szmue fejlec 2

Háromszék, Szekeres Attila | 2020. január 6.

Erdélyben a magyar grófok, bárók, nemesek, földbirtokosok, huszárok, csendőrök stb. kisemmizték, elnyomták, megalázták az őslakos román népet – folyt a propaganda évtizedeken át, és most sem csitul.

Háromszék, Csinta Samu | 2020. január 4.

Emléktúra a táncsétányon

A Táncsétány című, harminc év történéseit magában foglaló előadással készül megünnepelni fennállásának harmincadik évfordulóját a Háromszék Táncegyüttes. Az intézményt kezdetektől fogva irányító Deák Gyulával eredettörténetről, „vérzivataros” pillanatokról és a „kiöregedő” táncosokról egyaránt beszélgettünk.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 29.

Folyó év október 9-én iktatták Fejér László Ödön háromszéki RMDSZ-szenátor és id. Lomnici Zoltán volt főbíró, a magyarországi Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Románia államfőjéhez intézett beadványát. Aláírói arra kérik az ország első közjogi méltóságát, hogy elemezze újra a székely terrorper elítéltjei, Beke István, valamint Szőcs Zoltán ügyét, és részesítse őket elnöki kegyelemben. Folyamodványukra válasz azonban mindeddig nem érkezett annak ellenére, hogy erre az államfőt az Alkotmány (51/4) kötelezi. És az ilyen jellegű kérelmek megoldására vonatkozó törvény (2002/233) 45 napban szabja meg neki a válaszadás határidejét. Ráadásul az Elnöki Hivatal keretén belül egy államtanácsos vezetésével külön ügyosztály létezik (Compartimentul Probleme Cetăţeneşti) ezek fogadása, kivizsgálása és megoldása érdekében.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2019. december 28.

„Ó, jöjj le, Messiásunk, szívünk teérted esdekel” – hangzik fel az ismerős dallam. Nyitva az ablak, ezért egy pillanatig nehéz eldöntenem, hogy a másik szobából hallom, vagy a másik utcából. Mozdulatlanul állok, engedem, hogy átitassa lelkemet a zene. Mintha nagyon távolról jönnének a hangok, évtizedek messzeségéből, a gyermekkorom mélyéről.

Háromszék, Nagy D. István | 2019. december 23.

Megelégedettség, felszabadultság és méltó emlékezés pillanatait kellene megélniük Románia polgárainak e decemberi napokban, hiszen három évtizede már, hogy az önkény béklyóit lerázva, elviekben a szabadság útjára lépett az ország.

Háromszék, Mózes László | 2019. december 21.

„A csoda legfőbb ismertetőjele, hogy csodálatos – nem lehet bizonyítani, mint egy élettani tényt, nem lehet fényképzeni, sem előre, mennyiségtani törvények szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda egészen egyszerűen megnyilatkozik – s néha csak sokkal később értjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe, s mi volt e beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos” – írja Márai Sándor.

Székely Hírmondó, Erdély András | 2019. december 20.

Tartani lehet tőle, hogy az 1989-es forradalom századik évfordulóján a román történelemkönyvek csak mellékesen említik majd Temesvárt, Tőkés László nevű alak pedig egyáltalán nem fog benne előfordulni – írtam egy múlt heti jegyzetemben. Elnézést kérek, tévedtem. Dehogy kell ide száz év, már az ötvenediken sem lesz semmi hasonló! Arra ugyanis valószínűleg kihalnak azok a becsületes bánságiak, akik még emlékeznek a történtekre, másnak pedig esze ágában sem lesz Tőkés Lászlót emlegetni.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 20.

Az 1989. december 15-én fellázadt és a sortüzek ellenére kitartó temesváriak hős példáját követve, Arad, Kolozsvár, Nagyszeben, Marosvásárhely és Brassó után, december 22-én délelőtt Sepsiszentgyörgy lakossága is utcára vonult. Ekkor még Ceauşescu az ország teljhatalmú diktátora volt, így nem tudhattuk, hogy ezt cselekedve megérjük-e az estét. A kommunista terror sötét évtizedei alatt felgyűlt keserűség és a felsorolt nagyvárosokban történt tömegmészárlások miatti felháborodás azonban erősebbnek bizonyult a félelemnél.

Háromszék, Farkas Réka | 2019. december 21.

Húsz esztendővel ezelőtt, az 1989-es események tizedik évfordulóján még elevenebbek voltak az emlékek, és sajnos az akkori aktív résztvevők közül többen ma már nincsenek közöttünk. Talán ezért érdekes most az újabb kerek évfordulón a két évtizeddel ezelőttieket újra felidézni. Sajnos, a kép azóta sem tisztult, maradt a köd, a feltételezések, és csak az vált még bizonyosabbá, ami már akkor is egyértelmű volt: szervezett diverzió szereplőivé váltak, akik hittel, jó szándékkal a szabadság harcosainak gondolták magukat. Tudtuk, tudjuk, hogy itt, Sepsiszentgyörgyön is voltak beavatottak, akik irányították a félrevezetést szolgáló akciókat, és akik részesei voltak az utólagos ködösítésnek is. Az egyik, akkori aktív résztvevő, Sylvester Lajos fogalmazott a következőképpen: csupán Sepsiszentgyörgy akkori történetének rekonstruálásával a lényegre lehetne tapintani, kideríthetnénk, hogy mi történt az egész országban.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 18.

Müller László és bajtársai halálának körülményeiről a katonai egységük által január 24-én kibocsájtott jegyzőkönyv egy szót sem említ. Csupán az található benne erre vonatkozóan, hogy a Brassó védelmében folytatott hősi harcokban estek el 1989. december 23-án.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 17.

A nyolcvanas évek derekán már olyan mély nyomor uralkodott Romániában, hogy azt gondoltuk, lejjebb már nem süllyedhetünk, de tévedtünk. Kiderült ugyanis, hogy a földi pokolnak vannak mélyebb bugyrai is, hiszen a hatalom beolvasztási törekvései egyre erőszakosabbak lettek, így a puszta nemzeti létünk is veszélybe került. Napról-napra jobban dühöngött a kommunista diktatúra, és fokozódott az elnyomás. Éhezés, nélkülözés, és nincstelenség uralkodott országszerte, valamint félelem, rettegés és terror. És mindez a huszadik század végén, Európa közepén történt és történhetett, a helyzet fölött bűnösen szemet hunyó nyugati világ örök szégyenére.

Háromszék, Farkas Réka | 2019. december 17.

Harminc évnek kellett eltelnie az 1989-es decemberi fordulat után, hogy a román parlament hivatalos ünnepi ülését ne december 22-én, a sorsdöntő bukaresti események évfordulóján, hanem 16-án, a lángot fellobbantó temesvári történések napján tartsák, ám harminc esztendő sem volt elég, hogy Tőkés László szerepét méltóképpen felidézzék. A román nép dicsőségének szivárványszínű ecsetelése nem engedett helyet a magyar lelkipásztor vitathatatlan érdemeinek elismerésére.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. december 17.

Ceauşescu kommunista diktatúrájában, amikor az ország megfélemlített lakossága mai ésszel felfoghatatlan fizikai és szellemi nyomorban tengette mindennapjait, akadt egy bátor lelkész, aki Istenbe vetett hitébe kapaszkodva végre kimondta az igazságot, és ezzel rést ütött a hallgatás falán. És ettől a pillanattól kezdve többé nem lehetett elnémítani. Folyamatosan tájékoztatta híveit és rajtuk keresztül a nagyvilágot az ellene irányuló hatósági intézkedésekről, amelyek során Ceauşescu pribékjei nem riadtak vissza a fizikai erőszak alkalmazásától sem.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. december 16.

Oda kellene valahogy visszatalálnunk, a 30 évvel ezelőtti Temesvárra, a református templom előtti térre, ahol mindent elsöprő erővel tört felszínre mindaz a jó, ami csak kivételes pillanatokban mutatkozik meg egyszerre és maradéktalanul egy város, egy ország, egy közösség életében: az immár visszatarthatatlanná váló szabadságvágy, a bátorság, a szolidaritás, az Istenbe vetett hit, az egymás iránti teljes bizalom, a szolidaritás.

Háromszék, Komoróczy György | 2019. december 13.

Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete tagjaként fordulok Önhöz, jogász politikushoz, fontos, hazai magyar közösségünk egészét érintő jogsértő kérdésben, annak orvoslása céljából.

Háromszék, Fekete Réka | 2019. december 9.

Többszöri egyeztetés után pénteken együttműködési megállapodást kötött a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) az Árkoson tartott újságíró-találkozón. A székelyföldi szervezet az alkalomból a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével is együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a sajtó eszközeivel közösen szolgálják a Kárpát-medencei magyarság alapvető céljait.

Népújság, Gligor Róbert László | 2019. december 5.

Múlt vasárnap kettős ünnepségen köszöntötték az időseket Balavásáron, ahol évente így tisztelik meg a különböző korosztályokat, az emberi értékekre és kultúrára egyaránt hangsúlyt fektetve.

Háromszék, Mózes László | 2019. december 4.

Nincs béke Marosvásárhelyen: az egykori székely főváros mai táblabírósága első fokon érvénytelenítette azt a 2018-ból származó miniszteri rendeletet, mely újból létrehozta a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot.

Háromszék, Nagy D. István | 2019. december 5.

Folyamatos megalázó emlékeztetés, hogy ki az úr e vidéken, hatalom- és erőfitogtatás és persze a jól bevált, nagyjából állandósult provokáció. Száz év elteltével a román politikum java része továbbra is ezeket tartja egyik legfontosabb teendőjének, ha az erdélyi magyar közösségről van szó.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2019. december 5.

A fogyatékkal élők világnapján, december 3-án ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját a sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítvány által működtetett, fogyatékkal élők ellátására, foglalkoztatására, társadalmi integrációjára létrehozott Írisz Ház. A székhelyen tartott rendezvény során az ilyenkor szokásos köszöntések mellett könyvbemutatót, két kiállítást és fogyatékkal élők különböző zenei produkcióit is kínálták a szervezők az érdeklődőknek, végezetül pedig szeretetvendégségre került sor.

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio