szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. december 31.

Megtépázott önérzettel, összekuszált gondolatokkal, foszladozó reménységgel és mázsás gondok súlya alatt görnyedezve botladozunk egy új év küszöbe felé. A tavasszal fejét hirtelen felütő koronavírus elszabadulása ugyanis léggömbként pukkasztotta szét felfuvalkodott mivoltunkat, rádöbbentett, hogy picik és sebezhetők vagyunk. Porszemek a végtelen tér-időben.

Semmi sem történik véletlenül, mindennek jól meghatározott oka van, így az emberiséget rettegésben tartó járvány kitörésének is. Talán szükségünk volt az általa ránk kényszerített megtorpanásra ahhoz, hogy ne rohanjunk a vesztünkbe. Hiszen nyereségközpontú, élvezethajhász, önzővé vált világunkban nemcsak Teremtőnkkel és a minket méhében hordó természettel fordultunk szembe, hanem önmagunkkal is. Elvetettük a hitet, kiszipolyoztuk a környezetünket, és Istennek képzelve magunkat beavatkoztunk a lét törvényeibe. Hagytuk kigyomlálni a tudatunkat, kitépni a gyökereinket, elszaggatni a kötelékeinket. Engedtük, hogy sivár lelkű biológiai robotokká, szánalmas szellemi nyomorékokká változtassanak minket.

Egy új év küszöbe felé közeledvén, félelem, bizonytalanság és kétségek közt vajúdva tekintünk vissza a keserűséggel, fájdalommal és lemondásokkal telített óesztendőre. Eltévelyedtünk, és nem találjuk a forrást, ahonnan erőt meríthetünk. Pedig itt bugyog a közelünkben, de ahhoz, hogy megpillantsuk, szabadulnunk kell az önhittség hályogától. És miután ezt megcselekedtük, újraszőni az érzelmi kapcsolatok szálait. Elfogadni a felénk kinyújtott kezet. Belenézni mások szemébe, és megfürödni a tekintetük sugarában. Csak így tudunk ugyanis megálljt parancsolni a tudatunkat fertőző és lelkünket mérgezőknek. Csak így vethetünk véget a ránk erőszakolt meddő tobzódásnak. Csak így nyerhetjük vissza az érző-gondolkodó lényekhez méltó élethez való jogot.

Reménykedjünk, hogy a hamarosan ránk köszönő 2021-es esztendőben minderre képesek leszünk, és az elmúlt év során nyakunkba szakadt tömény fájdalom megtapasztalása és átélése nem válik hiábavalóvá.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio