szmue fejlec 2

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. október 11.

Képesek vagyunk-e újból belesimulni a természetbe és harmóniában élni a környezetünkkel, vagy vele együtt magunkat is felfaljuk nyereséghajhász, és éppen ezért önpusztító világunkban? Ilyen és hasonló kérdések juthatnak eszünkbe, miközben Rizmayer Péter budapesti születésű (1977), Sepsiszentgyörgyön élő képzőművésznek a Lábasház pincegalériájában kiállított, november 14-ig megtekinthető installációit szemléljük.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. október 11.

Pénteken felszentelték Sepsiszentgyörgyön az Evangélikus–Lutheránus Egyházközség Irgalmas Szamaritánus Keresztyén Oktatási Központját. A 25 különleges nevelést igénylő, Down-szindrómás gyerek számára meleg fészket nyújtani és fejlődési lehetőséget biztosítani képes, 414 négyzetméternyi hasznos felülettel rendelkező épület a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának köszönhetően nyert formát Erdély egyetlen ilyen jellegű magyar nyelvű intézményeként. A beruházás értéke 111 millió forint.

Háromszék, Csinta Samu | 2021. október 8.

Alakja és híre egyaránt legendás. Azt regélik róla, hogy 2013-ban még vállára kapta a zsák búzát, pedig akkor már 92 éves volt. A századik életévét nemrég töltő báró Apor Csaba védjegye azonban mégis az, hogy az erdélyi magyar arisztokraták közül Háromszéken neki sikerült a legnagyobb mértékben visszaszereznie az 1949-ben államosított nemesi birtokot.

Háromszék, Váry O. Péter | 2021. október 8.

Európa 1990-ig fennálló rendjét Trianon alapozta meg, majd az 1947-es párizsi békeszerződések véglegesítették: ekkor húzták meg azokat az országhatárokat, amelyek majd’ fél évszázadon át meghatározták a térség hovatartozását, fejlődését. A múltunk iránt érdeklődők nagyjából ismerik a történteket, Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész hétfő délután a Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott, Trianon másodszor – Az 1947-es párizsi békeszerződés című előadásában nem is tett egyebet, mint összefoglalta az 1920–47 között zajlottakat, rávilágítva azokra a folyamatokra, amelyek a párizsi békeszerződések végkimeneteléhez vezettek.

Székely Hírmondó | 2021. október 8.

Székelyföldön, és meghatározóan Kézdivásárhelyen, Gábor Áron – még ma is csaknem teljesen színtiszta magyar – városában két fiatalember hosszú éveken át szervezte ott élő honfitársaink társadalmi életét, megrendezték nemzeti ünnepeinken a méltó megemlékezést, kulturális és sportrendezvényeket rendeztek, lehetőségeikhez mérten gondoskodtak a városban a magyar feliratokról, és nem mellékesen, felszólaltak a székelyeket megillető kollektív jogok megadásáért. Mindezek még mai napig is főbenjáró bűnnek számítanak Romániában. Nem csoda, hogy a hírhedt Securitate „méltó” utódszervezete éveken át lehallgatta, éjjel-nappal megfigyelte őket és baráti társaságukat. Beke Istvánról és Szőcs Zoltánról van szó.

Székely Hírmondó | 2021. október 8.

A koronavírus-járvány miatti szigorítások által megtizedelt hallgatóság előtt mutatták be szerda este a Székelyföldi Magyar Újságírók (SZMÚE) kiadásában megjelent Gúnyhatár – Léphaft karikatúrák körülírva című kötetet a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Háromszék, Váry O. Péter | 2021. október 7.

A maga nemében egyedi könyvet adott ki a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE): Léphaft Pál vajdasági karikaturista 52 rajzához ugyanannyi újságíró egy-egy gondolatot társított, így a Gúnyhatár - Léphaft-karikatúrák körülírva című kötet nem rajzzal illusztrált szöveg, hanem szöveggel illusztrált rajz.

Háromszék, László Zsuzsa | 2021. október 6.

Hurrá! A gyermek idén tovább járt iskolába, mint a múlt évben ilyenkor. Bő két hetet kihúzták, csak most vonulnak vissza távoktatásba. Vagyis online-ba. Magyarul: kapcsolódnak az internetes rendszerhez, hálózathoz. Na csak azért, mert utánanéztem! A valóságban ez így néz ki: ágyból pizsamában az asztalhoz, gép elé. Egyelőre két hétig, egyelőre…

Háromszék, Iochom István | 2021. október 6.

A székelyek régi és új jelképei címmel tartott előadást hétfő este a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház színháztermében Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. október 6.

Örök gyásznapként égette be magát a magyar nemzet tudatába 1849. október hatodika, amikor a Habsburg-ház Aradon tizenhárom magyar főtiszt, Budapesten a miniszterelnök életét oltatta ki. A kivégzéseket ördögi módon a bécsi forradalom fellángolásának első évfordulójára időzítették, ezzel is üzenvén: a császári udvar kegyetlenül megtorol minden ellene irányuló mesterkedést, légyen az lázadás, összeesküvés vagy fegyveres felkelés. És ebbéli elszántságát nyomatékosítván a későbbiekben aljas módon még huszonhárom magas rangú honvédtisztet juttatott hóhérkézre, akik közül hármat szintén Aradon fosztottak meg az életétől. A bánsági város így vált Magyar Golgotává.

Háromszék, Iochom István | 2021. október 1.

Beke István és Szőcs Zoltán még a feketehalmi börtönben raboskodott, amikor 2020-ban, a trianoni békediktátum centenáriumán a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma arról döntött, hogy Teleki Pál-érdemérmet adományoz Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, akiket a román hatalom „székely terroristáknak” bélyegezve ártatlanul meghurcolt, 2018. július 4-én 5–5 éves letöltendő börtönbüntetésre ítélt és bebörtönzött.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. október 6.

Kísértés vagy belső parancs címmel jelent meg a baróti Tortoma Kiadónál Sikli László (1950), a nagyváradi Szent László-templom egykori plébánosának önéletrajzi ihletésű regénye. Sepsiszentgyörgyi bemutatóját október elsején tartották az unitárius templom tanácskozótermében, ahol a házigazda megtisztelő szerepe Benedek Mihály Józsefnek jutott.

Háromszék, Jakab Anna | 2021. október 1.

Szellemi elöljáróink megértették, miért szükséges írótársuk felhívására azonnali cselekvéssel válaszolni. „Emberekre volt szükség, emberek kellettek a föld fenekéről, hogy alakjukba belekapaszkodhasson a közbizalom” – írta Szentimrei Jenő. Az anyaországból hazatérő Benedek Elek író, lapszerkesztő épp annak az írói közösségnek volt tagja, akik hittel igyekeztek pártfogolni az itthon maradottakat. Példaképem lelkületével vallom: ha erkölcsileg magasabb szintre szeretném emelni tanítványai­mat, kötelező módon magyar meséből kell merítkeznem, mert annak minden tanítása a krisztusi törvények betartására késztet.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. október 1.

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál-érdemérmet adományozott Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, akiket a romániai hatóságok ártatlanul meghurcoltak, 5 év fegyházra ítéltek és bebörtönöztek.

Háromszék, Szekeres Attila | 2021. szeptember 30.

Két okból választottuk ezt a témát mai Történelmünk rovatunk tárgyául. Egyrészt holnap, október 1-jén van a zászlótudomány világnapja, másrészt a Hivatalos Közlöny tegnap kiadott 931-es számában megjelent Románia Kormányának szeptember 15-én hozott 989-es határozata, amellyel elfogadta Kovászna megye zászlaját. Ezennel hivatalosan használható a jelkép.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2021. szeptember 30.

Az Ószövetség szerint a vadászok azok, akik az élet fenntartásához járulnak hozzá, a középkorban pedig a jónak a megtestesítői voltak, akik küzdöttek a gonosszal –emlékeztetett Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek Budapesten, a Vadászati Világkiállítás megnyitóján celebrált szentmisén. Ezt követően pedig dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rámutatott, hogy vadászat és vadgazdálkodás nélkül ma már nem tarható fenn az erdő és a mezőgazdaság egyensúlya, de a vadvilág sokfélesége sem. Íme, két, az élet különböző területein tevékenykedő személyiség által megfogalmazott, de egybecsengő megállapítás, amely a vadászat fontosságára hivatott terelni a közvélemény figyelmét.

Székely Hírmondó, Czegő Zoltán | 2021. szeptember 28.

Ünnepek valának a napokban minálunk. Csendesen jártunk, ingáztunk feleségemmel. Hol ő, hol én rándultunk ki, venni és behozni valamiket asztalra, edénybe. Az edényen korondi csodacserépvázákat értek. És értem azt is, miért nincs egy közös, egybefoglaló tabló az egykori, a néhai tanárok arcképeivel abban a szent faluban, ahol néven nevezik a madarakat, fákat, a gödröket is.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2021. szeptember 27.

Egy hónapja immár annak, hogy Székelyföld első nagyprodukciója elsöprő sikert aratott. A szerencsés ezrek, akik bejutottak az István, a király rockopera hat előadásának valamelyikére (sokan már eleve kíváncsiak voltak mind a két szereposztásra, így kétszer is beültek az aréna hatalmas nézőterébe), de a csak hallomásból, visszhangból értesültek sokasága is azóta sem fogyott ki a dicséretekből. Az utcán állítanak meg barátok, ismerősök, de idegenek is, hogy gratuláljanak, de ami még fontosabb, hogy saját élményüket megosszák.

Háromszék, Kisgyörgy Zoltán | 2021. szeptember 24.

Történelmi emlékekben gazdag településen járunk. Ragadványnevére ugyan nem emlékeznek a helyiek, de mint mondják, „volt úgy, hogy jöttmentek falujának is nevezték”. Van egy másik Ojtoz (Oituz) is az egykori ezeréves határon túl. Mondhatnánk Román-Ojtoznak is. Ehhez tartozik az egykori magyar határtelep, Sósmező, valamint Zöldlonka, Fűrészfalva és Herzsa is, ahol szórványban katolikus, magyar ajkú csángók élnek.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2021. szeptember 23.

A világban annyira elszaporodott a keresztényellenes cselekmények és bűntettek száma, hogy mára e vallás követői és gyakorlói a Föld lakosságának legüldözöttebb rétegévé váltak.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio