szmue fejlec 2

Háromszék, Farcádi Botond | 2020. május 28.

Szijjártó Péter romániai látogatásának bukaresti sajtóvisszhangja megerősíti azt, amit Klaus Iohannis gyalázatos kirohanása után gondoltunk, éspedig hogy a magyarellenesség új román nemzetstratégiává lépett elő. A bukaresti média ugyanis – amely bizonyos helyzetekben, így például magyar ügyekben tulajdonképpen propagandagépezetként, a román államhatalom szócsöveként működik – egyfajta diadalként értékelte, hogy Bogdan Aurescu arra szólította fel a magyar vezetőket, tartózkodjanak a román nemzeti érzékenységet sértő nyilatkozatoktól Trianon évfordulója küszöbén.

Háromszék, Benkő Levente | 2020. május 15.

Ötven éve, 1970. május 15-én halt meg Moyses Márton ’56-os politikai elítélt. 1970. február 13-án Brassóban a kommunista pártszékház előtt benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát, égési sebei­be halt bele. Május 17-én helyezték örök nyugalomra Nagyajtán. Moyses Márton kálváriájáról és tragédiájáról az 1990-es években gyűjtögettem adalékokat. Erdővidéki interjúim és levéltári kutatásaim nyomán 2002-ben Bűn volt a szó címmel jelent meg a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó gondozásában a róla szóló könyvem, amelynek második, javított kiadása 2017-ben a kiskunmajsai Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Tekintsük át a történteket.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 15.

1970. február 13-án a Román Kommunista Párt brassói székháza előtt egy nagyajtai magyar ifjú benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát, így tiltakozván a kommunista diktatúra ellen. A román politikai rendőrség, vagyis a Securitate megfigyelése alatt álló fiatalember három hónapi szörnyű szenvedés után, május 15-én belehalt sebeibe. Május 17-én helyezték örök nyugalomra a nagyajtai temetőben. Az alig 29 esztendős hőst Moyses Mártonnak hívták.

Hargita Népe, Simó Márton | 2020. május 19.

Nem Wass Albert könyve jutott eszembe. Nem vagyok azért annyira oda érte. Nyoma sincs annak a fajta eufóriának. Mert nem jönnek. Nem azok közelednek, akikre gondolhat ilyenkor a valamelyest és úgy kulturált magyar. Nem úgy érkeznek. Viszont jönnek a honfitársaink.

Háromszék, Bogdán László | 2020. május 20.

Álmomban P. kapuja (kapui) előtt állok. Az egyik a bulgáriai Berziában látható, a másik a magyarországi Detken, ennek már Európa kapu a neve. Azt kérdezem magamtól: beléphetünk valaha ezeken a Kapukon, s ha igen, hova kerülünk?

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2020. május 20.

Nem én fedeztem fel a tényt, hogy Trianon nem alszik. Én csak elkiáltom most a világban e világnak, hogy nem tetszhalott volt ám, ügyködött az eddig is. Most kedvet kapván esetleg a koronavírustól, fölébredezik maga is döglött teknősbéka korából. Trianon nem alszik, eddig is akcióban volt, szervezett és térített sánctól sáncig és bele újból és újból. Trianon mindig belehajszolt szakadékokba országokat, népeket, szerződéseket facsart visszájára, természetesen rendelésre.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 20.

Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1945. május 20-án látta meg a napvilágot Petrovits István szobrász, akivel a kerek évforduló kapcsán sepsiszentgyörgyi otthona kertjében beszélgettünk. A közismerten szerény és szűkbeszédű művészt ezúttal sem volt könnyű szóra bírni, de azért sikerült kihúzni belőle némi tudnivalót életpályájának fontosabb állomásaira és alkotásaira vonatkozóan.

Háromszék, Váry O. Péter | 2020. május 21.

Áldott legyen a komának a neve, s pláne az a nagy okos feje. Mett nélküle nem tudom, hogy vészeltem vóna át ezt az izét ne, ezt a szükséges állapotot. Mett én törvénytisztelő ember vagyok, s ha nekem azt mongyák, hogy otthon kell maradni, hát én otthon maradok.

Népújság, Nagy Miklós Kund | 2020. május 19.

Mennyi az annyi? Mindig mindenütt ugyanannyi? Aligha. Legtöbb esetben a mércétől függ. Az emberiség nagyobb hányada régóta arra törekszik, hogy legalább a mértékegységek egyformák legyenek az egész világon. De nem mondható, hogy akár ez a kérdés is egyértelműen megoldódott volna. Pedig igazán hosszú ideje törekednek az egységesítésre. És egyre fejlettebb a méréstudomány. A nemzetközi méteregyezményt például 1875-ben ezen a napon írták alá.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. május 8.

Lincshangulat uralkodott a képviselőház szerdai ülésén, amely egyértelműen a magyar közösség ellen irányult, a román alakulatok szabadjára engedték legnacionalistább szónokaikat, akik egymással versengtek a primitív hangnemű kioktatásban, letorkolásban, a magyarok helyretételében – jellemezte Benkő Erika a szerdai minősíthetetlen hangvételű vitát, amit az RMDSZ-nek a közigazgatási kódex kapcsán benyújtott tervezete szült. A sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő szerint a politikai diskurzus a harminc évvel ezelőtti szintre süllyedt vissza, és ebben az államfőnek nagyon nagy a felelőssége. A honatya szerint ha a román politikum száműzni akarja a politikai vitát, párbeszédet a törvényhozásból, azzal súlyosan sérül a parlamenti demokrácia.

Székely Hírmondó, Borcsa János | 2020. május 5.

Nem kis feladat egy idegen nyelv elsajátítása! Mindenekelőtt az értendő ugye elsajátításon, hogy valaki sajátjává tesz más nyelvet, valamint tudást, képességet. Még igazi nyelvzseni is adott esetben, mikor a világ talán legnehezebb nyelvének elsajátítására biztatták, meggondolta, hogy ha arra vállalkozna, éveket kellene rá áldoznia, miközben a már általa „bírt” húsz-huszonöt nyelv bizony kitörlődne agyából…

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 8.

A Románia-szerte egyre nagyobb erővel tomboló magyarellenes viharban kapaszkodót kell keresnünk, ha el akarjuk kerülni, hogy a gyűlölködés vermébe sodorjon minket. Le kell zárnunk lelkünk zsilipjeit, ha meg akarjuk akadályozni, hogy a felénk hömpölygő szennyáradat behatoljon, és megfertőzze az érzelmeinket.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. május 11.

Felér egy csodával, az ami a virtuális térben az elmúlt öt napban a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiókért elindított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése körül lezajlott, és ami végül a szinte hihetetlen eredményhez vezetett: pár órával a határidő letelte előtt meglett az egymilliomodik elektronikus szignó is. Sőt, amire úgymond ütött az óra, megnyugtató ráadásként még közel kilencezer aláírás futott be.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 11.

Amikor már minden veszni látszott, a kitűzött időpontra mégis összegyűltek a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés napirendre tűzéséhez szükséges aláírások. Csütörtök éjszaka, amikor éjfélt ütött az óra, a világhálón 1.008.966 személy volt felsorakozva a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezése mögé, és a szervezők még további 220 ezer, papíralapú aláírásról tudnak. Így megelégedéssel nyugtázhatjuk, hogy az elképzelést támogatók száma jóval meghaladta az előírt 1 milliót. Ebből fakadó örömünket pedig az sem árnyékolhatja be, hogy ezzel az EU által támasztott feltételek a kötelező hétből csak három országban valósultak meg. Teljesítésüket ugyanis a földgolyószerte hónapok óta dühöngő koronavírus-járvány akadályozta meg, ezért jogosultak vagyunk a határidő meghosszabbítására.

Háromszék, Farcádi Botond | 2020. május 12.

Oda jutottunk, hogy már annak is örülnénk, ha Klaus Iohannis magyarellenes kirohanása mögött egyszerű választási számítás állna, és valóban csak az indokolná az államelnök példátlan megnyilvánulását, hogy a liberálisok négy hónap alatt tizenöt százalékot vesztettek népszerűségükből. Azért örülnénk ennek, mert akkor tudnánk: választások után lecsillapodnak a kedélyek, úgyis megszoktuk már nemcsak mi, de a román közvélemény is, hogy ilyenkor az inkompetens román politikusok a nacionalista indulatok izzításából remélnek politikai tőkét kovácsolni.

Háromszék, László Zsuzsa | 2020. május 14.

Mindig szerettem öregek közt lenni. Gyerekkoromban, kamaszként és később is. Bár ha jól meggondolom, nem egy öreg, akit gyermekként annak gondoltam, jóformán annyi idős volt, mint én most. Minden nézőpont kérdése. Érdekes szembesülni azzal, hogy múlik az idő.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 15.

Május 13-án, szerdán 235 igen, 21 nem (RMDSZ) és 25 tartózkodás (Mentsétek Meg Romániát Szövetség) mellett a román képviselőház megszavazta azt a törvénytervezetet, amely a trianoni békediktátum napját, vagyis június 4-ét ünneppé nyilvánítja. Hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására van szükség.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. április 27.

Ünnepi köntöst öltött magára, zsibong a város. A vásári forgatagban közelről és távolról érkezett kézműves mesterek, árusok kínálják gazdag választékban termékeiket és portékáikat. A kürtőskalácssütők és lacikonyhák környékén ínycsiklandó illatok kecsegtetnek a jóízű falatozás örömével, a sör- és borsátraknál pedig széles kínálat várja a szomjukat oltani szándékozókat.

Háromszék, Józsa Zsuzsanna | 2020. április 27.

Aczél Cecília volt jegyzőnő és édesanyja, a 77 éves Aczél Piroska nyugdíjas egészségügyi asszisztens nemrég esett át a koronavírusos megbetegedésen. Legyőzték a kórt, és meggyógyultak belőle. Tapasztalatukat azzal a céllal osztják meg a Háromszék olvasóival, hogy ha valaki véletlenül elkapja a fertőzést, tudja, mi vár(hat) rá. Ugyanakkor azt is elmondják, őket mi segítette a gyógyulásban. Kálváriájukat Cecília meséli el.

Háromszék, Mózes László | 2020. április 29.

Sóvárogva néz ki az ablakon. Elégtelen vigasz, de lát néhány fát, csenevészek, nem igaziak, de legalább zöldülnek. Olykor még madárdal is beszivárog. A zöld változatai és a szaladgáló szél a szabadság emlékét idézi, még így, tömbházak közé szorítottan is. A szabadságét, mely oly nyilvánvalónak és örökkévalónak tűnt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát bebizonyosodott, hogy nem az.

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio