szmue fejlec 2

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. október 23.

Ma talán még annyira sem értjük, pedig mi is örökségbe kaptuk. Mint valami régmúlt időkből származó meséket, úgy olvassuk, hallgatjuk a körülöttünk élők visszaemlékezéseit, kicsit csodálkozva, kicsit hitetlenkedve, de főleg megnyugodva: ma már mindez múlt, történelem.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. október 24.

Amint az várható volt, az úzvölgyi magyar haditemetőt és ezzel a nemzet egészét meggyalázó sötét erők nem elégedtek meg a 2019. június 6-án végrehajtott aljas tetteikkel – azóta is két marokkal szórják a gyűlölet magvait. Életterünkbe, múltunkba és jelenünkbe egyaránt belegázolván provokálnak minket, és rágalmaikkal ellenünk uszítanak. Egyetlen céljuk pedig a feszültség fokozása és egy magyar-román összecsapás kirobbantása, hogy ebből politikai tőkét kovácsolhassanak.

Háromszék, Váry O. Péter | 2019. október 23.

Hagyomány immár Sepsiszentgyörgyön, hogy minden év október 23-án a Volt Politikai Foglyok Szövetségének (VPFSZ) háromszéki tagjai két „saját” helyszínen koszorúznak: a városháza homlokzatán található Gloria Victis emléktáblánál és a Csíki utcában Szalay Attila 56-os mártír emléktáblájánál.

Háromszék, Hecser László | 2019. október 24.

A múlt század derekán elég volt egy vicc, egy levél, egy Magyarországon kiadott újság megmutatása vagy egy határozottan feltett kérdőmondat, s máris emberi sorsok változhattak meg, életek törhettek ketté. Ezen évek történéseiről mesélt Baróton az Erdővidék Múzeumában a Tortoma Önképzőkör kedd esti találkozóján Puskás Attila biológus, volt politikai fogoly.

Népújság, Mózes Edith | 2019. október 20.

Magyarnak lenni, és megmaradni magyarnak

– Azért gyűltünk össze, hogy együtt emlékezzünk az 1956. október 23-i eseményekre, amely a 20. század magyar történelmének egyik legmegrázóbb történése – mondta felvezetőjében Henn János műsorvezető az RMDSZ Maros megyei szervezete és az Erdélyi Magyar Baloldal platform által szervezett megemlékező ünnepségen.

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2019. október 15.

A vasárnap lezajlott önkormányzati választásokon a Fidesz győzelmet aratott. 19 megyei közgyűlésben szerzett abszolút többséget, a 23 megyei jogú város közül 13-ban sikerült győzni. Ez akkor is győzelem, ha a párt elvesztette több jelentős, eddig fideszes bástyának gondolt város vezetését, a főváros több, hasonlóképpen biztosnak tűnő kerületét (a 23 kerületből 9-et sikerült megnyerni), a főpolgármesterválasztást, illetve a többséget a fővárosi közgyűlésben.

Háromszék, Fekete Réka | 2019. október 12.

A tavaszi esethez hasonlóan újból adminisztratív (?) akadályokba ütközött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportja, és emiatt októberi székelyföldi kiszállásukat is le kellett mondaniuk. Dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület alapító elnöke a lapunkhoz eljuttatott közleményben írja: „Sajnos elkeveredtünk a romániai egészségügyi jogszabályok erdejében, és a szükséges engedélyeink nem készültek el időben, mi voltunk az ügyetlenek. A szükséges engedélyek miatt elutaztunk Bukarestbe, hogy legalább megtanuljuk az ottani rendszert. Azzal a fix ígérettel távoztunk Bukarestből, hogy ha az összes előírást betartjuk, akkor orvosaink meg fogják kapni a romániai ideiglenes működési engedélyt.”

Székely Hírmondó, Erdély András | 2019. október 14.

Megvan Emil Niemöller német teológus története, mely szerint „mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hiszen nem voltam kommunista”? Aztán mikor rendre elvitték a szakszervezetiseket, a szocialistákat és a zsidókat, ő mindig csendben maradt, mert nem volt sem szakszervezetis, sem szocialista, sem zsidó. Aztán „amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna”.

Szék-Helyek, Tóth László | 2019. október 14.

...de nevezhetnénk munteniai, vagy vlach impériumnak is, kinek hogy tetszik, ugyanaz Bukarest basáskodása az erdélyi és moldvai gyarmatok felett. Imperium értelmező szótár szerint: birodalom; idegen népeket, területeket elnyomó és kizsákmányoló állam.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. október 10.

„Czetz János teljesítménye, áldozata és emléke napjainkban is erőt, példát és mércét ad a magyarságnak. Örüljünk, hogy minden történelmi csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk a szülőföldünkön. Örüljünk, hogy van nemzetünk, amely értelmet ad küzdelmeinknek. Örüljünk, hogy megannyi megpróbáltatás dacára nemzetünk összetartozása erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek szét akartak szakítani bennünket.”

Háromszék, Farkas Réka | 2019. október 7.

Romániában nem lehet oly mértékű zűrzavar, akkora politikai felfordulás, annyira erőteljes kormányválság, hogy Székelyföld ügye valamilyen formában ne kerüljön napirendre. Recsegnek-ropognak a román állam intézményei, a politikusok egymás gyalázásával, ellehetetlenítésével vannak elfoglalva, nincs vezetője a jelentős minisztériumok nagy részének, ám vannak erők, melyek kitartóan dolgoznak. Nem értünk, úgy tűnik, sokkal inkább ellenünk.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2019. október 7.

A földgolyón nem is szanaszét, de nyilvántartott rendben élnek és halnak népek a maguk emberi és istenhitében. Babonáink eddig is elkísértek, szintúgy gyászos vagy szerencsés szokásaink. Idén szeptemberben volt tizenharmadik napos péntekünk. Október 6-a rettenetes történelmi súlyával idén vasárnapra nehezedett, babonáktól is mentesen. Annyi, de annyi kopjafa, sírkő előtt imádkozhatunk roskatag módon eleink és örököseink égi és ha lesz jövendőnk, ottani jussáért!

Háromszék, Tóth László | 2019. október 7.

Díjazták Szekeres Attilát

Szekeres Attila, a Háromszék szerkesztője kapta a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által alapított Pro Cultura et Arte díjat. A művelődési-művészeti jellegű újságírásért járó, első ízben kiosztott elismerést szombat este a gyergyószárhegyi községháza dísztermében adták át a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) hagyományos táborát követő gálán. Ugyancsak Szárhegyen zajlott a MÚRE tisztújító közgyűlése, amelyen Szűcs Lászlót választották elnökké.

Népújság, Mózes Edit | 2019. október 7.

Mert van, amikor halni kell a hazáért...

Zuhogó, szűnni nem akaró esőben emlékeztek a marosvásárhelyi magyarok az aradi vértanúkra. Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a Székely vértanúk emléművénél szervezett megemlékezést vasárnap, október 6-án.

Háromszék, Nagy D. István | 2019. október 7. 

Pannónia nem feledi halottait

Méltóságteljes emlékezés helyszíne volt vasárnap Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár, az egykori vármegye épülete mögötti park, ahol nagyjából kétszázan rótták le kegyeletüket a 170 éve, 1849. október 6-án az aradi vár tövében kivégzett tizenhárom honvéd főtiszt, vértanú emléke előtt. Az egybegyűltek a tábornokok áldozatát őrző tizenhárom kopjafán kívül az Erzsébet parkban található forradalmi emlékműnél is elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. október 4.

Élni elnyomásban is lehet, de csak szabadon érdemes, mert mit sem ér a lét, ha bilincsbe van verve az akarat, rácsok mögé zárva a gondolat, és gúzsba kötve a lélek. Hiszen egyénenként és közösségként egyaránt, csak a mások által szabott korlátok és állított sorompók átlépésével teljesedhetünk ki. Ha viszont kényelemből, közömbösségből vagy gyávaságból lemondunk ennek lehetőségéről, akkor a teremtés koronájából bábuvá és nemzetből népességgé minősítjük magunkat vissza.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. október 3.

A tömegek bizonyos cél érdekében való félrevezetése és felhasználása már az ókorban is részét képezte a hatalmat megtartani, vagy megszerezni akaró erők eszköztárának. Végrehajtói pedig a mindenkori titkosszolgálatok voltak. Ők ugyanis tudták, hogy a nehéz sorsban lévő és ebből kifolyólag elégedetlen egyént könnyű tűzbe hozni. Csupán hangadókra van szükség, akik a vélt vagy valós sérelmeket felnagyítva a kiszemelt áldozat(ok) ellen lázítanak.

 Háromszék, Farcádi Botond | 2019. október 1.

Székelyföld eddigi tömegrendezvényei mindig az összegyűlt tömeg fegyelmezettségéről, rendszeretetéről, civilizált, kulturált viselkedéséről voltak híresek, ezt csodálták az ide látogató vendégek, románok, külföldiek, ezért mutogattuk magunk is oly büszkén, jóleső érzéssel a húsvétvasárnapi csíkszeredai ételszentelésről, a csíksomlyói búcsúra igyekvő keresztaljákról, a Nyeregben összegyűlt több százezres tömegről készült fotókat, híradásokat, videófelvételeket.

Erdővidék legjelesebbje szobrot kapott Baróton

Háromszék, Váry O. Péter | 2019. szeptember 30.

A Benedek Elek Emlékév legkiemelkedőbb rendezvényeire került sor tegnap Baróton és Kisbaconban: Erdővidék központjában Elek apó szobrát avatták fel, szülőfalujában pedig az emlékház ötvenéves fennállását ünnepelték. 2019 hármas évforduló okán vált Benedek Elek Emlékévvé: 160 éve született, 90 éve halt meg a nagy mesemondó, az általa épített Mari-lak pedig, ahol élete utolsó éveit élte, félszáz esztendeje vált múzeummá és zarándokhellyé.

Háromszék, László Zsuzsa | 2019. szeptember 28.

…hogy alig kezdődött el a tanév, és a gyeremekek már fáradtak, kétségbe vannak (vagyunk) esve az előre látható leterheléstől? Mi nem stimmel velük, velünk, az iskolával? Mert valami nagyon nincs jól. Mit és ki csinál rosszul?

© 2018 – 2019 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio