szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 29.

A Tusnádfürdőn elhangzott szombati beszéde során újra bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor a nemzet miniszterelnöke. Egy olyan politikus, aki a jelen valóságának talaján állva, és a múlt tapasztalataiból merítve fürkészi a jövőt, valamint keresi a megoldásokat annak kihívásaira.

Népújság, Nagy Székely Ildikó | 2019. július 30.

Frissen végzett magyar orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok és orvosi asszisztensek tiszteletére öltözött ünneplőbe, és telt zsúfolásig pénteken délelőtt a marosvásárhelyi Gecse utcai református Kistemplom. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatára felvételt nyert diákok hagyományos ballagási szertartását a Vártemplom felújítása miatt költöztették új helyszínre. Az eseményeket a templom mögötti parkban óriáskivetítőn is követhette az ünneplő sokadalom.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 25.

Az első reakció kétségkívül a meg­könnyebbülés, az öröm. Hogy maga az ügyészség ismerte be: bűncselekmény hiányában vádat emelni sem lehet. Hogy Antal Árpád zavartalanul folytathatja munkáját Sepsiszentgyörgy polgármestereként, az RMDSZ egyik meghatározó politikusaként.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 19.

Már-már ijesztő, de legalábbis erősen lehangoló képet tár elénk a román szélsőjobboldal székelyföldi térfoglalásáról az az elemzés, amelyet Szőcs Levente tett közzé a maszol.ro portálon. A június 6-i úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás hátterében elképesztő figurák és szervezetek bukkannak fel, melyek azt bizonyítják: erősen leegyszerűsített az az értelmezés, miszerint néhány forrófejű focihuligánhoz köthetőek a botrányos megnyilvánulások. Valójában több, közéleti és egyházi fronton rendkívül aktív, veszélyes eszméket, szélsőséges ideológiát vagy éppen hajmeresztő összeesküvés-elméletet valló és hirdető szervezet együttes fellépésének következménye volt az, ami Úzvölgyében történt.

Háromszék, Szekeres Attila | 2019. július 17.

Két levelet írtam a román belügyi szerveknek Úzvölgye kapcsán. Egyiket a június 6-i duhajkodás, rongálás, erőszakos temetőfoglalás előtt, a másikat utána. Előbbit a Kovászna megyei rendőrségnek, utóbbit a Hargita megyei csendőrségnek.

Népújság, Mózes Edith | 2019. július 7.

Azt állítja a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, hogy az RMDSZ elnöke mellébeszél, sőt egyenesen hazudik, amikor az úzvölgyi temetőben történtekről beszél, és azt állítja, ez Románia igazi arca.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 16.

Az úzvölgyi magyar katonatemető feldúlása és ennek a román politikában, valamint médiában való lecsapódása számunkra pozitív következményekkel is járt, hiszen ha még nem is kellő mértékben, de összekovácsolt bennünket. Ugyanakkor szembesített a körülöttünk létező valósággal, ami remélhetőleg eddigi magatartásunk felülvizsgálatára késztet, mert be kell látnunk, a jóhiszeműségünknek és az önfeladás határát súroló engedékenységünknek ránk nézve nincs hozadéka. Negatív következménye viszont igen.

Háromszék, Farcádi Botond | 2019. július 16.

Az újabb kormányátalakítás kapcsán kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk: egyik miniszterért sem lenne kár, mert aligha van olyan tagja a Dăncilă-kormánynak, akinek tevékenységével elégedettek lehetnénk – még ha akad is egy-kettő, aki legalább a szakmájához, szakterületéhez ért valame­lyest.

Háromszék, Fekete Réka | 2019. július 10.

Évente buknak halomra nyolcadikosok és érettségizők, és még mindig ott tartunk, hogy a szégyenteljes teljesítményért senki nem vállal felelősséget. Mondják, hogy a diákok lógnak az órákról, ha jelen vannak, inkább a telefonjaikat bütykölik, nem tanulnak, a pedagógusok egy része pedig sodródik az árral, nem töri magát, hogy mindez másként legyen.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2019. július 11.

Nem vallási elmélkedéssel szeretném untatni az olvasót, de a mondandóhoz szükséges példa jó. Hadd idézzük fel tehát. Jézus követése visszatérő téma a Bibliában. És nem mindig sikeres, jó, pozitív a döntésük a felkérteknek vagy azoknak, akik fejében önként fordul meg e lehetséges tevékenység. Igaz, Jézus is figyelmezteti az útra indulni kívánókat, hogy őt követni nem veszélytelen.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 11.

A csúsztatás, félrevezetés és megtévesztés mesterművének nevezhető Marius Diaconescunak az Adevărul oldalán 2019. július 5-én megjelent, Kelemen Hunorhoz intézett írása, amely egyúttal a tények és valóság elferdítése bukaresti gyakorlatának is ékes bizonyítéka.

Háromszék, Nagy D. István | 2019. július 9.

Meg sem száradt a tinta a Hivatalos Közlöny pénteki példányán, mely az új, a kormány által elég sunyi módon – egyesek szerint az utolsó pillanatban is fércelt – sürgősségi rendelettel elfogadott közigazgatási törvénykönyvet léptette hatályba, a román nemzetféltők máris ugrottak, hajmeresztő elméletekkel állva elő, ami a jogszabály valódi célját és következményeit illeti. A paletta ezúttal is igen színes, hiszen a magyar nyelvnek hivatalossá tételétől a románok diszkriminációján keresztül, egészen Erdély elvesztésének lázálmáig terjed.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 8.

Az úzvölgyi magyar haditemető meggyalázása kapcsán újból bebizonyosodott, hogy Bukarestben állampolitikai rangra emelték a hazugságot. Dormánfalva polgármestere, a belügyi szervek, valamint a honvédelmi és külügyminisztérium után a szenátus is elferdítette a valóságot. Megdöbbenten vettük ezt tudomásul, mert a demokrácia egyik alapintézménye, a jogállamiságot biztosítani hivatott kétkamarás törvényhozás felsőháza vált hiteltelenné ennek következtében. Szomorú és tragikus fejlemény ez, ami súlyos, az ország demokratikus fejlődését is veszélyeztető következményekkel járhat. Éppen ezért fel kell hívni a hazai és nemzetközi közvélemény figyelmét erre az áldatlan helyzetre és állapotra.

Népújság, Mózes Edit | 2019. július 8.

A kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok terén „modellértékű” Románia a hét végén újabb bizonyítékát adta „toleranciájának”. Vasárnap este az utóbbi időben igencsak „megerősödött” Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, illetve a Nemzet Útja elnevezésű egyesületnek – egy kb. százfős, de annál hangosabb csoportja tüntetett Bukarestben a magyar nyelvi jogok általuk feltételezett bővítése ellen. Azt követelték, hogy „ne diszkriminálják a románokat Románia szívében”, „ne legalizáljanak egy etnikai enklávét a centenárium évében”, és kitartottak amellett, hogy „a román nyelv a román állam egyetlen hivatalos nyelve”! Egyben tiltakoztak a kormány „árulása” ellen is, amely – szerintük – az RMDSZ „zsarolásának” engedve olyan nyelvi jogokat épített be a frissen elfogadott közigazgatási törvénykönyvbe, amelyek a második hivatalos nyelvvé teszik Romániában a magyart, a románok meg „rabszolgák lesznek őseik földjén”. Ez pedig „gyengíti a román államot” és elősegíti az etnikai alapú területi autonómia elérését.

Háromszék, Mózes László | 2019. július 4.

Rövid idő alatt kétszer is kifogásolta a magyar külügyminiszter az erősödő romániai magyarellenességet. Szijjártó Péter egy sajtótájékoztató után a Magyar Országgyűlésben jelentette ki újra, hogy a román politikai elitben megerősödtek a magyarellenes hangok és kirohanások, ami elfogadhatatlan.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 5.

Folyó év (2019) június 6. fekete betűkkel lesz beírva Románia történelmébe, hiszen ezen a napon, talán világviszonylatban is példátlan módon, a felheccelt és leitatott csőcselék megostromolt és elfoglalt egy olyan haditemetőt, amihez semmi közük sincsen.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2019. július 4.

Ha korábban nem is, de legalább az elmúlt 100 esztendő alatt megtanulhattuk volna, hogy a balkáni politizálás emlőin táplált és felnőtt bukaresti hatalom képmutatása, pökhendisége, álnoksága és magyarellenessége nem ismer határt.

Háromszék, Nagy D. István | 2019. július 2.

Ha anakronisztikus, elvakult, nemzetfél­tő megnyilvánulásokból netán hiány lenne, bizonyosan akad, aki ezt a tűrhetetlen állapotot azonnal orvosolja. Az aktuális buzgómócsing szerepet a Szociáldemokrata Párt két politikusa, a meredek megnyilvánulásairól már eléggé ismert Şerban Nicolae és az egykori külügyér, szintén nem a békés együttélés egyik bajnokaként elhíresült Titus Corlățean vállalta magára.

Népújság, Mózes Edith | 2019. július 1.

A magyarellenes provokációk hosszú sorának – MOGYE, marosvásárhelyi katolikus iskola, úzvölgyi katonatemető, székelyzászló-perek, magyar feliratok stb. –, úgy látszik, soha nem lesz vége. Legfrissebb hír, hogy a kormányzó Szociáldemokrata Párt két szenátora a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná Romániában június 4-ét. Ez azt is jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűznék az „ünnepi” nemzeti trikolórt. A két szocdem szenátor, akiknek az agyából kipattant az ötlet – mint Zeusz fejéből Pallasz Athéné –, egy volt külügyminiszter, volt igazságügyi miniszter, illetve a szenátusi frakció vezetője. Az előterjesztők sürgősségi eljárást kérnek a jogszabály elfogadására. A törvénytervezet szerint a kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken a román nemzeti lobogót. Felhatalmazza az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.

Háromszék, Mózes László | 2019. június 26.

A szépség. A természet érték, a természet szép. Mindannyian tudjuk. Szeretjük, próbáljuk óvni, próbáljuk védeni. Próbálunk „fenntarthatóan” élni, úgy, hogy minden élőlénynek jó és elfogadható legyen. Ennyi a közhelyes rész.

© 2018 – 2019 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio