szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2020. június 9.

A trianoni békediktátum 100. évfordulója villanófényben mutatta meg a magyar politikai élet szereplőinek viszonyulását a magyar nemzeti összetartozás gondolatához, a közös magyar sorsalakításhoz, a magyar létérdekekhez.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. június 9.

Amint arról lapunk tegnapi számában már beszámoltunk, Felsőlemhény fölött, a Keleti-Kárpátok fő gerincvonulatán emelkedő, 1302 méteres Gyepár-tetőn vasárnap a kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint kétszázan emlékeztek meg a Trianonban 1920. június 4-én ránk kényszerített békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról.

Háromszék, Csinta Samu | 2020. június 5.

Lejárhat-e – ha már lejárt – a száz év magány? – fogalmazódik meg Trianon centenáriuma kapcsán. A kimeríthetetlen téma árnyalására Ablonczy Balázs budapesti történész, a Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetője vállalkozott a Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester által rendezett online beszélgetés keretében. Ennek szerkesztett változatát közöljük.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 29.

 „A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki” – írta május 26-án kibocsátott körlevelében dr. Kovács Gergely római katolikus érsek.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. június 4.

Nemzeti tragédiánk 100. évfordulójára készülve, már hetekkel ezelőtt áttanulmányoztam a nagyhatalmak által 1920. június 20-án ránk erőszakolt, békeszerződésnek csúfolt diktátumot. Lelket, tudatot és szívet sajdító élményben volt részem, amint betűről betűre bukdácsoltam rajta. Igazi önsanyargatásban. Ha bármelyik magyar érzelmű honfitársam úgy érzi, vezekelnie kell, nyugodtan nekifoghat az elolvasásának. És azok is, akik tudni szeretnék az igazságot.

Háromszék, Gazda Zoltán | 2020. június 4.

Zúgják a harangok: nem, nem, soha! Száz év, mondják, nem a világ. Mi is száz év a történelem sodrásában? Évezredekhez viszonyítva pillanat – de egy elcsatolt, idegen hatalom alá száműzött nemzetrész számára örökkévalóság.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. június 4.

Jelen írásunkkal a Párizs melletti Kis– és Nagy–Trianon-palotát összekötő folyósón napra pontosan száz évvel ezelőtt aláírt békediktátumra emlékezünk, amely Magyarországot területének 67, összlakosságának 60 és magyar anyanyelvű polgárainak 30%-tól fosztotta meg. Továbbá szarvasmarha állományának 70, erdeinek 89, vasérclelőhelyeinek 83, sóbányáinak 100, arany- és ezüstbányáinak 99%-tól, és még hosszason folytathatnánk. A ránk nézve tragikus és kis híján végzetes történések időrendi sorrendben való felelevenítésekor elsősorban, de nem kizárólagosan Raffay Ernő történésznek a Trianonnal kapcsolatos kutatásai során feltárt tényekre, valamint az okmány szövegére támaszkodtunk.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. június 4.

Két lábbal a földön – Székelyföldön – járva, élve, s tapasztalva, hogy Trianon hallatán gyász és szomorúság tölti el az emberek zömét, mégis, optimista ember lévén, valami pozitív jelzést szerettem volna adni a trianoni szerződés centenáriumán.

Népújság, Sebestyén Mihály | 2020. június 3.

Az emberi ostobaság és gonoszság itt járkál köztünk. Nem bújik meg, nem rejtőzködik, hanem nyíltan jár-kel. Hivalkodik, vesz és ragad, prédára les, a másé után kapdos. Becsületbe gázol, negatív mítoszt teremt. Ehhez pedig csak ürügy kell. Lehetőleg valamilyen „tetszetős”, nagyot szóló, olyan vád, amely ellen szinte lehetetlen védekezni. Például azt állítani egy már évtizedek óta halott volt közéleti nagyságról, hogy háborús bűnös.

Népújság, Karácsonyi Zsigmond | 2020. június 3.

Megtűrt mostohagyerekként élve olyan nemzetállamokban, ahol rendszeresen a szádra csapva figyelmeztetnek: beszélj románul, ukránul vagy szerbül mert állítólag az ő kényszerkenyerüket eszed, nehéz görcsbe rándult szível örömet színlelni az anyaországtól való lemetszés centenáriumán, még ha a többségi náció törvénnyel is kényszerít erre.

Háromszék, Magyari Lajos | 2020. június 3.

(…) Nemzetközi támogatásra egyelőre nincs kézenfekvő kilátás, míg a megértésért, megértetésért is szívósan, hosszasan és kitartóan meg kell küzdeni, s a világot csak számok és tények győzhetik meg igazunkról, ezeket kell fölsorakoztatni, hadrendbe állítani, a nemzetközi közvélemény elé tárni, akár röpiratok, jelentések, tanulmányok százaiban.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. június 2.

Csíksomlyó. Számunkra megszólító ereje van ennek a helynek, hiszen neve hallatán megdobban a magyar szív, vágyakozással telik meg a lélek, és szárnyra kap a gondolat. Számunkra vonzereje van ennek a helynek, hiszen pünkösdkor százezrek zarándokolnak ide, hogy meghallgatásra és vigasztalásra leljenek a Szűzanyánál. Számunkra varázsereje van ennek a helynek, hiszen kétségek súlya alatt görnyedve botorkálunk ide, és kiegyenesített derékkal, rugalmas léptekkel távozunk.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. május 29.

Nemrégiben nyilvánította hungarikumnak a csíksomlyói pünkösdi búcsút a magyarországi Hungarikum Bizottság. A testület ugyanakkor magyar értékké nyilvánította a vallásszabadság törvényét, melyet az Erdélyi Országgyűlés 1568-ban Tordán fogadott el. Ekkortól számítja létét az unitárius egyház.

Székely Hírmondó, Erdély András | 2020. május 21.

Politikai döntést hozott az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), ezért az illetékes bírósághoz fordul – dörgi Klaus Iohannis, miután a CNCD-nek volt bátorsága ötezer lejre megbírságolni őelnökségét, mert „etnikai alapon megsértette a méltósághoz való jogot”, amikor a Székelyföld autonómiatervezete kapcsán elmondta épületes beszédét.

Háromszék, N. Kányádi Mihály | 2020. május 22.

Látom, hallom, olvasom, hogy hovatovább egyre inkább elburjánzik Romániában a magyarellenesség. A legmagasabb szinttől (államelnök, parlament) a legalacsonyabbig tetten érhető a jelenség. Kérdezem magamtól és másoktól is: vajon miért?

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 22.

Hétfőn jelent meg az Azonnali portálon (azonnali.hu) Galavits Patrik Salat Levente politológus-filozófussal készített interjúja, amely többek között Székelyföld autonómiájának kérdését feszegeti. A marosvásárhelyi születésű, Kolozsváron tevékenykedő egyetemi oktató a beszélgetés folyamán több megfontolásra és továbbgondolásra méltó észrevételt tett a témával kapcsolatban. Bizonyos megállapításai azonban nem tükrözik a valóságot, és a közösségi gondolkodást is rossz irányba befolyásolhatják, ezért nem mehetünk el szó nélkül mellettük.

Háromszék, Gazda József | 2020. május 22.

Megsérteni a nemzetet

Ha megtörténhet, hogy valaki nem engem vagy téged, közembereket, hanem egy nemzetet sértsen meg, Klaus Iohannis ezt tette.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. május 26.

Többek között Erdélyt, Partiumot és a Bánságot is a határai között ábrázoló Nagy-Románia térképpel ellátott portréjának a közösségi oldalán való megjelentetésével emlékezett vasárnap Raluca Turcan a Nemzeti Liberális Párt megalakulásának 145. évfordulójára. És ezzel Románia kormányfő-helyettese durva történelemhamisítást követett el. Az említett területek ugyanis 1875-ben nem tartoztak a Moldva és Havasalföld egyesülésével épp, hogy létrejött (1862), ráadásul 1877-ig török fennhatóság alatt senyvedő Romániához. Hiszen ezeket az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátummal kapta ajándékba az I. világháborúban győztes nagyhatalmaktól. Addig viszont a történeti Erdély például, a Magyar királyság vajdasági ranggal rendelkező tartománya, önálló (1570–1711), majd Habsburg alárendeltségbe (1711–1848) tartozó fejedelemség, és ismét Magyarország szerves része volt.

Háromszék, Józsa Zsuzsanna | 2020. május 27.

Kerekes László nem csak plébánosként és egyházjogászként ismert, hanem a kézdivásárhelyi Gábor Áron cserkészcsapat vezetőjeként is, aki számos felső-háromszéki cserkészcsapat létesítésénél és újraindításánál bábáskodott. Kinevezését követően tegnap lapunk kérdéseire is válaszolt, közölve, hogy nagyon sokat köszönhet nemcsak egyházközségének, hanem cserkészeinek is, lélekben és imádságaiban mindig velük lesz.

Székely Hírmondó, Tamás Réka | 2020. május 27.

2020. május 25., hétfő. Egy 16 éves lány öngyilkos lett. Úgy döntött, hogy nem szeretné folytatni földi életét, nem akar tovább élni. Nem ismertem a lányt, mégis itt ülők egymagamban és lelkiismeret-furdalás gyötör. Azon kattog az agyam, bár segíthettem volna, bár segíthetett volna neki valaki.

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio