szmue fejlec 2

Háromszék | 2022. január 7.

Albert Ernő sokoldalú magyar értelmiségi ember: magyar szakos ta­nár, következetes iskolaigazgató, történész, könyvkiadó. A székely népköltészet és népélet, valamint a cigány kultúra kutatásában kiemelkedő eredményeket ért el.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2022. január 10.

A hagyományoknak megfelelően délelőtti szentmisével kezdődött a madéfalvi veszedelem 258. évfordulóján tartott megemlékezés, majd a több mint száz éve felállított emlékműnél mintegy félezer résztvevő rótta le kegyeletét a hősök előtt.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. január 7.

Mi, székelyek az elködösített, ezért jelenleg homályba vesző történelmünk során folyamatosan hullattuk a vérünket hazánk, szülőföldünk, otthonunk és családunk védelmében. Olykor pedig idegen érdekekért is, mert erre kényszerített bennünket a sors. A veszteségeink fájdalmat okoztak, de nem éltük meg tragédiaként. Katona nemzet lévén tudtuk, elfogadtuk, hogy sarkunkban jár a halál, és bármelyik pillanatban elragadhat valakit közülünk.

Népújság, Gáspár Sándor | 2022. január 6.

1764. január 7-e tragikus eseményei erőt adó emlékké nemesedtek, és immár nemcsak Madéfalván, de tíz esztendeje Marosvásárhelyen is évről évre megemlékezünk az akkori eseményekről. Köllő Miklós tervezte azt az emlékművet, amely a faluban, az országút mellett azt a látogatót is főhajtásra készteti, aki egyébként semmit sem tud az akkori eseményekről, ami miatt talán ötszázan is ott pusztultak el a körülzárt, ágyútűzzel rombolt faluban, és immár örök titok marad, hányan haltak meg sebeikben, de tudjuk, hogy több ezer székely földönfutóvá lett, elmenekült otthonából.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. január 7.

A vele készítendő év eleji interjú lehetséges időpontjait latolgattam éppen, amikor nyakamba szakadt a megdöbbentő hír: Deák Gyula Levente, a sepsiszentgyörgyi székhelyű Háromszék Táncegyüttes igazgatója nincsen már közöttünk. Életének 63. évében eltávozott a földi létből.

Háromszék | 2022. január 7.

Nehéz megszólalni, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Torlódnak a gondolatok, az emlékek.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. január 6.

„A magyarországi kormány – és valószínűleg ennek hatására az RMDSZ – a születési számokat mesterséges ösztönző intézkedésekkel szeretné megnövelni térségünkben.” És ez gazdasági szempontból fölöttébb káros, mert „jóval a potenciális szintje alá csökkenti az egy főre eső nemzeti jövedelmet” – állapítja meg Markó Balázs a Trans­index internetes portálon december 27-én közzétett írásában. És egyértelművé teszi, hogy a jelenlegi magyar kormány juttatásokat és kedvezményeket magába foglaló családpolitikáját a „mesterséges ösztönző intézkedések” közé sorolja. Ugyanakkor „mesterséges népességnövelésnek” tartja azt is, amikor „olyan forrásokat von el az állam a gazdaságból, amelyeket más, termelékeny projektekre költött volna a magánszektor vagy maga az állam.”

Hargita Népe, Péter Ágnes | 2022. január 8.

Székely falukép, porta, ház. Mit is jelentenek ezek a fogalmak pontosan? Mit jelentett régen, és miként értelmezzük manapság? Hogyan lehet napjainkban hagyománytisztelő modern házat építeni Székelyföldön, amely eleget tesz a 21. századi ember igényeinek? Sorozatunkban olyan hagyományos építményeket mutatunk be, amelyek követendő példaként szolgálhatnak bárki számára, aki megbecsüli a helyi, hagyományos népi építészet értékeit.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. január 4.

Az óesztendő vége és az új kezdete jó alkalom a múltba nézésre és jövőbe tekintésre, a megvalósítások és kudarcok számbavételére, a leltárkészítésre és a tervezésre, az önvizsgálatra és az elhatározások meghozatalára. Mindez viszont csak akkor nyer értelmet, ha a hibák felismerésére és kiküszöbölésére, a tévedések helyreigazítására, a valósággal való szembesülésre törekedünk.

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. december 31.

A 80 éves Cserey Zoltán sepsiszentgyörgyi történész köszöntése okán született az alábbi életútírás. Igaz ugyan, hogy február 17-én töltötte a nyolcvanat, ám nemrég emlékkönyvvel köszöntöttük: Demeter László történész Cserey Zoltán tisztelői körében meglepetéskötetet szervezett, szerkesztett. A Székelyföldi kalászatok – Tanulmányok Cserey Zoltán 80. születésnapja tiszteletére című, a baróti Tortoma Kiadónál megjelent könyvet a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban adta át ünnepélyes keretek között, pezsgős koccintás kíséretében. Ekkor született a gondolat, hogy szerkesztőségünk is köszöntse külső munkatársunkat még ebben az évben, s erre legjobb alkalom a szilveszteri lapszám. Zoltán bátya, erőt, egészséget, munkakedvet s még sok tartalmas írást kívánunk önnek, mindannyiunk gyarapodására!

Háromszék | 2021. december 31.

Történelmi egyházaink főpásztorai karácsonykor és húsvétkor pásztorlevélben fordulnak híveikhez, a Magyar Unitárius Egyház korábbi püspöke, Bálint-Benczédi Ferenc meghonosította, hogy még két alkalommal, pünkösdkor és újévkor is körlevet ír. A hagyományt folytatva utódja, az újonnan megválasztott egyházfő, Kovács István volt sepsiszentgyörgyi lelkipásztor is elküldte újévi pásztorlevelét, melyet a 100. zsoltár sorai ihlettek: „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,1.5)

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. december 31.

Ha van valami jó a nehéz időkben, krízishelyzetekben, válságokban, akkor az leginkább abban mutatkozik meg, hogy valamiképpen visszavezet azokhoz az alapértékekhez, amelyek létezését máskor oly természetesnek vesszük.

Nem volt könnyű év az idei, hiába reméltük tavaly ilyenkor, hogy szabadulunk a koronavírus-járvány szorításából, mindennapjainkat 2021-ben is nagyban meghatározta a pandémia: korlátozások, félelmek közepette élhettünk csak – mi, akik élhettünk, hiszen sokan, túl sokan távoztak közülünk. És mégis: mi vagyunk elégedetlenek, mégis mi méltatlankodunk, panaszkodunk, lázadunk, mi vagyunk azok, akik elfelejtik, milyen jó élni, örülni, csak úgy lenni szeretteink közelségében.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. december 28.

Karácsony a keresztény, keresztyén világ legnagyobb ünnepe, hiszen a bűnben fetrengő emberiséget megváltó, a sötétséget eloszlató, a reménységet tápláló, az örök élet lehetőségét megteremtő Istenfiú közénk jövetelének az időpontja. Ezt ünnepeljük, ezt kellene ünnepelnünk évről évre, immár 2021 esztendeje. A lényeg azonban elsikkad a külsőségek mellett, és ezzel a szent évfordulót megfosztjuk eredeti tartalmától. Mert helye van ugyan a sziporkázó fényeknek és a csillogásnak, amint az ajándékozásnak is, de csak az Üdvözítő eljövetele által gerjesztett öröm, az iránta és embertársaink iránt érzett szeretet hangsúlyosabb kifejezéseként. Mi viszont egyre jobban megfeledkezünk róla.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2021. december 28.

„Csendes éj. Szentséges éj. Mindenek nyugta mély.” Ahogy felcsendül az éjszakában az ének, meghitt öröm és izgalom tölti el a lelkeket. Vajon mit csinálnak most a háziak? Járt-e már itt az angyal, elfogyasztották-e a vacsorát? Vajon itthon vannak-e, lefeküdtek-e már?

Székely Hírmondó, Borcsa János | 2021. december 24.

Értelmünk korlátai mindenképpen akadályoznak abban, hogy a földi lét sokféle „titkához” hozzáférjünk. Tudjuk viszont, hogy a csodásnak mondható kozmikus rend működésének egyik alapelve csillagászati természetű.

Háromszék | 2021. december 24.

Csodálatos az ember képzelete, agya! Elég, ha behunyom a szemem, máris messzi városok utcáin bandukolok, vagy éppen a bazilikáit, múzeumit nézegetem, vagy az Adria átlátszó zöld vizében szemlélem a tüskés állatokat, melyeknek szúrását egyszer meg is tapasztaltam.

Mégis mostanában, az aggastyánkor küszöbén legtöbbet a szülőfalumba látogatok, s nyáron pandúr-tolvajt játszunk, mezítláb szaladgálva tavasztól késő őszig a felső utcán, a kertek megett, s olykor a Gomoját oldalán. Télen a fakorcsolyáimmal egyensúlyozok az elég meredek szánkópályán a hasonszőrű gyermekekkel együtt.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2021. december 24.

Csengőszóra ébredünk. Először csak nagyon távolról halljuk, aztán egyre hangosabbá válik. Lassan szertefoszlik az álom, kinyitjuk a szemünk, és ámulva-bámulva nézzük a csodát. Elkábít a csillogás és a fenyőillat, úgy érezzük, mintha titokzatos meseerdőbe tévedtünk volna.

Aztán megtudjuk, hogy ez a karácsonyfa. Az angyal hozta sok más ajándékkal együtt. Bujkálunk az ágai alatt, kibontjuk a csomagokat, kipróbáljuk az új játékokat, miközben együtt a család, és mindenki vidám.

Háromszék | 2021. december 23.

Az elmúlt majdnem két évben sokszor éreztünk bizonytalanságot vagy félelmet – nemcsak a járvány miatt. Ezért „éppen jókor” jön Jézus születése. Karácsonykor ugyanis nem az idillt kell ünnepelni, hanem azt, hogy Isten velünk van bizonytalanságunkban, félelmünkben.

Az elmúlt időszakban gyakran hallottuk a félelem kifejezést. Magam is alaposabban utánanéztem, mit ír a Biblia a félelemről. Egyik helyen olvasom, hogy a Szentírásban 124-szer fordul elő a „Ne féljetek!” bátorítás/ígéret.

Háromszék | 2021. december 23.

Ilyenkor, adventben mindig gyermeki lelkülettel készülök a karácsonyra, Jézus születésnapjának megünneplésére. Ennek a ráhangolódásnak szerves része az adventi gyertyagyújtás, a karácsonyi díszek készítése, valamint a Názáret és Betlehem közötti út újabb és újabb megtétele, amely során a tanítványaimmal együtt minden évben mi is tanúi lehetünk a pásztorok és a keleti bölcsek látogatásának a szent családnál, a betlehemi istállóban.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. december 22.

„Tudatában lévén annak, hogy a mai emlékezetpolitikai fejlemények mögött valójában tisztázatlan politikai és történelemhamisítási szándékok húzódnak meg, fontosnak tartom leszögezni, hogy a rendelkezésünkre álló bizonyítékok, tanúvallomások és dokumentumok szerint az 1989-es romániai forradalom kitörésének hiteles dátuma: december 15.” Tőkés László református lelkész fogalmazott így, az általa Temesváron kiváltott láncreakció 32. évfordulóján tartott konferencián.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio