szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 4.

A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának II. János Pál-terme nyújtott otthont a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében című konferenciájának. A hétvégén lezajlott rendezvényen politikai foglyaink, Beke István és Szőcs Zoltán áldatlan helyzete, valamint az úzvölgyi magyar haditemető ügye is terítékre került.

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2019. december 3.

Tavaly, június 11-én elhunyt a magyar nemzeti újságírás fejedelme, Lovas István. Barátai és harcostársai elhatározták, hogy emlékére társaságot alapítanak, mely idén október 2-án hivatalosan is megalakult. Elnökké Kondor Katalint, a magyar rádiózás élő legendáját választották. A társaság megalapította a Lovas István Sajtódíjat, melyet első ízben a kőröstárkányi származású Szakács Árpád újságírónak ítéltek oda.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2019. december 3.

Nem hullanak már a levelek sem. A fagy meg a fűtés ismét közös téma. Van, aki tüzel, van, aki lelomboz a maga számláival. Igen rég kezdtem óvni a karácsonyi ünnepeket a posványosodástól, a konyhai mosogatólétől. Terjed a fagy a szegényebb negyedekben, mint a kétség, hogy vajon lehet-e jobbra várni? Agyonnyom a reklámáradat mindent.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. november 27.

Több mint kétszázan zarándokoltak Csíkból és Háromszékről vasárnap Úzvölgyébe, hogy a Szent Erzsébet-napi búcsú alkalmából részt vegyenek a Kárpát-medence legkeletibb kápolnájánál tartandó szentmisén. Ennek kezdete előtt minden érkező lerótta kegyeletét a haza védelmében itt hősi halált halt magyar katonák földi maradványait őrző sírkert hantjainál, és virágot helyezett a fölöttük őrködő emlékművek talapzatára.

Háromszék, Farkas Réka | 2019. november 26.

Azért nem mennek a magyarok szavazni, mert nem érdekli őket az ország sorsa – fakadt ki vasárnap délben egy román politológus az egyik hírtelevízióban. A Iohannis iránti imádatáról ismert bukaresti egyetemi tanárban, a politikatudományok doktorában fel sem merült, hogy esetleg más üzenete is lehet a magyarok távolmaradásának.

Háromszék, Kisgyörgy Zoltán | 2019. november 25.

Ünnepelt tegnap Bodos, Egyed Ákos történész professzort köszöntötte születésének 90. éves évfordulója alkalmából. Az erdővidéki falu közössége és református egyháza rég tervezi meghívni, hogy itthon köszönthesse jeles szülöttét, és ezt megtette a templomban tartott istentiszteleten.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. november 25.

Egy székely legény merészet álmodott, és megátalkodott tenni akarással, konok kitartással, csökönyös céltudatossággal nekilátott azt valóra váltani. És ebben nem tudta megakadályozni sem a szegénység, sem a kedvezőtlen politikai helyzet, sem a támogatás hiánya, mert hite, önérzete, elkötelezettsége átsegítette az elébe tornyosuló akadályokon. Elindult hát, hogy Julianus barát nyomdokain járva felkutassa a magyarok őshazáját. Ekkor 1819. november 24-ét írtak, a legényt pedig, aki munkássága révén a magyar és tibeti nemzet szívébe egyaránt belopta magát, Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) néven tartja nyilván a tudományos világ.

Háromszék, Gazda József | 2019. november 22.

Tegnap csengett a telefonom, s azon bemutatkozott Kelemen Hunor, hogy kifejezze elégedettségét a választások első fordulójában elért eredményével, ama 3,9 százalék a lehetséges 6,5 százalék helyett, s hogy felhatalmazzon: döntsünk a magunk bölcsessége szerint, hogy a második fordulóban kit támogatunk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. november 22.

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácskozóterme nyújtott otthont hétvégén Mandics György (1943) történelmünk egy eddig ismeretlen fejezetére rávilágító, és éppen ezért figyelemre méltó előadásának. A házigazda, Péterfi Ágnes unitárius lelkész által polihisztornak nevezett tudós neve leginkább költőként, újságíróként és tudományos fantasztikus regények szerzőjeként vésődött be az erdélyi magyar köztudatba, és viszonylag kevesen tudnak a rovásíráshoz fűződő őstörténeti kutatatásairól.

Háromszék, Váry O. Péter | 2019. november 20.

A magyar nyelv napján üldögéltem a városi adóhivatalban (hivatalosan: közpénzügyi igazgatóság), és azon morfondíroztam, milyen eseménytelenül telik a nap. Jó, viszonylag új keletű eme ünnepünk, és meghatározását illetően kicsit zavaros is, hiszen eleinte (2009-ben legelőször) április 23-án tartották, annak okán, hogy egy évvel korábban azon a napon nyílott meg a Magyar Nyelv Múzeuma Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellett.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. november 19.

Amint arról lapunk tegnapi számában beszámoltunk, hétvégén, a hagyományoknak megfelelően Sepsiszentgyörgy nyújtott otthont a Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny országos szakaszának.

Népújság, Bodolai Gyöngyi | 2019. november 17.

Lassan, de biztosan őrlő malom a szórványlét, a töredékmagyarság kínos erőfeszítése, hogy megtartsa nyelvét, hagyományait, amelyeket Erdély kellős közepén vagy peremvidékein nincs már akinek továbbadnia. A gyermekek és unokák más országban keresik a megélhetést, az itthon maradottak számára pedig kényelmesebb munkahelyet találni, és a párválasztást is megkönnyíti a többségbe való beolvadás a sokszor koloncnak érzett kisebbségi lét helyett. Ahol megszűnik az anyanyelvű oktatás, és nincsen ingázó pedagógus sem, hogy néha összegyűjtse a helybelieket, ahol csupán néhány idős ember látogatja a templomot, amelynek egy idő után a papja is ingázni kényszerül, az elnéptelenedés, a beolvadás megállíthatatlanul halad előre. A helyzeten sajnos nem segít néhány nyugdíjas család hazaköltözése, és a hétvégi nyaralónak megvásárolt házak új lakói sem. A Kárpát-medencében, bár pontosan nem lehet meghatározni, becslések szerint az egymilliót is elérheti a szórványban élők száma.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. november 15.

Modell a különféle etnikumok békés együttélésére, követendő példa a multikulturalitás és a tolerancia miatt, lecke a mellettünk élők elfogadásáról. Az etnikai és kulturális mozaik erőssé teszi ezt a történelmi régiót, és sokfélesége révén megkülönbözteti azt. Ludovic Orban nemrég beiktatott miniszterelnök e szavakkal köszöntötte Dobrudzsát és lakóit a régió napja, november 14. alkalmából.

Háromszék, Birtalan Andrea | 2019. november 16.

Fehér ingben a fehér papír előtt

Hogyan élte meg azokat az éveket, amikor nem publikálhatott?
– Mára már jelentéktelennek tetszhet a hatvanas évek egyik erdélyi fiatal versfaragójának – alig három esztendővel porondra lépése után – kétéves szilenciumra fogása.

Népújság, Menyhárt Borbála | 2019. november 11.

Demográfiai konferencia Marosvásárhelyen

Megmaradni és mégis élni címmel szervezték meg pénteken Marosvásárhelyen a 11. demográfiai egészség- és szociálpolitikai konferenciát. A Kecskeméten életre hívott rendezvényre az anyaországi állomások után immár harmadik alkalommal kerül sor Erdélyben, és kezdeményezői olyan magyarországi egészségügyi, szociális, egyházi szakemberek, egyetemi oktatók, akik számára fontos a magyar ajkú népesség csökkenésének megállítása.

Háromszék, Fekete Réka | 2019. november 5.

Két földrész között itthoni pihenő

Színész, producer, stúdiótulajdonos, dokumentumfilm-rendező. Vonzó szépsége, közvetlensége, kreativitása, bátorsága, határozottsága, munkabírása okán akár kivételesnek is mondható. A baróti születésű Skovrán Tünde Sepsiszentgyörgyről indult, Kolozsváron futott be színészként, öt esztendővel ezelőtt választotta Hollywoodot második otthonául. Egy afrikai filmforgatás után, útban egy újabb Los Angles-i kihívás felé, Sepsiszentgyörgyön egy főtéri kávézóban beszélgettünk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. november 11.

Péntek estétől vasárnap hajnalig tartott a népdal és néptánc ünnepe az elmúlt hétvégén Sepsiszentgyörgyön, amelyen az apróságoktól az idősekig minden korosztályt felölelő lelkes közönség megízlelhette Erdély fontosabb tájegységei magyar kultúrájának a nép által megérlelt gyümölcseit, de belekóstolhatott a románság és cigányság termésébe is. Azoknak pedig, akik a látottak hatására kedvet kaptak a nótázáshoz és táncra perdüléshez, válogatott zenészek húzták hajnalig a talpalávalót. Minderre a Lajtha László Alapítvány és Háromszék Táncegyüttes által immár 31. alkalommal szervezett Népzene- és Néptánctalálkozó teremtett alkalmat.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2019. november 5.

A napokban zajlanak a Székföldi Magyar Napok. Népviselet, néptánc, hagyományok tértek haza néhány órára. Legutóbb éppen Hídvég ünnepét szórta a sajtó, a nap meg a hold; a hivatalos toborzóban olvastam jeles ünnepünk meghatározását, megnevezését: „identitáserősítő magyar napok”.

Háromszék, László Zsuzsa | 2019. november 2.

Nem értem, esküszöm, még mindig nem értem. Lehet, velem van valami baj, pedig nem biztos, mert egyre többen mondják, hogy nincs ez jól, és mégis... Tudom, unalmas vagyok, a minap már írtam erről, nekifutok újra csak azért is, mint egy megszállott, mert nem bírok belenyugodni.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. október 28.

Hozzávetőlegesen hatszázan tettek eleget a magukat nemzetvédőnek mondó, de valójában szélsőségesen magyarellenes, fasisztoid megnyilvánulásoktól és retorikától sem mentes szervezetek felhívásának, és vettek részt a román hadsereg napja alkalmából október 25-én Úzvölgyében szervezett rendezvényen.

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio