szmue fejlec 2

Háromszék, Bánó Attila | 2020. november 12.

Bocskai István erdélyi és magyarországi fejedelem 1605. november 11-én egy különösen értékes koronát kapott I. Ahmed török szultántól. A csaknem kétkilós, drágakövekkel gazdagon díszített, színarany királyi fejéket a Rákosmezőn helyezte Bocskai fejére Lala Mehmed nagyvezír. Bocatius János (1569−1621) pedagógus, kassai bíró, Bocskai bizalmi embere szemtanúja volt az eseménynek, s beszámolója szerint a fejedelem csak ajándékként fogadta el a koronát. Arra hivatkozott, hogy Magyarországnak van törvényesen megkoronázott királya, ám a jelen lévő törökök ennek ellenére úgy ünnepelték, mint magyar királyt. Tény, hogy Bocskait a törökök ettől kezdve királyként tisztelték. Hívei is így tekintettek rá, s 1606-ban ennek megfelelően temették el – a szertartás idejére például a koronát a koporsójára helyezték.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2020. november 13.

A magyarok számára mind erkölcsileg, mind a mindennapi nyelvhasználatban természetes, hogy a fohász ott van, ott lehet a szócsaládokban, és a magyar nyelv természetesnek tartja az anyanyelve megtartó erejét, akár a harangszót. Évszázadokra is visszanéz meg előre is ugyanannyit a magyar nyelv történetével foglalatoskodó magyar és más nemzetiségű kutatók munkássága. Nyelvében él a nemzet, és ha egy népet elnyomnak ellenséges nációk, a magában és önmaga létéért küzdő nemzet – s így a magyarság is – a nyelvéhez fordul legelébb. Ezt éli meg az ember ifjú anya, ifjú apa korában, mikor a dédnagyapa szavait mondja a kicsi ember, ölelve az asztal lábát.

Háromszék, Fekete Réka | 2020. november 10.

Alig kandikáltak ki a földből a tavasz közeledtét hirdető hóvirágok a kommunizmus keserves évei végének hitt első, 1990-es esztendőben, a Csángó Újság első száma már kijött a nyomdából, és rövid időn belül ott volt jó néhány moldvai csángó település családjának asztalán. Nem az égből pottyant, nem felső utasításra szerkesztették.

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2020. november 11.

Míg a normális gondolkodású emberek azt figyelik, hogy miként lehetséges a történelem egyik legnagyobb méretű választási csalásával eljutni korunk első számú nagyhatalmának elnöki tisztségébe, a Jobbik arról ad ki nyilatkozatot, hogy Joe Biden „higgadt és megfontolt centrista politikus, aki maga mögé tudta állítani a társadalmi békére vágyó amerikaiak többségét. Azért fog dolgozni, hogy betemesse az árkokat, amiket elődjétől örökölt, s egy felfokozott és indulatos kampány után az egész országot szolgálja, ne csak a saját híveit.”

Hargita népe, Simó Márton | 2020. november 5.

Furcsa dolgok történnek mostanában. Egyáltalán nem véletlen, hogy ezt a szólást választottam jelen írásom címéül. A mostani nagyon fonák esztendő. Gondolni sem mertünk volna tavaly ilyenkor arra, hogy idén mi lesz velünk. Ez a vírus itt mind modellezi nekünk a sok rosszat, amelyről a társadalomtudósok és a jövőt firtatók szoktak beszélni. Feszt mondták, hogy tökéletesen elszakadunk a valóságtól, hogy gépek által fogunk élni, de úgy, hogy pár percet sem bírunk ki bizonyos madzagok és tyúkbelek híján, amelyek már nemcsak az élet nedveit, hanem magát a valóságot is adagolják majd nekünk. És immár itt vagyunk. Benne az áldatlan helyzetben. Úgy tűnik, hogy a pandémia felgyorsította a jelenségeket, és egyfajta modellként szolgál arra, hogy felvázolja számunkra a sötét jövőt.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. november 6.

Azt szerették volna, hogy még a halottak napja előtt bemutassák ezt a rendkívüli kötetet, amelyet több mint tíz éve dédelgetnek, és most már a harmadik, bővített és átdolgozott kiadáshoz ért el – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke annak a könyvnek a bemutatóján, melynek címe valójában a témáját is összefoglalja: Háromszéki jelesek a Házsongárdi temetőben.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. november 5.

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartottak az egykori barcaföldvári 2. fogolytábor utolsó tömegsírja fölött kialakított emlékkertben tegnap, november 4-én, a nemzeti gyásznapon. Ez volt a huszonegyedik, amióta 2000-ben sikerült emlékművet állítani az ott veszett, illetve sínylődött magyar foglyoknak. A koronavírus-járvány okozta megszorítások következtében idén kevesen, negyedszáznál alig többen jelentek meg, maszkosan, egymástól kellő távolságban róva le kegyeletüket.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 5.

Az erdélyi magyar nemzeti közösség ügyeinek összehangolt képviselete és a parlamenti választásokon való együttműködés érdekében megállapodást írt alá Kolozsváron Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, valamint Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség (RMSZ) társelnöke – röpítette világgá az örvendetes hírt a média.

Háromszék, Benkő Levente | 2020. november 5.

A Brassótól északra húsz kilométernyire elhelyezkedő Barcaföldváron működött a második világháború idején és annak európai befejezését követően közel fél éven át a köztudatba haláltáborként bevonult láger. Ide magyar és német hadifogoly katonák mellett elsősorban észak-erdélyi magyar és (részben) német ajkú civilek ezreit zsúfolták össze 1944 októberétől kezdődően, a munkaképeseket pedig a szovjet ellenőrzés alatt álló foksányi átmeneti lágeren át a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba irányították.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 3.

A szabadságvágyat egy ideig el lehet fojtani ugyan, de kiölni nem lehet a magyar lélekből, ezért Mohács után újra meg újra nekirugaszkodunk, hogy összezúzzuk a bilincseinket. Nekifohászkodunk, hogy megszabaduljunk a mások által nyakunkba aggatott koloncoktól. Nekifeszülünk a rácsainknak. Mert szolgaként is lehet élni ugyan, de csak szabadon érdemes.

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. november 4.

Dúl a koronavírus, egyre többen fertőződnek meg, hunynak el, a hatóságok képtelenek kezelni a helyzetet, fogalmuk sincs a jövő évi költségvetésről, s közben mi a legnagyobb gond Romániában?! Hát, hogy méltóképpen megünnepeljék Trianont! Ünnepnap lett hát június 4-e – döntött a képviselőház tegnap, miután a szenátus már szeptember 30-án megszavazta ezt.

Székely Hírmondó, Borbély Attila Zsolt | 2020. november 3.

Újabb és újabb, muszlimok által Franciaországban elkövetett terrorcselekmények híre sokkolja az európai közvéleményt. Évekkel ezelőtt egy papot, Jaques Hamel abbét fejezték le iszlám betolakodók mise közben, nemrégiben egy tanárember fejét vágták le a nyílt utcán, most egy védekezésképtelen imádkozó asszonnyal tették ugyanezt, miközben továbbiakat „csak” leszúrtak.

Hargita népe | 2020. október 30.

A halál természetes folyamat, nem szabad tabuként kezelni – figyelmeztet Simó Irma pszichológus. A halottak napja kapcsán kitért a hagyományos társadalom nyújtotta biztonságra, de annak hátulütőire is. A szakember Vlaicu Lajos kérdéseire válaszolt.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. október 26.

A tegnap egy fontos adat után kutattam a 2008-as színházi dokumentumok között, pontosabban az Yvonne, burgundi hercegnő című előadás anyagait lapoztam fel. A fotókat nézegetve feltűnt, hogy az akkori színészek közül milyen sokan nincsenek már közöttünk: Molnár Gizella, Krizsovánszky Szidónia, Botka László, Kőmíves Mihály, Veress László, Darvas László, Nagy Alfréd. Ebben a sorrendben jelennek meg a stáblistán.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 30.

Október utolsó és november első napjaiban élettel telnek meg és virág köntöst öltenek magukra az enyészet helyszínei. Katolikusok, protestánsok és más felekezetbeliek, idősek, fiatalok és zsenge korúak egyaránt elzarándokolnak felmenőik, rokonaik és barátaik végső nyughelyéhez, hogy ott fejet hajtsanak. Hogy elhelyezzék a kegyelet csokrait és meggyújtsák az emlékezés mécseseit. Hogy elmormoljanak egy imát az örökre eltávozottak lelki üdvéért.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2020. október 29.

A nyár vége felé lett egy közös kutyánk. Nekünk és a szomszédságnak. Gyakran megesik, hogy idegen kutyát lát az ember a kapuja előtt, de egyszer csak feltűnt, hogy ő állandóan itt tartózkodik.

Háromszék, Mózes László | 2020. október 28.

Tizenötödik alkalommal állunk az Almási-barlang bejáratánál és néhai Dénes István barlangkutatóra, geológusra, e zsebkendőnyi hon kiváló és pótolhatatlan ismerőjére emlékezünk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 28.

 A román hadsereg napján (október 25-én) ismét százak gyűltek össze az úzvölgyi magyar haditemetőben, hogy az elmúlt évben engedély nélkül állított betonkeresztek és emlékmű tövében megemlékezzenek az – állításuk szerint – ott elhantolt 149 román katonáról. Tették ezt annak ellenére, hogy ezen a helyen román források szerint 3 azonosítatlan és 8 azonosított hősi halottjuk van eltemetve. Bizonyítékokat azonban csak hétről tudtak felmutatni, akik közül ötről kiderült, hogy magyar állampolgár, egy pedig orosz nemzetiségű volt. Ráadásul nem is a jelenlegi Románia területén születtek, így tehát legfeljebb 4 román katona aludhatja örök álmát az úzvölgyi sírkertben, de ennek ténye sem bizonyított.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. október 27.

Nem titok, hogy az elvakult, rögeszméktől terhelt emberek számára a tények még zavaró elemet sem jelentenek. Az sem újdonság, hogy számukra csak egy igazság létezik, az övék, és semmi nem elég drága, ha netán meg kellene védeni azt fondorlatos ármányokkal ügyködő ellenségektől.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. október 27.

A karhatalom erőteljes jelenléte ellenére, a járványügyi szabályokat semmibe véve ünnepelték meg a román hadsereg napját az úzvölgyi magyar haditemetőben. Ez a résztvevők több százra tehető létszámában, az egymás közötti 1,5 méteres távolság be nem tartásában és a védőálarc mellőzésében vagy nem megfelelő viselésében egyaránt megmutatkozott. A rendezvényre Mihai Sorin Tîrnoveanu, a Calea Neamului (Nemzet Útja) nevű szervezet elnöke felhívására és szervezésében került sor vasárnap délután.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio