szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. április 2.

Tudományos felfedezéseinek köszönhetően az emberiség a korlátlannak tűnő technológiai fejlődés útjára lépett ugyan, de erkölcsileg egyre mélyebbre süllyed. Legalábbis a magát nyugatiként meghatározó fele, amely a naponta születő sikerek fényétől elvakulván, egyre jobban eltávolodik a valóságtól. Olyannyira önteltté vált, hogy már a világ jól megalkotott rendjébe is beavatkozik. Ráadásul még az elmúlt esztendő tavaszán nyakunkba szakadt koronavírus-járvány sem volt elég ahhoz, hogy rádöbbenjünk kiszolgáltatott, sebezhető mivoltunkra, és belássuk, porszemnyi része vagyunk csupán a mindenségnek.

Nem új keletű a pöffeszkedés és önimádás, egykorú a képességeire ébredő, tudatra ocsúdó, magát emberként meghatározó értelmes lénnyel, amint a hataloméhség és az anyagi javak birtoklásának a vágya is. Ráadásul hiába dőltek a porba öröknek hitt birodalmak, semmit sem tanultunk a múlt eseményeiből. A mindenkori hatalmasok elődeik nyomdokain járva azt képzelik, hogy rájuk nem vonatkoznak Isten és a természet törvényei. És a hallgatag többség ezt gyávaságból vagy nemtörődömségből elfogadja, így újra és újra beleesünk ugyanabba a csapdába, a történelem ismétli önmagát. Azt pedig senki sem akarja észrevenni, hogy az idő múlásával egyre közelebb kerülünk a végső pusztuláshoz.

Isten miért engedi mindezt? – tesszük fel magunknak és másoknak a fájó kérdést, az emberiség sorsának alakulása miatt érzett aggodalmunkban. Elfeledtük, hogy az Úr nem a szolgájának, hanem a társának teremtett, ezért szabad akarattal ruházott fel minket. Rajtunk múlik, hogy mit választunk: a bűnt vagy az erényt, a világosságot vagy a sötétséget. De bármekkora bajba is keveredjünk, segít rajtunk, ha kérjük és van bennünk kellő hit, elszántság, akarat a ránk zúdult gondok megoldásához, a nehézségek leküzdéséhez. Jézust pedig azért küldte közénk, hogy példája által megmutassa, miként kellene élnünk. Hogy szenvedései árán a bűnbánók belekapaszkodhassanak az újrakezdés lehetőségébe. Hogy bebizonyítsa, a halál sem írhatja felül az Ő akaratát. Ezért vált húsvét a kínok szülte reménység örök ünnepévé.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio