szmue fejlec 2

Háromszék | 2023. január 26.

A Magyar Rádió Határok nélkül című műsora hagyományszerűen készít interjúkat év végén a külhoni magyar közösségek vezetőivel, akik az éppen elmúlt esztendőben elért sikereikről, örömeikről, esetleges nehézségeikről és kudarcaikról is szólnak. A Kossuth Rádió 2022. december 29-én sugárzott adásában a tavaly 70. életévét betöltött Tőkés Lászlóval készült interjú hangzott el, ennek szerkesztett változatát közöljük.

Székely Hírmondó, Kocsis Károly | 2023. január 21.

Szombat délben közel száz megemlékező vett részt az 1943-as doni katasztrófát megidéző főhajtáson a Felső-Háromszék és a Kászonok között húzódó Katrosa-völgyben. A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya által 2010 óta minden év januárjában megszervezett eseményen alkalomhoz illő beszédek, énekek és szavalat hangzott el, koszorúzás, illetve himnuszaink eléneklése zárta.

Háromszék | 2023. január 20.

Az erdélyi magyarok többsége bizonyára gyakran eljátszott már a sajátos, a kisebbségi létből fakadó gondolattal: menni vagy maradni? E kérdés számunkra egyidős Trianonnal. Miközben a velünk élő többség főleg a rendszerváltás óta indult el a szélrózsa minden irányába, mi már százhárom éve úton vagyunk.

Háromszék | 2023. január 20.

Ünnepre gyűltünk össze. Megyénk jeles személyiségét, az ő munkásságát, Háromszék kulturális életének markáns személyiségét ünnepeljük a Háromszék Kultúrájáért Díj átadási ünnepsége keretében.

Háromszék, Váry O. Péter | 2023. január 20.

A magyar kultúra napja, a Petőfi-emlékév és a Háromszék Kultúrájáért Díj idei kitüntetettje, Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró, a Háromszék főmunkatársa köszöntése adta a tartalmát a Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Bod Péter Megyei Könyvtár, valamint a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által szervezett tegnap délutáni ünnepi műsornak, hangulatát azonban legfőképpen mindenki Zoli bácsija határozta meg.

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. január 20.

„Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel” – tömörebben, szebben és időtállóbban aligha lehet megfogalmazni, mi a legfontosabb az ember, a közösség, a nemzet életében. Kölcsey Ferenc kétszáz évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le e sorokat – de ha most, 2023. január 22-én fohászkodunk Istenhez nemzetünkért, közösségünkért, családunkért vagy akár önmagunkért, alighanem ugyanezt kérnénk: jókedvet, bőséget. Hiszen benne van e két szóban minden, amire valaha is szükségünk lehet: a lelki békesség, nyugalom, boldogság, illetve az anyagi és a szellemi javak, lelki és testi táplálék, a gyarapodás, életerő – mindezeket jelképezi, mindezeket jelenti a himnuszbeli „jókedv” és „bőség”.

Háromszék | 2023. január 17.

Bírósági bejegyzése hivatalossá válásának nyolcadik évfordulóját ünnepli a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület, mely mozgalmas éveket tud maga mögött, kivéve a koronavírus-járvány okozta megszorításokkal teli esztendőt – áll a szervezet közleményében, mely szerint a tavalyi év is igen sikeres volt. Minekutána 2019-ben az egyesületet tagjai közé fogadta a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség, tavaly a Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének vált egyetlen romániai aktív tagjává.

Háromszék, Mózes László | 2023. január 17.

Újra a kultúra kerül e napokban a figyelem középpontjába. Január 22. a magyar kultúra napja, és e dátum a köréje szervezett rendezvényekkel immár az egész magyar nyelvterületen meghatározza az év eleji művészeti és közművelődési eseményeket.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2023. január 17.

A napi rohanás első köre után – miután már akkumulátort szereltem, beszállítottam a családot a városba, és még írtam is pár sort – rám tört valami különös, alattomos fáradtság. Eldöntöttem, hogy iszom egy kávét. Amíg az lefőtt, a faliórára pillantottam, és hirtelen úgy éreztem, megáll az idő.

Háromszék, Szekeres Attila | 2023. január 16.

Végleges ítélet született a Brassói Táblabíróságon Gheorghe-Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője ellen ittas vezetésért hivatalból indított perben. Az ítélőtábla elutasította a vádlott fellebbezését, és helyben hagyta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság alapfokú ítéletét. A KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért egytől öt évig terjedő szabadságvesztés járna, Diacon „megúszta” 5000 lejes pénzbüntetéssel, amit két év alatt részletfizetéssel is törleszthet. Lényeges, hogy a jogerős ítéletet követően a főfogyasztóvédő elvileg nem töltheti be többé állami tisztségét.

Háromszék, Mózes László | 2023. január 16.

A hit és a cselekvés erejéről beszélt pénteken este Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész. A vallásszabadság napján tartott ünnepi istentiszteleten arra bátorított, ne a kifogásokat, hanem a lehetőségeket keressük, azért is, hogy az unitárius vallás a jövő vallása lehessen. Január 13-án Erdély-szerte ünnepi istentiszteleteket tartottak az unitárius templomokban, a Magyar Unitárius Egyház évente megemlékezik arról, hogy 1568-ban a világon először Erdélyben, Tordán iktatták törvénybe a lelkiismeret és a vallásgyakorlás szabadságát, arra a meggyőződésre alapozva, hogy a hit Isten ajándéka.

Háromszék, Csinta Samu | 2023. január 13.

Meggyőződése, hogy ma falanszterben, egyfajta Huxley-féle irányított, túlszabályozott világban élünk, ezt igyekezett megjeleníteni a decemberben bemutatott, általa rendezett Háromszék-produkcióban, Az ember tragédiája nyomán készült modern táncos misztériumjátékban is. Könczei Árpáddal identitássíkokról és hivatásdilemmákról beszélgettünk.

Háromszék, Gazda József | 2023. január 6.

Valamiféle belső parancs mondja, mondatja: Fel kell köszöntenem a nyolcvan­éves Mandics Györgyöt, akinek sokszínűen gazdag alkotói útját már évtizedek óta követem. Most, hogy a hatalmas életműre gondolok, melyet megalkotott, Descartes szavai jutnak eszembe: „Gondolkodom, tehát vagyok”.

Háromszék, Nagy D. István | 2023. január 6.

Nem igazán számít újdonságnak, hogy a román állam vezetői, valahányszor a helyzet úgy kívánja, a kétszínűség, a képmutatás és a pótcselekvések igen tehetséges művelői. Hatványozottan igaz ez a nemzeti kisebbségek kérdéskörére, melyet már egyenesen vérlázító kettős mércével képesek kezelni.

Háromszék, Kisgyörgy Zoltán | 2023. január 4.

Amióta nem jártam Zalánpatakon Károly hercegből brit király, pontosabban őfelsége Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának uralkodója lett. Jelezte is többször a világhálón, hogy szereti Erdélyt, ápolja őseinek erdélyi gyökereit, de azt a friss levegőt, amilyent a zalánpataki erdők lehelnek, akárhol nem lehet megtalálni, sem az esti tücsökzenét, de a kakasok hajnali kukorékolását sem.

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2022. december 30.

Egy szép korszak végére érkeztünk. Huszonhárom évig működő rovatunk utolsó darabja ez. Hadd idézzük fel ez alkalomból a kezdeteket!

Kocsis Károllyal, a Székely Hírmondó alapító főszerkesztőjével Alsócsernátonban találkoztunk első ízben, az RMDSZ autonómia iránt elkötelezett szárnya tagjainak fórumán. Akkor, 1998. szeptember 12-ét kaptam felkérést Karcsitól arra, hogy Anyaországi figyelő rovatcím alatt írjak hetente egy rövidke jegyzetet a belsőmagyarországi politikai történésekről. 1999-ben meg is indult a rovat, mely ez idáig működött, nem zavarta meg sem a hetilap napilappá változása, sem a tulajdonosváltás.

Székely Hírmondó, Farkas Áron | 2022. december 29.

Október közepén villámcsapásként jött a hír, hogy a jövő évtől lapunk már nem fog megjelenni nyomtatott formában. Először talán fel sem fogtuk a döntés súlyát, majd az első sokkból felocsúdva azzal biztattuk magunkat és egymást, hogy hátha mégis lesz valamilyen megoldás és minden mehet tovább a megszokott kerékvágásban. Azonban, ahogy teltek a napok, a hetek, a hónapok, egyre világosabbá vált, hogy az új év új fejezetet jelent nem csak az újság, hanem az itt dolgozó emberek számára is.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. december 30.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdése érdekében – aminek egyik feltétele az ukrántól eltérő népcsoportok önazonosságát biztosító jogok szavatolása – Ukrajna parlamentje új törvényt fogadott el (december 13-án) a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan, és a korábbit hatályon kívül helyezte. Az ukrán hivatalosságok által nagy garral világgá kürtölt hír hallatán felébredt a remény, hogy külső nyomásra ugyan, de végre mégis csak rendeződik például a 2017-es közoktatási törvény nyomán kialakult áldatlan helyzet. Hiszen ennek előírásai meggátolják, hogy az ukrántól eltérő nemzetiségű diákok, első osztálytól a tizenkettedikig, ha nem is teljes mértékben, de túlnyomórészt az anyanyelvükön tanulhassanak.

Székely Hírmondó | 2022. december 28.

Milyen gondolatok kergetőzhetnek egy ember fejében, amikor december végén szállongó hópelyhek helyett meleg napsugarak cirógatják a bőrét, mikor az év utolsó napjai a hírlap utolsó napjait jelentik, ahol ezek a betűk papírra szedődnek?

Háromszék, Farcádi Botond | 2022. december 22.

Hét és fél év. Ami Románia más megyéjének, városának, községének mindenestül – döntéstől kivitelezésig – legtöbb fél év, azért Kovászna megyének hét és fél évet kellett küzdenie. És nem valamiféle privilégiumról, különleges bánásmódról van szó, Háromszék önkormányzata nem kért semmi többet annál, ami más megyének is jár ugyanazon törvény alapján: saját megyezászlót.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio