szmue fejlec 2

Háromszék, Benkő Erika | 2023. július 7.

A realista iskola talán legnagyobb élő alakja, John Mearsheimer részletes és érdekfeszítő elemzésben fejti ki nézeteit arról, hogy Ukrajna miként fogja elveszíteni a háborút és hogyan válik jelentőségét vesztett, megcsonkított országgá („rump state”). A napokban megjelent tanulmányában (elérhető a news18.com oldalon) arról is hosszan ír, hogy Oroszország miként alakítja majd a háborús politikáját, s előreláthatóan hogyan fog további területeket elvenni Ukrajnától, valamint arról is, hogy mivel Oroszország nem bízik a Nyugatban, nem lehet tartós békére számítani, hanem csak a háborús helyzetet némileg elodázó befagyasztott konfliktusra.

Háromszék  | 2023. július 6.

Történelemhamisítástól tart az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), és állásfoglalásban határolódik el attól, hogy valamennyi nemzet katonáinak emlékhelyet alakítsanak ki az úzvölgyi temetőben.

Háromszék, Farkas Réka | 2023. július 3.

Miközben joggal örvendezhetünk, hogy az úzvölgyi katonatemetőből eltávolították a törvénytelenül felállított betonkereszteket, néhány jogvédő – és nem a politikum – kitartásának köszönhetően sikerült egy román nacionalisták által indított csatát megnyerni, nem tekinthetünk el attól, hogy bizony ismét sötét fellegek gyülekeznek az erdélyi magyarság fölött.

Háromszék, Váry O. Péter | 2023. június 21.

2014-et írtunk, ilyentájt, június vége felé lehetett, a Gábor Áron Emlékév legkiemelkedőbb eseményére készültünk: a felújított síremléken az utolsó simításokat végezték az építészek, az addig nyitott vízelvezető árokba éppen rakták bele a csöveket, hogy majd a befedett sánc parkolóként szolgálhasson, az elegyengetett terepre ürített kavicsot egy másik csapat terítette el – és ekkor elkezdtük a kopjafák „ültetését”.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2023. június 23.

Elfogult és félrevezető cikket közölt a Gazeta Sporturilor világhálón megjelenő kiadása június 17-én a Podgoricában épp lezajlott Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzésen részt vevő magyar szurkolók megnyilvánulásai kapcsán.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2023. június 21.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület két, Vilnius első írásos említésének 700. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi konferencián is képviseltette magát Litvánia fővárosában. A szervezet elnöke, dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus mindkettőn erdélyi címerekhez kötődő előadást tartott.

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. június 20.

Nem tragédia ugyan, de nem is örömhír, hogy koalíciós partnerei végül kitaszították a kormányból az RMDSZ-t. A romániai magyarok egyelőre aligha érzik majd bőrükön e pozícióvesztést – a jövő évi választássorozatig hátralevő hónapok azonban semmi jót nem ígérnek közösségünk számára, a megváltozott politikai helyzet ugyanis olyan következményekkel járhat, amelyek már mindannyiunk életére kihatnak.

Háromszék, Iochom István | 2023. június 19.

Pénteken délelőtt helyezték örök nyugalomra altorjai báró Apor Csabát, teljes nevén Apor Csaba László József János Antal Pál agrármérnököt a középtorjai Mária-kápolnában, az Apor család neogótikus sírkápolnájának kriptájában. A torjai báró – ahogy sokan hívták – életének százkettedik évében idén február 10-én hunyt el Marosvásárhelyen, de temetésére objektív okok miatt csak most került sor. Koporsóját az Apor család címere díszítette.

Háromszék, | 2023. június 16.

Czegő Zoltán bő termést hozó szépirodalmi munkásságát, szerteágazó tevékenységét néhány mondatban nehéz összegezni. Az eleddig harminchárom kötetre és több ezer újságcikkre rúgó életmű jelentőségét növeli, hogy a székely-magyarság sorskérdéseit taglalja, de pedagógiai, kulturális és közéleti ténykedése is ebbe az irányba mutat.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2023. június 15.

Egy rövid könyvismertető gyanánt ez a sommás összefoglaló talán elegendő is lenne egy erdélyi értelmiségi elmúlt fél évszázadot átfogó pályáját, annak belső mozgatórugóit is érintő interjúkötet bemutatására. Az interjúkötet azonban jóval több, mint egy rendkívül aktív életút motivációinak sommás áttekintése. Bakk Miklós ugyanis olyan mélyen benne volt a rendszerváltás előtti és – főleg – utáni közélet sűrűjében, hogy visszaemlékezése a jól strukturált beszélgetések révén a kötetet egyfajta szubjektív korrajzzá is teszi. Ráadásul a saját szerepét talán túl szerényen felelevenítő megközelítés korántsem elítélő, netán vádaskodó hangnemben tárja az olvasó elé a politikai szereplők ténykedéseit, a közélet folyamatait az érdekvédelmi szervezet belső életétől a magyar közösség legfontosabb törekvésein át az anyanyelvű felsőoktatás intézményrendszerének alakulásáig.

Háromszék, Szekeres Attila | 2023. június 13.

A karatnai Köncei Elek (1809–1881) 1856 és 1879 között vezetett gazdasági naplót is tartalmazó, Köntzey Tamás által szerzett könyvet mutatták be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A szerzőtől tavaly megjelent A Könczei nemzetség története című kötetből már megtudhattuk, a családnév Könczei, Könczey, Keonczei, Köntzey, Köntzei, Köncei alakban is szerepel.

Háromszék  | 2023. június 9.

Maga Volodimir Zelenszkij elnök jelentette be Moldova Köztársaságban, az Emmanuel Macron francia államfő által egyfajta kárpótlási díjként kitalált Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, hogy „sajnos Ukrajna számára a csatlakozás reménye a NATO-hoz egyre távolabbinak tűnik”. Ahogy elnéztem a fáradt arcú elnököt, amint egyik szöveget olvassa fel a másik után, sokszor nagyon kínlódva az olvasással, arra gondoltam, vagy nagyon elfáradt, vagy nincs formában, mindenesetre ez a Zelenszkij nem az a Zelenszkij, aki hónapokon át minden nap ütős PR-videókkal bombázta a világot.

Háromszék, Hecser László | 2023. június 8.

Könczei László ügyvédre, nagylelkű adományozóra emlékeztek kedden barátai és vele együtt közösségi munkát végző egykori kollégái.

Háromszék | 2023. június 8.

Múlt csütörtökön Matekovics János Zoltán doktorandusz Szegeden mutatta be a sepsiszentgyörgyi színház 1988-as Szentivánéji álom előadásának komplex Philther-elemzését.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2023. június 7.

Ilyen közel volt hozzám – mutatta a mértéket kezével a tíz év körüli mosolygós srác a tévében, mint szerény horgász a közepes csukányi halat. De a folytatás nem kópés, hanem örömmel teli volt. A pápáról, annak budapesti látogatásáról beszélt. Majd bal kezét a mellkasára tette és így szólt: olyan meleg lett a szívemben – kis szünetet tartott, szeme bepókhálosodott, de befejezte mondatát: –, és ez olyan jó érzés volt!

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. június 7.

Valóságos díjeső zúdul újabban Klaus Iohannis államelnökre: csak a hétvégén két rangos elismerést vehetett át Németországban, gyarapítva gyűjteményét, melyet a másfél évvel korábban átadott Nagy Károly-díjjal alapozott meg.

Háromszék  | 2023. június 6.

Százhárom esztendeje annak, hogy a Párizs környéki Nagy-Trianon-palotában a magyar küldöttség az első világháborút lezáró, békeszerződésnek becézett diktátum aláírására kényszerült.

Háromszék, Iochom István | 2023. június 6.

Biró Erika szörcsei református lelkész kezdeményezésére június 3-án délután a Poszkár-tetőn a 2022-ben felavatott Nemzeti Emlékhelyen emlékezett Trianonra közel hetven felső-háromszéki résztvevő, többek között a Kézdiszéki Székely Tanács képviselői, valamint a szobrok alkotói közül a kézdisárfalvi Szabó Ottó és a zabolai Datki Sándor. A rendezvényen az Összefogás a Kárpát-medencéért csoport magyarországi képviselői is részt vettek.

Háromszék | 2023. május 31.

A jelenlegi koszovói helyzet kapcsán azt látjuk, hogy sajnos, a Nyugat semmit sem tanult a korábbi jugoszláv tragédiákból, és továbbra is olyan megoldásokat erőltet a térség lakóira, melyek azok számára elfogadhatatlanok, ezzel állandósítva a modern kori Balkán egyik tűzfészkét.

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. május 30.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? – Diószegi Lászlónak alighanem súgtak az angyalok, hiszen a Sepsi OSK elnöke e szavakkal, Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből vett idézettel zárta a nagyszebeni kupadöntő előtti lelkesítő felhívását. Kellett is az égi segítség: bár a játékosok hozzáállására és igyekezetére panasz nem lehetett, és a szurkolók is igen szép számban kísérték el és lelkesen biztatták kedvenceiket, a nagyszebeni győzelemhez bizony szükség volt még valamire, amit mások egyszerűen szerencsének neveznek. Mi azonban tudjuk, hogy nem csak az volt.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio