szmue fejlec 2

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. március 18.

Amennyiben valaki azt remélte, hogy magyar párt kormányban való részvételétől leáll az intézményesített magyarellenesség, jelképeink üldözése, csalódnia kellett. Ezúttal sem lehetett szó nélkül elmenni amellett, hogy március 15-én kitűzzük nemzeti zászlónkat, ismét megbírságolták Sepsiszentgyörgy polgármesterét.

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. március 16.

Visszafogott, magányos ünnep volt az idei március 15. is. Nemzeti színekbe öltözött város, büszkén viselt kokárda a kabáton, kisebb gyermekcsoportok, pár szál virág, koszorú az emlékműveken, magyar népdalok a város főterén – mégis, épp az hiányzott, ami oly felemelővé, egyedi hangulatúvá teszi legszebb közösségi ünnepünket: huszárok, hagyományőrzők hada, fúvósok serege, a felvonulás, az ezernyi torokból szóló ének, a sokaság, a tömeg, melyben jó elvegyülni, mely megerősíti bennünk az összetartozás tudatát.

Háromszék, Demeter J. Ildikó | 2021. március 11.

Mint amikor csak magában imádkozik az ember, olyan csendesen, mélyről szólt hétfőn a székely és a magyar himnusz a sepsiszentgyörgyi ’48-as emlékműnél, de úgy hatott, mintha a park fái is együtt döngicsélnének a pár tucatnyi, szétszórtan álló emlékezővel.

Népújság, Vajda György | 2021. március 15.

A helyzethez igazodó méltóságteljes megemlékezés

A járványhelyzethez igazodva méltóságteljesen emlékeztek 2021-ben Marosvásárhelyen az 1848–1849-es forradalomra. Az idén elmaradtak az ünnepi beszédek és a műsor, de a koszorúzás nem. Március 15-én, nem sokkal du. 3 óra előtt először Petőfi Sándor köztéri szobrához vonultak a megemlékezők. A díszőrséget ezúttal a Maros Művészegyüttes fiatal táncosai állták, majd a koszorúzók némán a szobor lábához helyezték az emlékezés virágait. Alig negyedóra múlva az eseményen részt vevők a Postarétre vonultak át, ahol szintén néma csendben zajlott a rendezvény, amely a magyar, majd a székely himnusz eléneklésével zárult.

Népújság, Gligor Róbert László | 2021. március 16.

Nem mindenki mer ünnepelni

Hétfőn a nemzeti ünnep méltóságához illő mozzanatokkal folytatódtak a megemlékező rendezvények Nyárádszeredában: zászlófelvonással, zenével, fáklyás menettel, koszorúzással.

Hargita népe, Biró István | 2021. február 22.

Március 15-e, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója van. Ez alkalomból, 173 év után is fejet hajtunk hőseink emléke előtt, akik békéért, szabadságért, egyetértésért kiáltottak. A megemlékezések során elöljáróink beszédeikben, ifj aink előadásaikban évente idézik a történelmet. Nagyon gyakran felcsendül a jól ismert dal, amely Kossuth Lajos, a magyar szabadságharc szellemi vezérének üzenetét továbbítja. Eszerint elfogyott az államférfi regimentje, és ha még egyszer üzen, mindnyájunknak el kell menni.

Háromszék, Demeter J. Ildikó | 2021. március 15.

Második éve, hogy nem ünnepelhetjük a szabadságot úgy, ahogy 1990 óta újra megszokhattuk. Régen volt 1848, az erdélyi magyarság számára mégis az akkori forradalom kitörésének évfordulója vált – lenyűgöző természetességgel – a legfontosabb közösségi eseménnyé az 1989-es rendszerváltás után.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. március 16.

Vécsi-Nagy Zoltán művészettörténész, intézményvezető egyike azon erdélyi magyar értelmiségieknek, akik szerényen, de konok céltudatossággal végzik értékmentő és -teremtő munkájukat. Akik a vállukon hordják nemzetünk mázsás gondjait, és siránkozás helyett ezek megoldásán fáradoznak, a magatartásukkal másokat is erre ösztökélvén. Akik a velük született szép iránti érzék és érzékenység, valamint a megszerzett műveltség és tudás birtokában a nagy próbatételek idején is állják a sarat. Akik hiszik és vallják, hogy a minket újból és újból fenyegető sötétségnek a kultúra lámpását kell nekiszegezni. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett szakemberrel a március 16-án esedékes 65. születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgettünk életútról, kudarcokról, megvalósításokról és tervekről.

Háromszék, Gazda József | 2021. március 11.

Ha felteszem a kérdést: Miért nyújtjuk át a Háromszék szerkesztőségének a 2021-es Gábor Áron-díjat, a választ könnyű megadni, hiszen nem kell egyebet tennünk, csak a díj 2008-as kiírását idéznünk: A Székelyföld területi autonómiájának megvalósításáért kifejtett áldozatos munkája elismerésére. Amikor Izsák Balázsnak, az SZNT elnökének a vonatkozó javaslata elhangzott, s az Állandó Bizottság tagjait is megkérdezte, egyetértenek-e a díjazásra jelölttel, már akkor szinte önkéntelenül jött a válasz.

Háromszék, Farkas Réka | 2021. március 11.

Minden népnek joga van mártírjaira emlékezni. Minden népnek jogában áll szabadságáért küzdeni, fohászkodni, a meglévő csekély szabadságát ünnepelni. Ezért vagyunk most itt – ezekkel a szavakkal kezdte a sepsiszentgyörgyi megemlékezés felvezetését Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács által szervezett rendezvény házigazdája. A járványhelyzet idén is megakadályozta, hogy Marosvásárhelyen ünnepeljék a székely szabadság napját, amely éveken át tiltakozó felvonulással is kiegészült. Ideiglenesen Sepsiszentgyörgyre költözött az ünnep, és itt a Turul-szobornál ökumenikus istentisztelet szolgáltatta a megemlékezés keretét.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. március 10.

Az idei székely szabadság napján immár tizedik alkalommal történt volna meg, hogy ünnepi gúnyát ölt a magára valamit is adó székely, és a kezében kék alapon arany sávos zászlót szorongatva útra kél fővárosa felé. Felkerekedik, hogy a vértanúi emlékművénél fejet hajtva, a város utcáin felvonulva, a központba megérkezve kinyilvánítsa autonómia iránti óhaját. Elindul, hogy a sorstársai tekintetében megkapaszkodva, lélekben velük összeforrva elénekelje himnuszait Marosvásárhely főterén.

Háromszék | 2021. március 10.

A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-án a székely szabadság napjává nyilvánította március 10-ét, mivel 1854-ben ezen a napon végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten bágyi Török János marosvásárhelyi kollégiumi tanárt, martonosi Gálffi Mihály székelyudvarhelyi ügyvédet és nagyváradi Horváth Károly orbaiteleki földbirtokost, a Makk-féle titkos szervezkedés székelyföldi vezetőit. Székely szabadság napi összeállításunkban néhai Kádár Gyula történésznek a Háromszék 2015. március 7-i számában megjelent, A székely vértanúk című tanulmányából közlünk a Marosvásárhelyen kivégzettekre vonatkozó részleteket.

Székely Hírmondó, Péter Sándor | 2021. március 10.

Meglepő, de tanulságos hír: az egyik megyében, román párt színeiben olyan kormánybiztost neveztek ki, akinek apja, anyja magyar, de mivel román tannyelvű iskolába járt, gyengült az anyanyelv-ismerete, és otthon, a szüleivel is románul beszél. Lehet, magyarnak fogja magát feltüntetni a népszámlálás alkalmával, jelentette ki újságírói kérdésre. Ha továbbvisszük a gondolatot, kétségtelenül eljutunk az önbecsülés, önérvényesítés kérdéséig, és miért ne mondhatnánk: a többségiek számára ördöginek számító autonómia gyakorlásához.

Háromszék, Váry O. Péter | 2021. március 8.

Lehetne a szokványos. A csokor virág. A kiszolgálás, a dédelgetés, a kényeztetés. Szép szavak, látványos gesztusok. Mosogatás, porszívózás, vasalás. Gyertyafényes vacsora. Aztán másnap minden, mint azelőtt.

Háromszék, Váry O. Péter | 2021. március 8.

Jó embert veszített a magyarság: Berencsi Attila életének 77. évében napjaink pusztító kórjának áldozata lett.

Neve – talán – nem annyira ismerős tájainkon, mint szűkebb pátriájában, Nyíregyházán. Ami azért lehetséges, mert Ő az a bizonyos háttérember volt. Aki nem sokat beszélt, de annál többet tett. És ahol tudott, segített.

Háromszék, Csinta Samu | 2021. március 7.

A huszadik század rengeteg fájdalmas eseménye között máig sebeket felszakító emlékek övezik Erdélyben az 1949. március 3-ra virradó órákat. A Románia Szent Bertalan-éjszakájának is nevezett éjjelen több ezer embert gyűjtöttek össze és szállítottak kényszerlakhelyre. A háromszékiek számára másfél év múlva a kálvária újabb stációja következett: az 1963-ig tartó dobrudzsai kényszermunkatábor.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. március 5.

Hetvenkét esztendeje annak, hogy március 3-ára virradó éjszaka a kommunista román karhatalom szervei országszerte rárontottak a földbirtokosokra, és legfeljebb két rend ruhát tartalmazó motyóval a hónuk alatt az otthonaik azonnali elhagyására kötelezték őket. A személyes tárgyaiktól és vagyonuktól megfosztott, kényszerlakhelyre hurcolt, sok esetben szétszakított családok tagjai nem hagyhatták el a számukra kijelölt települést. A felnőtteket pedig végzettségüktől függetlenül csak alsóbb rendű fizikai munkára alkalmazták, a létminimumot sem biztosító javadalmazásért.

Hargita népe | 2021. február 22.

Bár a gyakorlati szempontok elsődlegesek, nemzetiségünk és nyelvtudásunk is befolyásolja a gazdasági döntéseinket. Ezzel együtt növekszik az etnikai párhuzamosság a gazdaság különböző területein: a munkapiacon, a kereskedelemben – derült ki Csata Zsombor szociológus egyik korábbi online előadásából, amelyben a Székelyföldet is érintő gazdasági folyamatokról, azok etnikai vonatkozásairól beszélt.

Háromszék, Mózes László | 2021. március 5.

Nincs béke az országban: több, eredeti demokráciára utaló történés borzolja a meggyötört, türelmét vesztett lakosság kedélyét. Egyrészt felháborító, hogy a csendőrség volt vezetői, azok, akik 2018. augusztus 10-én brutálisan feloszlatták a fővárosi tüntetést, megússzák, nem indul ellenük bűnvádi eljárás.

Székely Hírmondó, Borcsa János | 2021. március 4.

Ahogy látom, manapság mindent (is!) tudományos megfigyelés alá vonnak. Ezért szorgalmaznám tárgyalni a bűnnek is a kémiáját és fizikáját. Érdemes lenne megfigyelni elemi részecskéit, anyagainak reakcióit, illetve dinamikáját – hiszen térben és időben létezik –, netán fajsúlyát…

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio