szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. december 2.

Románia 1862-ben kezdődő történelmének alkotmányai közül első alkalommal az 1991-es rendelkezett világosan a nemzeti ünnepről, amely ezt december 1-re tette. Senki sem vitathatja el egyetlen nemzettől, így a romántól sem ünnepei megválasztásának a jogát, azonban ki kell mondanunk, hogy más időpontot kellett volna kijelölniük. Erre a két nép számtalan ponton összefonódó történelmében több alkalom is kínálkozik, a döntéshozóik azonban mégsem azok közül választottak.

Háromszék | 2020. december 2.

Advent a várakozás ideje, csendes, meghitt időszak. Az ékességeitől megfosztott természet készül az eljövendő kikeletre. A decemberi elcsendesüléssel mi is lelassulunk, visszahúzódunk otthonainkba, és talán önmagunkhoz is közelebb kerülünk. Mert nincs ünnep várakozás és önvizsgálat nélkül, és minél közelebb kerülünk önmagunkhoz, annál nagyobb lesz az öröm szívünkben.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. december 2.

Kétségkívül lehangoló, szomorú momentumként marad meg a román köztudatban az idei december elsejei nemzeti ünnep dátuma, hiszen, mint oly sok mindent ebben az évben, a koronavírus-járvány ezt is alaposan átírta. Az immáron harminc éve megszokottá vált felvonulások, sok ünneplőt megmozgató események elmaradtak, még a fővárosban is csak az államfő és a kormánytagok emlékeztek – a díszőrség másfél száz tagja körében – a gyulafehérvári nagygyűlésre. A szerény külsőségekhez mintha a máskor pátoszos, szuperlatívuszokkal tömített beszédeket is idomították volna, a szónokok javarészt a nemzeti egységet, az összefogás fontosságát hangsúlyozták a mostani nehéz időkben.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. november 26.

A koronavírus járvány megfékezésére elrendelt korlátozások miatt a hagyományos, a székely vértanúk márciusi napjára tervezett ünnepség helyett a Székely Nemzeti Tanács vezetői csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, szűk körben adták át a szervezet által alapított Gábor Áron-díjat Farkas Árpád költőnek, lapunk munkatárásnak, volt főszerkesztőjének. A több mint félszázadnyi költői, valamint meghatározó közéletformáló pályát maga mögött tudó Farkas Árpád – aki egészségi állapota miatt nem tudott személyesen megjelenni - „a székelység közérzetének hiteles irodalmi megjelenítéséért, az egyetemes magyar irodalmon belüli székely irodalom távlatnyitó műveléséért, a székely nemzettudat megerősítéséért, irodalmi és közéleti munkásságának elismeréseként” részesült a kitüntetésben.

Háromszék, Farkas Árpád | 2020. november 27.

Mindaz, mi igaz és pőrén egyszerű, fenséges is egyben. E fejtartással becsülöm a földkerekség minden népének nemzeti érzését, melyekhez, ha ünnepi pillantás társul, főt biccentek. Hogyne lennének hát életem tartozékaként megbecsülésre méltóak legszebb nemzeti lélegzetvételei annak a román népnek, mellyel országalkotó közösségbe kényszerültem, melynek égboltja alatt ugyanazon nap szikkaszt, zápor áztat, még akkor is bizony, ha lassún változó történelmi koronként megalázó védekezési élethelyzetben tartanak, kényszerítenek hatalomváltó urai.

Háromszék, Mózes László | 2020. november 27.

„A Trianon utáni száz év magány korszaka véget ért. A magyarság számára vesztes huszadik század után, a huszonegyedik században a közép-európai népekkel való együttműködés útján, egy önbecsülését visszanyert, keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz” – olvasható a tegnap tartott Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) zárónyilatkozatában. A Kárpát-medencei magyar szervezeteket tömörítő testület ülései kapcsán rendszerint a „máért a holnapért” szójáték jut eszünkbe, nem is alaptalanul, hiszen az 1999-ben létrehozott magyar–magyar fórum főként a jövő alakítását tűzte zászlajára.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2020. november 25.

Szinte hihetetlen, amit egy lassan gittegyleti szintre süllyedő nagypolitikai szervezet, nevezett Európai Unió szénapadlása alatt össze tud hordani egy társaság. Hogy rajongtunk (én akkor még Magyarországon) 2004-ben, amikor bekerültünk mi is abba a szövetségbe! Nem sokkal azután, hogy kikerültünk a kommunista Szovjetunió sátáni bűvköréből. Most egy rossz humorú, de nem egészen félkegyelmű politikus klikk támad Magyarországra meg Lengyelországra piszkos körmökkel. Mi az oka? – kiáltanánk rikoltva, ha meg tudnánk közelíteni őket Brüsszelben. A maguk derűjétől táltosodva kiáltják ők néhányan, hogy egy új Uniót kell létrehozni a hülye Magyarország meg Lengyelország nélkül.

Székely Hírmondó, Erdély András | 2020. november 26.

„Önök évszázadok óta itthon vannak ebben az országban, megérdemelt helyük van mind Románia jelenében, mind az európai jövőben, amelyet együtt építünk, áldozatukkal, polgári, gazdasági és kulturális hozzájárulásukkal a történelem értékes lapját jelentik, és örökségünk elválaszthatatlan részét képezik. Az idők során számos fontos személyiséget adtak Romániának a társadalmi élet minden területén, többek közt a kultúrában, az oktatásban és a tudományban” – fogalmazott tegnap Klaus Iohannis.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 24.

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma betiltatná a hagyományőrző huszárok egyesületeit. Mindez a múlt héten derült ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bákó megyei rendőr-főkapitányságon tanúként történt meghallgatása során. Ennek témáját ugyanis az említett román szervezet által a hagyományőrző huszárok ellen benyújtott keresete képezte.

Háromszék, Nagy D. István | 2020. november 13.

Némi vajúdás után múlt héten végre hatályba léphetett a koronavírus-járvány és következményei sújtotta Románia kiemelt fontosságú jogszabálya: június 4-ét a trianoni szerződés napjává (tehát ünneppé) nyilvánító törvény.

A jogalkotási szempontból elképesztően halvány, legfennebb politikai nyilatkozatnak tekinthető törvénynek, amint az beterjesztésekor is egyértelmű volt, egyetlen jól körbeírható célja van: újabb cinikus fricska és koki az erdélyi magyarság fején, ismételt jelzés, hogy hol is a helyünk, és hogyan is illene viszonyulnunk a száz évvel ezelőtti történelmi pillanathoz, Nagy-Románia létrejöttéhez. Ünnepelve természetesen. És hogy e téren mennyire egységes a felfogás a román oldalon, jól példázza az összhang és szorgalom, amitől a törvény kétszer is szinte átrepült a parlamenten.

Háromszék, Váry O. Péter | 2020. november 13.

Valahogy úgy vagyunk múltunk egy-egy jelesebb eseményével, hogy tudunk róla, aztán elfelejtjük, aztán egy kicsit megint a figyelem középpontjába kerül, majd újra belesimul a homályba. A roskoványi ’48-as emlékmű most épp ez utóbbi két állapot közt várja sorsa további alakulását: egyelőre védett helyen várja a restaurálást, hogy majd jövő nyáron közterületen állíthassák fel. Avatásának 170. évfordulóján.

Népújság, Kaáli Nagy Botond | 2020. november 22.

„Benkő László (1943–2020). Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt. A magyar rockzene meghatározó alakját rajongók és tisztelők milliói gyászolják itthon és külföldön egyaránt. Hiábavalók a szavak, fájó a csend, döbbenten idézzük fel életművét, zenéjét, szeretetteljes mosolyát. Benkő Laci örökre velünk marad” – áll az Omega szerdai Facebook-bejegyzésében. Egy rövid, fájdalmas hír, amely több egy rövid, fájdalmas hírnél. Egy legenda távozott közülünk, számos olyan dal szerzője, amelyek ugyancsak legendává váltak és többmilliónyi embernek okoztak örömteli, bulialapozó, avagy fájdalmat enyhítő pillanatokat a vasfüggöny innenső (és túlsó) felén. Többgenerációnyi, más-más ízléssel, anyanyelvvel, kulturális és neveltetési háttérrel rendelkező ember, szüleink és nagyszüleink is hallgatták, szerették azt a rockból induló, majd az egekig szárnyaló, különleges és őstehetségek által szerzett zenét, amelyet az Omega ontott magából évtizedeken át. Az Omega és vele együtt Benkő, akinek az együttesre máig jellemző space-rock hangzást köszönhetjük. Mondják, hogy magyar Pink Floyd… a jellemzés egyszerre felemelő és lealacsonyító. Pink Floyd-os magasságokban komponálni, hangszerelni, játszani az egyetemes zeneművészet magasiskolája ugyan, de az Omega sohasem volt kópia, legfeljebb a stíl hasonló. Az üzenet más, és a korabeli viszonyok között egyedülálló.

Népújság, Bodolai Gyöngyi | 2020. november 19.

Cicázgatott egy kicsit vele, visszaküldte az alkotmánybíróságnak, majd a képviselőháznak is, arra hivatkozva, hogy „sérti a diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét garantáló előírást”, tartalmas közvita hiányában született, valamint amiatt, hogy „éretten kell kezelni a megosztó témákat”. Mindezt azonban nehéz elhinni annak az államfőnek, aki a romániai magyarsághoz való negatív viszonyulását megdöbbentő kirohanásában fejezte ki korábban, gúnyt űzve a magyar nyelvből is.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 19.

A Kaufland Románia ismét megsérti a románok önérzetét, tette közzé öles betűkkel Dan Tanasă hivatásos soviniszta és feljelentő a blogján, 2020. november 14-én. Uszítással fűszerezett felháborodását ezúttal az váltotta ki, hogy a kézdivásárhelyi Kaufland áruház munkatársai székely zászlóval ellátott álarcokat viselnek a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. A székely zászló ugyanis szerinte egy magyar szakadár jelkép, az Erdély Romániától való elszakításáért folytatott harc jelképe.

Háromszék, Farcádi Botond | 2020. november 19.

Ki ne várná, hogy végre minden olyan legyen, mint nem is olyan régen? Inkább legyen forgalmi dugó minden reggel az iskolák előtt, csak végre gyermekzsivajtól lenne hangos a tanodák környéke, ne otthon legyenek bezárva a képernyők elé a diákok.

Inkább bosszankodjunk az üzletekben összezsúfolódó tömeg miatt, csak lehessen ismét nagy családi, baráti összejöveteleket tartani. Inkább kelljen egy héttel előtte asztalt foglalni a kedvenc vendéglőinkben, minthogy üresen lássuk azokat. Annyira hiányoznak már közösségi összejöveteleink, ünnepeink, hogy tán még egy szélsőségesen magyarellenes december elsejei felvonulást is elviselnénk, csak adnák vissza adventi gyertyagyújtásunkat, karácsonyi vásárunkat. Inkább kapjunk ki itthon minden meccsen, de lehessen végre együtt szurkolni a Sepsi OSK foci-, a Sepsi-SIC kosármeccsein. Milyen jó lenne ismét megnézni egy színházi előadást, egy filmet a moziban, összeülni utána, megbeszélni azt, elvitatkozgatni egy pohár bor mellett!

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. november 17.

November 15-én, születésének (1580) és halálának (1629) évfordulóján, Marosvásárhely központjában leleplezték Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és megválasztott magyar király egész alakos szobrát.

Nagy és reményt keltő esemény ez a város, valamint az erdélyi magyarság életében. Megtörténtével ugyanis ismét bebizonyosodott, hogy a hazugság nem diadalmaskodhat véglegesen az igazságon. Ismét bebizonyosodott, hogy a fény idővel utat tör magának a legsűrűbb tudat- és lélekbénító sötétségben is. Ismét bebizonyosodott, hogy a szívekbe oltott métely hittel és állhatatossággal előbb-utóbb semlegesíthető. Hiszen ebben a városban 20 esztendőn keresztül, az 1990 márciusában szekus kezek által elvetett gyűlölet magvait kicsíráztató és szárba szökkentető polgármester tevékenykedett.

Háromszék, Ferenczes István | 2020. november 6.

Vannak az ember életében különleges találkozások, amelyeket túlzás lenne kegyelmi állapotnak tekinteni, mert valamiféle isteni jelenlét kiáradásával kellene, hogy szédületbe kábítsanak, elvarázsoljanak, de egyszeri-, és egyszerűségükben mégis meghatározóak lesznek további életünkre, kegyes ajándékaivá válnak a sorsnak, a leggyalázatosabb lélekromboló időket, a gátszakító zsarnokság emberpróbáló álnokságait is túlélik s kitartanak az utolsó lélegzetvételig.

Népújság, Kaáli Nagy Botond | 2020. november 13.

„November 14-én, szombaton, a piliscsabai temetőben református szertartás keretében búcsúztatják az életének 67. évében elhunyt Szőcs Géza Kossuth-díjas erdélyi magyar költőt, korábbi kulturális államtitkárt, Orbán Viktor kormányfő kulturális főtanácsadóját – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Sajtóiroda kedden. Havasi Bertalan sajtófőnök elmondta: Szőcs Géza tisztelői szombaton 11 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket egy szál virággal vagy koszorúval, majd a 14 órakor kezdődő gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – már szűk körben zajlik. A temetési szertartást a közmédia Duna és M5 tévécsatornája élőben közvetíti”.

Hargita népe | 2020. november 5.

Nemrég tartotta tisztújító közgyűlését a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület. A beszámolók után a tagok ismét bizalmat szavaztak Hadnagy Jolánnak, akiaz elmúlt 10 évben is vezette az egyesületet. Ennek, no meg születésnapja apropóján beszélgetett vele az egyesületről, megvalósításokról és a jövőbeni tervekről Hadnagy Éva.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2020. november 13.

Ismét mi. Lehet, hogy pontosan, szabatosan kevesen tudnák megmondani, miért is ez az aláírásgyűjtés a kisebbségekért. Hogy régiók, pénzbeli támogatás? Nem hiszem, hogy tisztában lenne ezzel az aláírók zöme. Az ellenzők „megint valami székely hőbörgős” felkiáltással elintézik a dolgot. Még a támogatók derékhadának is igen vázlatos, hiányos és igen pontatlan válasza lenne erre a kérdésre – azt hiszem.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio