szmue fejlec 2

Háromszék napilap, Szekeres Attila | 2018. október 30.

A kisebbségi magyar közösség szolgálatábanA Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) örömmel üdvözölte tagságának sorában a 2017 októberében megalakult és 2018 januárjában hivatalosan is bejegyzett Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét, amelynek célkitűzései összhangban vannak a KMÚEK 2005-ben meghirdetett alapvető feladataival, és amely már alakulásakor nyilvánosságra hozta, hogy jó kapcsolatokat kíván építeni minden rokon szakmai és civil szervezettel, elsősorban a KMÚEK alapítói közé tartozó Magyar Újságírók Romániai Egyesületével – áll az október 25-e és 28-a között Háromszéken tartott rendezvény zárónyilatkozatában.

A tizenhárom éve létrehozott MÚEK-be tömörült Kárpát-medencei tagszervezetek, valamint az ausztráliai magyar újságírók képviselői Sepsiszentgyörgyön a megyeháza dísztermében tartották idei tanácskozásukat. Az értekezleten a sajtószabadság és az újságírói függetlenség kérdéskörét járták körül. A KMÚEK közgyűlésének zárónyilatkozatát Miklósváron a Kálnoky-kastélyban fogadták el szombaton.

A Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-helyettese, Klemm József KMÚEK-társelnök által felolvasott dokumentumban rámutattak arra, hogy a politikai befolyásolás és a gazdasági függőség veszélyeinek elhárítása mellett a sajtó függetlenségének biztosításában elsősorban az újságírói felelősség tudatos kiélezése játszhat nagy szerepet. A cél elérését a konferencia szónokai szerint csak az újságírók szakmaiságának folyamatos erősítése, a célközönség feltétel nélküli tisztelete és a kisebbségi magyar közösség érdekeinek elkötelezett szolgálata ztosíthatja. Továbbá a sajtószabadságért folytatott harc sikerét távlatilag csak a szakmailag jól képzett új újságíró nemzedék kinevelése szavatolhatja. A célközönség és a médiafogyasztók szokásainak változása miatt külön figyelmet kell szentelni a mindinkább tért hódító új médiával és az online újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

A KMÚEK megalakulása óta eltelt kis híján másfél évtized alatt megtartott konferenciákon számos hasznos kezdeményezés született, szorosabbra fűzték a szálakat a szétforgácsolt magyar nemzettest részegységei között, és létrejött a külhoni magyar médiakatalógus, amely a kisebbségi közösségekben működő magyar újságírók gyorsabb és hatékonyabb kapcsolatteremtését segítheti elő. Ugyanakkor megállapították, hogy több fontos célkitűzés megmaradt a kezdeményezés szintjén. A résztvevők síkraszálltak azért, hogy a jövőben a KMÚEK-értekezletek ne csak a külhoni magyar újságírók találkozásának örömünnepei, hanem a közös cselekvés valódi mozgatórugói legyenek.

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

 

© 2018 – 2019 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio