szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. április 16.

A Bukaresti Táblabíróság által 2021. ápr. 14-én, szerdán kimondott jogerős ítélet értelmében el kell távolítani a magyar nemzeti színű zászlókat Székelyudvarhely polgármesteri irodájából, tanácsterméből és az intézmény valamennyi helyiségéből, ahol el vannak helyezve. Az ügyben alapfokon eljáró Bukaresti Törvényszék ugyanis Magyarország jelképeiként értelmezte ezeket, és álláspontjával másodfokon is egyetértettek. A jogi eljárást az AUR színeiben immár parlamenti képviselőként tevékenykedő Dan Tanasă nevével fémjelzett, Méltóságért Európában nevet viselő polgári egyesület kezdeményezte.

Hargita Népe | 2021. április 16.

Nehéz olvasmány Banner Zoltán legújabb kötete. Címe sokatmondó: A cédrusfa hatalma. Alcíme elgondolkodtató: Az én művészeti akadémiám. Az olvasmány nehézségét nem stílusa, mert az könnyed, olvasmányos, még csak nem is tartalma – ami érdekfeszítő, mint egy kalandregény –, hanem mondanivalójának súlya adja. Sarány István könyvrecenziója.

Háromszék | 2021. április 15.

Milyen világban is élünk? Egy fiatal álma, az édes álma... Ó, igen. Majd lesz egy szép nagy házam, kutyával meg gyümölcsössel. Két vagy három gyerek, stabil, jól fizető munkahely, és ennyi. Igen. És ennyi lenne? Ez lenne minden fiatalnak a jövendőbeli álma? Ebben a korban, ahol semmit nem tud biztosra az ember? Ahol egy álláshoz kezdőként is minimum tíz év munkatapasztalat kell, sima előélet, semmi ebből adódó probléma? Kivitelezhető, igen... Rámegy az egész életed? Igen. Hogy meg is érné? Ugyan!

Népújság, Nagy Miklós Kund | 2021. április 13.

„Sőt örüljünk, sőt előre!”… Aligha gondolhatják sokan, hogy az idézet a halk szavú költő, Arany János sora. Őt inkább az időskori Epilógusban jellemzett alapállással azonosítja az irodalmi köztudat. „Ha egy úri lócsiszárral/ Találkoztam s bevert sárral:/ Nem pöröltem, – / Félreálltam…” Pedig volt ő forradalmian, szabadságharcosan lelkes, elszánt is. Példa rá a nyitásként idézett Április 14-én című verse. 1849-ben örökítette meg így ezt a napot. Arany akkor nemzetőr volt és harminckét éves. Eléggé fiatal ahhoz, hogy ne vegye komolyan a halált. „Fel, fel a szent küzdelemre!/ A sorompó nyitva áll:/ Egy a pálya, egy a végcél:/ Dicső élet, vagy halál.”

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. április 15.

Felújítás után a sepsiszentgyörgyi Vártemplom felszentelésére készül a város legrégebbi református egyházközsége. Az épületen az utolsó simításokat végzik, nemrég felszerelték az újonnan készült kovácsoltvas csillárokat. A május 16-i ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdet igét.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2021. április 14.

Kegyetlen zivatar nyomait őrzi ideig-óráig a táj, a falu meg a város, aztán, mint máskor is, jön a helyre rakó ember. Hogyne őriznék az emberek, a gyermekek egy-egy jeles ünnep nyomait, hiszen az ünnep lélekből adatik. Most illent tova a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a húsvét. Ugyan ki tudná számon tartani egy ilyen egyetemes ünnep ragyogó történéseit?

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. április 14.

A máig tisztázatlan okokból elhunyt Pálfi Géza (1941–1984) székelyföldi papra, a gyulafehérvári római katolikus gimnázium és teológia tanárára, székelyudvarhelyi főesperes-plébánosra emlékezünk születésének 80. évfordulóján. A hitéért és nemzetéért vértanúhalált szenvedett egyházi személyiség életébe, valamint viselt dolgaiba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapján megjelent összefoglaló, illetve Denisa Bodeanu és Novák Csaba Zoltán történész kutatásai eredményére támaszkodva nyújtunk bepillantást.

Háromszék | 2021. március 25.

Annak okán, hogy a Honismereti Szövetség 2007-ben hozott határozata értelmében Bél Mátyás születésnapja, 1684. március 25. a Honismeret Napja a Kárpát-medencében, no meg amiatt is, hogy az utóbbi időben megnőtt az Úz völgye iránti érdeklődés, mai Történelmünk rovatunkban a Háromszék Vármegye Kiadónál nemrég megjelent, Kocsis Károly által szerkesztett Előre az Úz völgyében című könyvből Tamás Sándor Erdély és Moldva Úz-völgyi határa régi térképeken című tanulmányából közlünk részleteket a jegyzetek elhagyásával.

Háromszék | 2021. április 13.

Drága Pali bácsi!

Búcsúzóul szolidan, visszafogottan szeretnék szólni Hozzád szóvirágok nélkül, rövid mondatokban, ahogyan az életben szoktuk.

Székely Hírmondó, Dimény H. Árpád | 2021. április 12.

Hurrá! Így köszöntünk minden nap, legyen az reggel, délben vagy este. Hurrá az életnek, éljen az minden szépségével. Ez volt a mi titkos-cinkos köszönésünk: Hurrá, Pali bácsi! – mondtam én, és Hurrá, Tata! – így köszöntek az unokák. Ebben a belső körben csak mi voltunk, az egyetlen lánya, vagyis a feleségem, Orsolya, a gyerekeink: Örs, Előd, Lili, no és jómagam. Mindez Mama gondoskodó tekintete előtt, aki mindig mosollyal adta áldását erre is, és minden egyéb csínyre, huncutságra.

Székely Hírmondó | 2021. április 12.

Szombaton, életének 79. évében Csernátonban elhuny Haszmann Pál Péter népművész, helytörténész, művelődésszervező, az édesapja által megálmodott, alapított és nevét viselő világhírű tájmúzeum nyugalmazott igazgatója, gyarapítója, mindenese. Egy olyan ember adta vissza lelkét Teremtőjének, akinek minden tettét a nemzete iránt érzett felelősségtudat vezérelte, gondolatai kőbe vésett aforizmákként szolgálnak a jelen és a jövő nemzedék okulására, útmutatóul.

Háromszék, Fekete Réka | 2021. április 9.

Van egy hely Háromszéken, ahol az idő múlása előre és visszafelé is pörög. Visszafelé azért, mert a székely ember életében megtapasztalt fontos dolgokat itt megkérdőjelezhetetlen értékként értelmezik, előre pedig amiatt, mert mindezeket védik, megőrzik és a felnövő nemzedékeknek adják tovább. A csernátoni Haszmann Pál Múzeum nemcsak holt tárgyak gyűjteménye, hanem olyan történelmi kultúrkörnyezet, ahol a megalakulása óta eltelt közel ötven esztendőben több száz neves ember fordult meg, írók, művészek, befolyásos művelődésszervező emberek, akik itt megélhették (a tiltott időkben is) gyökereik vonzását, belekapaszkodhattak abba, ami az erdélyi magyar ember öröksége. Ez a világ számomra is útjelző. Egy márciusi napon ide tértem vissza, itt köszönteni a tavaszt és gratulálni a Haszmann családnak a Tegyünk Kézdiszékért Egyesület februárban odaítélt díjáért.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. április 8.

Április 8-án töltötte be a nyolcvanötödik életévét Gazda József tanár, tankönyv-, művészeti- és szépíró, szociográfus, művelődésszervező, műkritikus, aki Kézdivásárhelyen látta meg ugyan 1936-ban a napvilágot, azonban Kovásznán szolgálja évtizedek óta hittel és meggyőződéssel, szerényen és rendíthetetlenül, alázattal és félelmet nem ismervén a nemzetet, amelyből vétetett.

Háromszék, Gazda József | 2021. április 8.

1957 őszén már rendszeresen járok, járunk a művészet vonzásában mellém sodródott Ellácska társaságában Nagy Albert, Nagy Imre, Szervátiusz Jenő, Fülöp Antal Andor, Mohy Sándor, Vetró Artúr, Benczédy Sándor, Berde Amál, Gy. Szabó Béla meg Ferenczy Júlia műtermébe.

Háromszék | 2021. április 8.

Fél évszázada ismerek egy erdélyi embert – de valójában ismerem-e? –, és nem tudom hová, az élet mely serpenyőjébe tenni. Mert annyira sokszínű, annyifelé tudós módra tájékozódik. Tonnákat nyom a kobakja.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2021. április 8.

Gazda Józsefet sokszorosítani kellene. Jusson belőle minden Kárpát-medencei településre, de leg­alább minden székely kisvárosba. Valahogy úgy, ahogy – ebből a léthelyzetből kilombozódva, mintegy megsokszorozva magát – a szellemi változatosság, a sokszínűség bőségével ajándékozott meg minket az elmúlt bő fél évszázadban.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. április 7.

A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett, katonás fegyelmet tanúsítva vettek részt több ezren vasárnap délelőtt Csíkszeredában a Kárpát-medence legnagyobb méretű hagyományos ételszentelésén. A kötelező távolságtartás miatt a Szabadság téren az eddig megszokottnál ritkábbak voltak ugyan a sorok, de ezúttal a Promenádon, a Temesvári sugárúton, a Kossuth Lajos utcában, valamint a Szent Ágoston-templom környékén és tágas udvarán is kígyóztak. A megszentelendő italt és eledelt fonott, helyenként magyar és székely jelképekkel díszített kosarakban maguk elé helyező hívők tekintélyes része székely ruhát öltött erre a felemelő és lelki békét hozó ünnepi alkalomra.

Háromszék, Farcádi Botond | 2021. április 7.

Szebbik, és remélhetőleg igazibb arcát mutatta Székelyföld az elmúlt hétvégén, a húsvéti ünnepek idején két olyan Sepsiszentgyörgyön, illetve Csíkszeredában lezajlott esemény révén, amely valamiképpen azt üzente: mégiscsak jó helyre születtünk, jó helyen élünk, még ha a hétköznapi problémák súlya alatt sokszor hajlamosak vagyunk is az ellenkezőjét hinni.

Háromszék, Hecser László | 2021. április 7.

Schaffhauser Ildikót az idősebbek a bukaresti német adás főszerkesztőjeként ismerhetik: a képernyőn keresztül sokszor volt otthonuk vendége. A bő évtizede Illyefalván élő újságíró munkássága révén sokat látott. Szerkesztőként beszámolhatott az életerős szászság örömeiről és hagyományairól, majd szemtanúja volt elvándorlásuknak, a közösségek megszűnésének és falvaik pusztulásának. Részese volt a decemberi eseményeknek is – a „forradalmárokkal” nem kívánt közösködni, a felkínált előnyöket visszautasította –, főszerepet vállalt az adás újraindításában, pályája vége felé pedig kultúrdiplomataként nem csak a románság, hanem a multikulturális Románia értékeit közvetítette az osztrák fővárosban.

Háromszék | 2021. április 2.

Hiába halt meg betegen, hosszas szenvedés után, Farkas Árpád mégis közöttünk van – nem hagy itt bennünket. Ő sem, mint ahogy egyetlen költő sem. Mert a versben továbbra is velünk társalog, gondolatokat ébreszt, megosztja velünk meglátásait. És az általa ébresztett gondolatok valóban figyelmet érdemelnek.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio