szmue fejlec 2

Háromszék, Pálmai Tamás | 2022. december 23.

Már kiderült: néztem a vébét. Sima győzelemként indult, drámai csata lett belőle. Élveztük. Drukkoltunk. Én – nem gondoltam volna – az argentinoknak. Pedig sosem szerettem a focijukat. Valahogy olyan keménynek, durvának, fantáziátlannak tűnt.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. december 20.

Bár nem vontam kétségbe a játékosok tehetségét és felkészültségét, az argentin nemzeti labdarúgó-válogatott sohasem tartozott a kedvenceim közé, és ennek sporttörténeti, valamint viselkedésbeli okai vannak.

Háromszék, Nagy D. István | 2022. december 20.

Innen indult a diktatúrát megdöntő forradalom, 1989 XII 15” – olvasható két nyelven, magyarul és németül Temesváron a Mária téri református parókia falán található táblán.

Egyszerű és lényegre törő szavak, melyek az ország történelmének máig egyedülálló pillanatát hivatottak jelezni, amikor is románok és magyarok kivételes szolidaritásról tettek tanúságot, megvédve Tőkés Lászlót és családját, kiállásuk végül forradalomhoz, Nicolae Ceaușescu kommunista rezsimjének bukásához vezetett, és – legalábbis elviekben – elhozott bennünket a szabadság korába. Egészséges emlékezetpolitikával megáldott országban az ilyen történelmi momentumok a pillanatnyi politikai széljárástól, érdekektől függetlenül kivételes értékkel bírnak, és ennek megfelelően kezelik az évfordulókat is. Romániában sajnos az elmúlt három évtizedben annak vagyunk a tanúi, hogy a hatalom mindenkori képviselői következetesen a bagatellizálás, emlékezés helyett pedig a „felejtéspolitika” sajátos elegyével viszonyulnak ahhoz, ami 1989. december 15. és 20. között Temesváron lezajlott. Tegyük hozzá, az utóbbi időben azt sem emlegetik szívesen, ami a temesvári eseményeket követően a fővárosban játszódott le. A diktátor házaspár bukását, menekülését, kivégzését elhozó, több tekintetben máig sem tisztázott román forradalomra is évről évre egyre vérszegényebb az emlékezés.

Háromszék, Hecser László | 2022. december 16.

Szinte napra pontosan negyven évvel ezelőtt, 1982. december 12-e reggelén egy zászló okozott Marosvásárhelyen egészen Bukarestig gyűrűző botrányt. Hogy miként is történt a nevezetes eset, akkoriban senki sem tudta pontosan. Illetve mindenki tudta egy kicsit. Mert suttogva – azt is csak a megbízható barátok és ismerősök fülébe – terjedtek a részinformációk. Nem csak akkor volt beszédtéma, hanem évekkel később is. De szigorúan továbbra is csak bizalmas körben, mert a nyolcvanas években még a falnak is füle volt. Mondhatni, szó szerint. Tíz évvel ezelőtt Szucher Ervin újságíró próbált az ügy végére járni.

Háromszék | 2022. december 15.

Újabb neves külföldi lap nevezte meg az év emberének Volodimir Zelenszkijt. Korábban ugyanezt tette a Financial Times és a Time magazin. Utóbbi esetében érdekes, hogy ezt a címet egykoron Joszif Sztálinnak is kiosztották, kétszer is, amint Mihail Gorbacsovnak is. Sőt, 2007-ben a Time szerkesztői Vlagyimir Putyint díjazták az év embere címmel. 1956-ban viszont a „pesti srácok” voltak a befutók! A politikai körforgás már csak ilyen...

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. december 15.

A Nicolae Ceaușescu nevével fémjelzett kommunizmust társadalmi berendezkedésként eltörlő 1989-es változások után Romániában a történelemhamisítás újabb lendületet kapott, és az idő múlásával egyre nagyobb méreteket öltött. Ez alól sajnos nem képezett és képez kivételt a decemberi véres események krónikájának megírása sem. Kezdetben a temesvári népfelkelést kirobbantó Tőkés László református lelkész nevét hallgatták el, majd a Bánság fővárosának az önkényuralom megdöntésében játszott elsődleges és döntő szerepét is megkérdőjelezték.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. december 23.

Rossz irányt vett az emberi lét, mert elfordultunk a Teremtőtől, és azt gondoltuk, hogy kényünk-kedvünk szerint tetszeleghetünk a szerepében. Elhittük, hogy mindenhatók vagyunk, és önkényesen beavatkozhatunk a rendszer nagy gonddal megtervezett működésébe. Hogy következmények nélkül uralhatjuk és szolgálatunkba állíthatjuk a természetet, fittyet hányván annak örök törvényeire. A felsoroltak következtében pedig a személyiségsorvasztó élvhajhászás, a meddő örömök, az igaznak hazudott hamisságok, az istentagadás, a tomboló erőszak és a végzetes fenyegetettség korszakát éljük.

Háromszék, Mózes László | 2022. december 23.

Alkonyodik. A vártemplom fölött bíborosan kékes az ég, és ameddig csak a szem ellát, az esteledés letisztult fényjátéka látható. Örömteli pillanatok, ám ennél is nagyobb boldogság, hogy Sepsiszentgyörgy eme ékszerdobozában gyermekek játszanak ma betlehemes játékot.

Háromszék | 2022. december 14.

Jó ideje csendes aggodalommal figyelem azt a folyamatot, amelynek következményeként január elsejétől számos nyomtatott napilap megszűnik. Mélységes csalódással vettem tudomásul, hogy az október 23-a előestéjén közölt döntést mondhatni sztoikus belenyugvással közölték az érintett napilapok hasábjain.

Háromszék, Mózes László | 2022. december 13.

Ahogy egyre feljebb érünk, minden lépés nagyon fárasztó, egyre nehezebbé válik – magyarázza sepsiszentgyörgyi előadásán Varga Csaba nagyváradi hegymászó, aki eddig öt nyolcezres csúcsot mászott meg a Himalájában pótlólagos oxigén használata nélkül. Teljesítménye rendkívüli. Abban a magasságban ugyanis egyre kevesebb az életadó oxigén, így a hegymászás is lényegesen nehezebb, mintha a kíméletlen hideg, a hó és a jég már önmagában nem tenné rendkívül veszélyessé ezeket az eget súroló sziklás övezeteket. Ezt ellensúlyozandó, számosan oxigénpalackkal másznak.

Háromszék, Nagy D. István | 2022. december 12.

Kevesebb mint tíz nap is elegendő volt ahhoz, hogy újból egyértelművé váljon: a normalitás, melynek nagyon is valós lehetősége a román nemzeti ünnep alkalmával pár gesztus erejéig megmutatkozott, sajnos még hosszú ideig csak vágyálom marad.

Háromszék, Szekeres Attila | 2022. december 12.

Vízfejű, kecskelábú, vékonypénzű, alultáplált, éhenkórász, cérnakáplár, borzasztó sovány – ilyen és ehhez hasonló jelzők láttak napvilágot azokban a hozzászólásokban, melyek a Petőfi Sándor Sepsiszentgyörgyön felállítandó egész alakos szobrának megalkotására beérkezett pályaműveket elbíráló bizottság eredményhirdetését közlő híradások alatt jelentek meg.

Háromszék, Demeter J. Ildikó | 2022. december 8.

Kötelező ünnepek csak a diktatúrákban vannak. Nem volt olyan rég, a román politikusok nagy hányada (köztük Marcel Ciolacu PSD-elnök) még jól emlékezhet arra, hogy 1989 előtt minden május 1-jén és augusztus 23-án visszalopta magának az állami szabadnap felét a kommunista rendszer, mert ha tetszett, ha nem, részt kellett venni az „aranykort” és a nép „hőn szeretett” vezérét, Nicolae Ceaușescu államfőt, illetve feleségét, „a nemzetközi hírű tudóst” dicsőítő felvonulásokon.

Háromszék, Hecser László | 2022. december 8.

Kedd este a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének képviselői voltak a baróti Tortoma önképzőkör vendégei. Szóba került az egyesület születése, az erdélyi sajtó jelene és kilátásai, bemutatták az egyesület gondozásában kiadott három könyvet is. Elhangzott: nem az újságíróknak kellene tiltakozniuk a Médiatér Csoporthoz tartozó lapok megszüntetése miatt, hanem azoknak, akiknek szól, azaz az olvasóknak. Felmerült, talán nem ártana, ha az olvasóknak is lenne érdekvédelmi szervezete.

Háromszék, Nagy D. István | 2022. december 8.

Politikai nyilatkozatot olvasott fel tegnap a parlament alsóházában Kulcsár-Terza József képviselő. A Magyar Polgári Párt RMDSZ-listán mandátumot nyert politikusa elsősorban Klaus Iohan­nis államfőnek címezte a magyarság sérelmeit dióhéjban felsorakoztató szavait. A képviselő úgy véli, az államfőnek kötelessége lenne fellépni a szélsőséges magyarellenes megnyilvánulások ellen, főképp olyan körülmények között, hogy az illetékes állami hatóságok nem hajlandóak idevágó feladataiknak eleget tenni.

Háromszék  | 2022. december 6.

Volt osztálytársaim most mosolyognak. Tudják, mekkora focista voltam. „Aranytartalék” Áronkával együtt. Mégis iskolabajnokok egyszer. Mert azért a csapat tagjai voltunk végig.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. december 5.

Az ország nemzeti ünnepét (december 1.) övező kijelenté­seik és megnyilvánulásaik megint lerántották a leplet a román ajkú politikusokról, és mögötte láthatóvá vált a valódi, magyarellenességgel és nemzeti türelmetlenséggel átitatott énük. Újra bebizonyosodott, hogy párthovatartozástól függetlenül, e tekintetben nincsen köztük különbség. Ismét rádöbbentünk, hogy a velünk szemben színlelt „barátságuk” és „megértésük” csak addig tart, ameddig az érdekük ezt megkívánja, vagyis amíg azt hajtogatjuk, amit hallani szeretnének. Abban a pillanatban viszont, hogy önálló és a mindennapi valóságot tükröző véleményt fogalmazunk meg, habzó szájú dúvadként vicsorítanak ránk, és egymással versengenek, hogy ki tud nagyobbat marni belénk.

Háromszék, Farcádi Botond | 2022. december 5.

Van, akinek erről a befogadó svédek, a világháború szörnyűségei után a multikulturalitásra felesküdött németek, esetleg az amerikaiak, kanadaiak jutnak eszébe, vannak, akik inkább a déliekre gondolnak, a napsütötte szigeteken élő görögökre, Itália déli részén élő olaszokra, és bizonyára akad, akinek Kelet villan be: India, vagy éppen valamely egzotikus afrikai állam, mondjuk Szenegál.

Háromszék, Farcádi Botond | 2022. december 2.

Ha sportnyelven, amolyan „focivébésen” akarnánk összefoglalni december elseje székelyföldi történéseit, akkor körülbelül így tudnánk leírni a lényeget, ezt mutatná az eredményjelező tábla.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. november 28.

– Különböző hírcsatornák által kívülről látjuk az ukrajnai helyzetet, de milyen az belülről?
– Az ukrajnai helyzettel kapcsolatban a legmegdöbbentőbb a fenyegetettség hatására kialakult menekültáradat. Több millió ukrán állampolgár úgy ment el az országból, hogy gyakorlatilag egy reklámtasakba csomagolta életét. Kárpátaljára is úgy érkeztek ukrán menekültek egy szál ruhában – miután már egy-két hetet a bombázások elől a pincében bujdokoltak vagy óvóhelyekre menekültek –, hogy hátrahagyták korábbi életüket, munkahelyüket, gyakorlatilag a semmibe érkeztek, és új életet kellett kezdeniük. A többség az ország határain túlra menekült. Különben komoly határzár van Ukrajnában a férfi lakosság számára.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio