szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2020. december 2.

Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor Romániájában az 1980-as években elviselhetetlenné és emberhez méltatlanná vált az élet. A legalapvetőbb élelmiszereket és szükségleti cikkeket nélkülözve, nyomorúságos körülmények között, fizikailag és szellemileg kiéheztetve, lélekbénító félelemben és rettegésben tengődtünk egyik napról a másikra. És a magyarok esetében mindehhez súlyos nemzeti elnyomás is társult. Az akaratától és véleménynyilvánítás szabadságától megfosztott, eszközzé alacsonyított nép pedig meghúzta magát, és mélyen hallgatott.

Ebben a kilátástalan helyzetben törte meg az országra erőszakolt nyomasztó csendet Tőkés László fiatal temesvári református lelkész, és fedte fel a hazugságokkal elkendőzött igazságot. Erre a Magyar Televízió Panoráma című, 1989. július végén sugárzott külpolitikai magazinja teremtette meg a lehetőséget. Ebben ugyanis Isten elhívatott szolgája a vele beszélgető főszerkesztő, Chrudinák Alajos és általa a világ elé tárta a romániai tragikus valóságot.

Amint az várható volt, az interjúnak rá nézve súlyos következményei lettek, amelyek végkifejleteként 1989. december 15-én el akarták őt távolítani a városból. Ezt megakadályozandó, hívei élő láncot vontak a belvárosi parókia, valamint templom köré, és idővel baptista, ortodox, valamint más felekezetűek, illetve nemzetiségűek is hozzájuk csatlakoztak. A félelem falai leomlottak, és a hírhedt román titkosrendőrség (Securitate) fenyegető jelenléte ellenére másnap hatalmas tömeg hullámzott a helyszínen.

December 17-én már 100 ezren vonultak utcára, és a Tőkés László melletti kiállás kommunista- és Ceauşescu-ellenes tüntetésbe torkollott. A hosszú évtizedek nyomora és megaláztatása okozta keserűség utat tört magának, az ellenszegüléssel méltóságukat visszanyert embereket többé már nem lehetett térdre kényszeríteni. Géppisztolysorozatokkal és közéjük taposó tankokkal sem.
A vérfürdő ellenére Temesvár tartotta magát. A benne kipattant szikra december 20-án nagyvárosok sorát, majd 21-én Bukarestet is lángra lobbantotta, ami végül a gyűlölt diktátor és rendszere bukásához vezetett. A népharag kiteljesedését Temesvár soknemzetiségű lakóinak a bátorsága, elszántsága és összefogása tette lehetővé.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2020 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio