt volna az autonómia fölöttébb szükséges voltáról – odébb álljanak.

Háromszék napilap, Gazda József | 2018. november 16.

Vannak nagy idők a történelemben. Amikor felkel egy nép, egy nemzet, s azt mondja, elég volt! Vagy amikor hív a haza – „Itt az idő, most vagy soha!” –, és menni kell. És mész akkor is, ha nem tudod, hogy valaha visszatérsz-e. Mész mégis, önként vagy hívásra, de lelkesedve, mert ez az idők parancsolata.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio