szmue fejlec 2

Háromszék, Nagy D. István | 2019. augusztus 14.

Eget verő újdonságokkal nem állhattak elő a székelyföldi, illetve ez alkalommal a külhoni románok, valamint az államfői hivatal és a kormány képviselői Marosfőn az e héten zajló nyári szabadegyetemen. Maradtak a jól bejáratott témák: a Hargita és Kovászna megyei románság szerintük egyre gyatrább helyzetének a felemlegetése, illetve a román államnak a vajdasági, a Timok-völgyi (bulgáriai és szerbiai), a besszarábiai (moldovai és ukrajnai) és a magyarországi román közösségekkel szembeni közömbösségének bírálata.

Népújság, Sebestyén Mihály | 2019. augusztus 13.

Ezek a hírek nem vásárhelyi lapokban jelentek meg több mint kilencven éve, tehát a múlt század húszas éveiben, de városunk lakóiról szólnak. Helyi tudósítók kürtölték világgá. És ismerve az emberi kíváncsiság természetrajzát és izgalomra vágyását, bizonyosan kilencszáznál több lájkot kaptak volna a Facebookon, ha már lett volna akkoriban ilyen mütyür-kütyü kommunikáció.

Háromszék, Szekeres Attila | 2019. augusztus 13.

Lengyelországból jöttem haza nemrég Felvidéken és Magyarország északkeleti részén át. Átléptem a román határt, s nemsokára rossz érzés fogott el. Vége volt a zászlómentes hétnek. Itthon lépten-nyomon zászlókat látni.

Hargita Népe, Sarány István | 2019. augusztus 5.

Beszélgetés Csáky Zoltán ny. televíziós újságíróval

A csíkszeredai városházán heti rendszerességgel szervezett, a honfoglalástól az európai unió utánig előadássorozat meghívottja volt nemrégiben Csáky Zoltán televíziós személyiség, akivel Nyomomban kék farkasok című kötete ürügyén beszélgettünk az újságírói munkáról.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. augusztus 5.

Ismét megmérettettünk és könnyűnek találtattunk. Ezt pedig az ellenségeink kihasználták, és ismét támadást indítottak ellenünk. Ennek során pedig újabb fejezeteket hamisítottak meg a történelmünkből. Feldúlták és megszentségtelenítették a hőseink sírjait. Megzavarták a halottaink nyugalmát, elfoglalták és meggyalázták a temetőnket. Kiszorítottak vérrel szentelt sírkertünkből. Megtaposták a haza védelmében elesett katonáink hantjait. Diadalittas táncot jártak a csontjaik fölött. Belegázoltak a méltóságunkba és az önérzetünkbe.

Háromszék, Szekeres Attila | 2019. július 22.

Címerrel és zászlóval erősíthetik identitásukat a moldvai csángó magyarok. A Csángó Tanács szombaton Klézsén tartott fórumán egyhangúlag elfogadták az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület jelképadományát. Duma András, a szervező Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, a Csángó Tanács moderátora elmondta, másfél évtizede szeretnének saját szimbólumokat, most már van zászlajuk, ami összefogja a csángókat, s amely alatt összegyűlve segíteni tudnak egymáson, hogy haladjanak, eredményesek legyenek. A tanácskozáson az is elhangzott, a huszonnegyedik órában vannak, hogy mentsék, ami még menthető, össze kell fogniuk, mert különben nagy bajok lesznek a népcsoport identitástudatával.

Székely Hírmondó, Erdély András | 2019. augusztus 5.

Botrányba fulladt a Craiova–Budapesti Honvéd Európa-liga selejtezőmérkőzés, amikor a hosszabbítás ideje alatt a hazai ultrák úgy megdobálták a játékvezetőt, aki egyébként az eseménytelen meccsen hibázni sem tudott, hogy azt percekig ápolni kellett, majd kénytelen volt átadni helyét a tartalék játékvezetőnek.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. augusztus 2.

A történelem folyamán voltak, vannak és lesznek olyan helyzetek, amikor vállalni kell a harcot, még akkor is, ha kilátástalannak tűnik, mert tovább nem hátrálhatunk. Még mindig jobb ugyanis kihúzott derékkal, vitézként elesni a csatatéren – ha már a Fennvaló így akarja, mintsem meggörnyedve, szolgaként tűrni, hogy naponta leköpdössenek, és belénk rugdossanak. A hajlongás és térden csúszás különben sem kenyere a székelyeknek, mint ahogy a köpenyegforgatás és árulás sem az. És a Jóistenen kívül nem hajtanak fejet senki előtt, de megsüvegelik az igazságosságot, tisztességet, becsületességet, valamint azok hordozóit. Hiszen csak mindezen erények birtokában vallhatják magukat Attila örököseinek és Csaba utódainak.

Népújság, Mózes Edith | 2019. augusztus 5.

Kedden az elnöki hivatalban aláírták a Románia európai elkötelezettségének megerősítéséről szóló politikai megállapodást az államfő javaslatáról, miszerint a védelmi kiadásokat oly módon növeljék, hogy azok 2017-től elérjék a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékát.

Háromszék, Farkas Réka | 2019. július 29.

Tusványos akár az erdélyi magyarság helyzetének fokmérője is lehetne. Jogaink sajnos nem szélesedtek, terebélyesedtek, miként a rendezvény, az évről évre ismétlődő témák jól érzékeltetik egy helyben topogásunkat, sőt, az a tény, hogy a megbeszélésre kerülő kérdések mindig gyarapodnak legalább egy súlyos sérelemmel, jelzi, hátrálásra kényszeríttettünk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 29.

A Tusnádfürdőn elhangzott szombati beszéde során újra bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor a nemzet miniszterelnöke. Egy olyan politikus, aki a jelen valóságának talaján állva, és a múlt tapasztalataiból merítve fürkészi a jövőt, valamint keresi a megoldásokat annak kihívásaira.

Népújság, Nagy Székely Ildikó | 2019. július 30.

Frissen végzett magyar orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok és orvosi asszisztensek tiszteletére öltözött ünneplőbe, és telt zsúfolásig pénteken délelőtt a marosvásárhelyi Gecse utcai református Kistemplom. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatára felvételt nyert diákok hagyományos ballagási szertartását a Vártemplom felújítása miatt költöztették új helyszínre. Az eseményeket a templom mögötti parkban óriáskivetítőn is követhette az ünneplő sokadalom.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 25.

Az első reakció kétségkívül a meg­könnyebbülés, az öröm. Hogy maga az ügyészség ismerte be: bűncselekmény hiányában vádat emelni sem lehet. Hogy Antal Árpád zavartalanul folytathatja munkáját Sepsiszentgyörgy polgármestereként, az RMDSZ egyik meghatározó politikusaként.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 19.

Már-már ijesztő, de legalábbis erősen lehangoló képet tár elénk a román szélsőjobboldal székelyföldi térfoglalásáról az az elemzés, amelyet Szőcs Levente tett közzé a maszol.ro portálon. A június 6-i úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás hátterében elképesztő figurák és szervezetek bukkannak fel, melyek azt bizonyítják: erősen leegyszerűsített az az értelmezés, miszerint néhány forrófejű focihuligánhoz köthetőek a botrányos megnyilvánulások. Valójában több, közéleti és egyházi fronton rendkívül aktív, veszélyes eszméket, szélsőséges ideológiát vagy éppen hajmeresztő összeesküvés-elméletet valló és hirdető szervezet együttes fellépésének következménye volt az, ami Úzvölgyében történt.

Háromszék, Szekeres Attila | 2019. július 17.

Két levelet írtam a román belügyi szerveknek Úzvölgye kapcsán. Egyiket a június 6-i duhajkodás, rongálás, erőszakos temetőfoglalás előtt, a másikat utána. Előbbit a Kovászna megyei rendőrségnek, utóbbit a Hargita megyei csendőrségnek.

Népújság, Mózes Edith | 2019. július 7.

Azt állítja a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, hogy az RMDSZ elnöke mellébeszél, sőt egyenesen hazudik, amikor az úzvölgyi temetőben történtekről beszél, és azt állítja, ez Románia igazi arca.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 16.

Az úzvölgyi magyar katonatemető feldúlása és ennek a román politikában, valamint médiában való lecsapódása számunkra pozitív következményekkel is járt, hiszen ha még nem is kellő mértékben, de összekovácsolt bennünket. Ugyanakkor szembesített a körülöttünk létező valósággal, ami remélhetőleg eddigi magatartásunk felülvizsgálatára késztet, mert be kell látnunk, a jóhiszeműségünknek és az önfeladás határát súroló engedékenységünknek ránk nézve nincs hozadéka. Negatív következménye viszont igen.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 16.

Az újabb kormányátalakítás kapcsán kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk: egyik miniszterért sem lenne kár, mert aligha van olyan tagja a Dăncilă-kormánynak, akinek tevékenységével elégedettek lehetnénk – még ha akad is egy-kettő, aki legalább a szakmájához, szakterületéhez ért valame­lyest.

Háromszék, Fekete Réka | 2019. július 10.

Évente buknak halomra nyolcadikosok és érettségizők, és még mindig ott tartunk, hogy a szégyenteljes teljesítményért senki nem vállal felelősséget. Mondják, hogy a diákok lógnak az órákról, ha jelen vannak, inkább a telefonjaikat bütykölik, nem tanulnak, a pedagógusok egy része pedig sodródik az árral, nem töri magát, hogy mindez másként legyen.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2019. július 11.

Nem vallási elmélkedéssel szeretném untatni az olvasót, de a mondandóhoz szükséges példa jó. Hadd idézzük fel tehát. Jézus követése visszatérő téma a Bibliában. És nem mindig sikeres, jó, pozitív a döntésük a felkérteknek vagy azoknak, akik fejében önként fordul meg e lehetséges tevékenység. Igaz, Jézus is figyelmezteti az útra indulni kívánókat, hogy őt követni nem veszélytelen.

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio