szmue fejlec 2

Hargita Népe, Hadnagy Éva | 2022. szeptember 18.

Tamási Áron születésének 125. évfordulóját ünnepelték az elmúlt hétvégén Farkaslakán. A falu nagy szülöttjének tiszteletére idén kétnapos rendezvénnyel készültek a szervezők. A rangos eseményen átadták a Virrasztás Tamási Áron díjakat is az arra érdemeseknek.

Hargita Népe, Cseke Péter | 2022. szeptember 16.

A mi időnk úgy eljön, mint az ítélet napja” – jósolta 1923. szeptember 20-án írt amerikai levelében Tamási. „Csak tanulni, dolgozni, s mindig egyet venni célba: erdélyi magyar művészet, amelyik olyan legyen, mint a rózsa a sziklán, s mint a megsebzett sas, amelyik mégis túlél minden más madarat.” A címzett Jancsó Béla volt, akire úgy tekintett Tamási, mint „akiben két testvére van”. Amerikai tartózkodása idején a honvággyal küszködő, az erdélyi irodalomteremtés mozzanatait a távolból is szemmel tartó, az elbeszélő művészet tudatos megújítására vállalkozó Tamási mindenekelőtt a Jancsó értékrendjén átszűrt „hazai tudósításokat” várta otthonról.
Mindketten az első világháború után fellépő írónemzedék, a Tizenegyek tagjai voltak. Nagysikerű – 3200 példányban megjelent – antológiájuk bemutatását követően a fiatal írók már 1923-ban külföldi tanulmányútra indultak. „Az Isten s a szerencsénk megadta – olvassuk Tamási levelében –, hogy egy részünk széjjel mehetett s megy a világ minden tája felé. Így erősödik a lélek, a látás, kínlódik és izzad gyümölcsöt a vér, elénkbe hajlik a tudomány, s ha valamikor a Jóisten megint összehoz: lesz mit elővegyünk a fejünkből, a szívünkből…”

Háromszék, Farkas Réka | 2022. szeptember 19.

A Securitate győzött, hisz dicsőítő emlékművet mindig a győzteseknek emelnek, a vesztesek legfennebb elföldelhetik halottaikat, jegyzi meg keserűen a kommunizmus bűntetteit vizsgáló egyik legismertebb és elismertebb történész, Marius Oprea annak kapcsán, hogy a múlt héten felavatták a piteşti-i Hősök temetőjében az egykori titkosszolgálat, a Securitate „hőseinek” szentelt emlékművet.

Székely Hírmondó, Borbély Zsolt Attila | 2022. szeptember 19.

„Megérett a világ a pusztulásra” – fakad ki sokszor kétségbeesésében az abnormális korban élő normálisan gondolkodó ember, amikor a sokadik olyan társadalmi jelenséggel találkozik, amit egyszerűen nem tud feldolgozni morálisan és/vagy intellektuálisan.

Háromszék | 2022. szeptember 15.

1984. június 5-én pokolgép robbant Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul-szoborcsoport közelében, a detonációban életét vesztette az akkor 12 éves Vaszi Jánoska. 2022. szeptember 10-én, szombaton emlékművet avattak a tragédia helyszínén. Sárpátki Zoltán szobrászművész alkotásának leleplezésén beszédet mondott többek között Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Puskás Attila, az emlékműállítás egyik kezdeményezője, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének képviselője, Dénes Előd református lelkész, Vaszi Jánoska osztálytársa és Váry O. Péter, lapunk munkatársa, az emlékműállítás kezdeményezője, a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány képviselője. Alább beszédeik szerkesztett változatát közöljük azzal a céllal, hogy megidézzük Vaszi Jánoska emlékét, rögzítsük az emlékműállítás fő mozzanatait – de azért is, mert e felszólalások dokumentumértékűek, és hasznosak lehetnek történészek, korunk és társadalmunk jelenségeit kutatók számára is.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. szeptember 14.

Szaharov-díjra jelöli az ukrán népet és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette be a politikai alakulat frakciója. Indoklásuk szerint nincs kétségük afelől, hogy „Ukrajna bátor népe, élükön Volodimir Zelenszkij elnökkel” ezt megérdemli, mert „továbbra is nap mint nap védik az európai értékeket a harctereken”.

Háromszék, Ferencz Csaba | 2022. szeptember 13.

Néhány nappal a magyar–román elnöki találkozó után talán érdemes visszakanyarodni egy kényes témára. Kényesnek nevezzük, holott valójában a pimasz megközelítés illene leginkább rá. Klaus Iohannis elnök ama, a négyszemközti megbeszélést követő sajtótájékoztatón is hangoztatott felvetéséről van szó, miszerint a magyar állam erdélyi beruházásai gondot okoznak. Elnökünk egészen pontosan azt hangsúlyozta, hogy alapvető fontosságú a román állam hozzájárulása az ország területén megvalósuló projektekhez, amelyek ugyanakkor nem lehetnek etnikai alapon diszkriminatívak...

Háromszék, Nagy D. István | 2022. szeptember 13.

Hozzád, eléd jöttünk, sajnos üres kézzel – talán ez volt az egyik kulcsmondat, mely elhangzott szombaton Sepsiszentgyörgyön a Mihály Vitéz-szoborcsoport szomszédságában, Vaszi Jánoska emlékműve avatóján.

Háromszék, Farcádi Botond | 2022. szeptember 12.

Talán véletlen, talán sorsszerű, de mindenképpen különös: II. Erzsébet királynő hetvenéves uralkodása éppen abban az esztendőben ért véget, amikor az ukrajnai orosz invázió nyomán mindenki számára egyértelművé vált, hogy Európa és a világ új korszakba lépett.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. szeptember 12.

„1984. június 5-én egy házi gyártású bomba robbant fel a Mihai Viteazul-szoborcsoportnál. A detonáció akkora erejű volt, hogy a közelben lévő boltok ablakai betörtek. A szobrokban azonban nem tett jelentős kárt – de kioltotta egy közelben tartózkodó, alig 11 éves kisfiú, Vaszi Jánoska életét. Az ügyet a kommunista diktatúra titkosszolgálata, a Securitate vizsgálta. A nyomozati anyagot titkosították. Vaszi Jánoska szülei halálukig gyászolták a tragikus körülmények között elvesztett gyermeküket. Soha nem tudták meg, fiuknak miért kellett meghalnia, s ki volt a gyilkosa” – tájékoztat az áldozat emlékét őrző, 2022. szeptember 10-én leleplezett kompozíció magyar és román nyelvű felirata.

Háromszék, Nagy D. István | 2022. szeptember 11.

Megkésett tiszteletadás a kommunista önkényuralmi rendszer mártírjainak, haminckét éves tartozás törlesztése a város és lakói részéről, bocsánatkérés és egyben főhajtás az ártatlan áldozatok előtt, örök mementó, hogy ne engedjük többé megtörténni mindazt, amit azon sötét korszak ránk hozott – egyebek mellett ezek az üzenetek hangzottak el szombaton délelőtt a 38 évvel ezelőtt pokolgép miatt mindössze 11 évesen életét vesztő Vaszi Jánoska emlékére felállított szoborkompozíció avatóján. Az elpusztuló, szirmait elhullató virág szimbólumára épülő, az 1984. június 5-én bekövetkezett merénylet helyszíne – a Mihai Viteazul szoborcsoport – közelében felállított emlékmű Sárpátki Zoltán csíkszeredai szobrászművész alkotása, leleplezését a város lakói szép számban tisztelték meg jelenlétükkel.

Székely Hírmondó, Bedő Zoltán | 2022. szeptember 9.

Tekintetbe véve a két ország között immár több mint egy évtizede fennálló hűvös és az idő múlásával egyre hidegebbé váló viszonyt, önmagában már az is eredménynek és előrelépésnek számít, hogy magyar államfő látogatott a román fővárosba. Ugyanakkor az egymással és gondjainkkal való legmagasabb szintű szembesülés, az álláspontok és kialakulásuk okainak tisztázása, valamint a nézeteltéréseket gerjesztő kérdések közvetlen megvitatása hangsúlyosan hozzájárul a fennálló feszültségek enyhítéséhez. Megteremti a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd feltételeit. Késlelteti a két ország között létező árkok tovább mélyítését.

Háromszék, Mózes László | 2022. szeptember 9.

Nehéz feloldani a régi feszültségeket, különösképpen, ha azok két nemzetet, két államot terhelnek. Mégis, politikai és társadalmi tekintetben egyetlen út járható: a párbeszéd útja. Akkor is, ha ez esetenként bonyolultnak, netán reménytelennek tűnik. Csakis a párbeszéd, az együtt gondolkodás vezethet eredményre Románia és Magyarország, a román és a magyar nemzet esetében is. Ehhez persze azt is kell remélni, hinni, hogy a döntő többség érdeke mégis csak az, hogy rendezzük végre közös dolgainkat.

Háromszék, Puskás Attila | 2022. szeptember 9.

Sepsiszentgyörgy kivételes figyelemnek örvendett az átkosnak is nevezett kommunista diktatúra fenntartói részéről, aminek jelét is adták, két szobrot avattak fel letűnt korokra emlékeztetve. Nevezetesen a helyiek által ,,Bélának” nevezett katonát (ott csak zászlócsere volt), valamint a Vitéz Mihály-szoborcsoportot, amelyet 1982. szeptember 28-án avatott fel a kéretlenül „megajándékozott” város. Az országos első titkár és országvezető Nicolae Ceaușescu jelenlétében felavatott szobor Mihály rövid erdélyi jelenlétére, hadi sikereire és halálára emlékeztet, a kommunista rendszer vezetői elvárták városunk lakóinak háláját és ünneplését.

Háromszék, Váry O. Péter | 2022. szeptember 8.

1984. június 5-én egy házi gyártású bomba robbant fel a Mihai Viteazul-szoborcsoportnál. A detonáció akkora erejű volt, hogy a közelben levő boltok ablakai betörtek, a szobrokban azonban nem tett jelentős kárt – de kioltotta egy közelben tartózkodó, alig 12 éves kisfiú, Vaszi Jánoska életét. Az ügyet a kommunista diktatúra titkosszolgálata, a Securitate vizsgálta, a nyomozati anyagot titkosították. Vaszi Jánoska szülei halálukig gyászolták a tragikus körülmények között elvesztett gyermeküket. Soha nem tudták meg, fiúknak miért kellett meghalnia, és ki volt a gyilkosa.

Háromszék, Farcádi Botond | 2022. szeptember 8.

Tizenkét év. Novák Katalin tegnapi bukaresti útja előtt tizenkét esztendeje járt utoljára hivatalos látogatáson Romániában magyar államfő. Erre maga a magyar államelnök hívta fel a figyelmet utazását megelőzően – nyilván, nem a hivatali elődeinek volt valami baja a román fővárossal, hanem a korábbi évek során igen gyakran fagyossá váló román–magyar kapcsolatok állapota nem segítette elő a hivatalos látogatásokat.

Háromszék, Mózes László | 2022. szeptember 8.

Minimális jóindulattal immár megoldható lenne a nagyváradi iskolaügy. Mert belátható, álnokul gerjesztett indulatok helyett – amelyek becsengetés előtt mind a magyar, mind a román közösségben értelmetlen feszültséget keltettetek – mindenkor jobb megoldást keresni és találni.

Háromszék, Nagy B. Sándor | 2022. szeptember 7.

Kettős ünnepet tartottak vasárnap az árkosiak az unitárius templomban: megünnepelték a Régeni Áron Dalárda fennállásának 100., valamint az Unitárius Vártemplom orgonája megépítésének 150. évfordulóját. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd köszöntőbeszédek hangzottak el és több kórus is fellépett. Az ünnepi műsort követően megkoszorúzták az elhunyt kórustagok emlékére állított kopjafát, majd megtekintették a dalárda énektermében berendezett kiállítást, és végül szeretetvendégség zárta a rendezvénysorozatot.

Háromszék | 2022. szeptember 7.

Az elmúlt napokban szülővárosomban, Sepsiszentgyörgyön voltam. A megpillantott hirdetésnek és Jutka húgom gyorsaságának köszönhetően az a szerencse ért, hogy megnézhettem az István, a király helyi grandiózus előadását. Óriási kíváncsiság bujkált bennem: mit tudnak kezdeni a székelyek ezzel a témával, és mindezt hogyan, miféle művészi színvonalon oldják meg?

Háromszék, Ferencz Csaba | 2022. szeptember 7.

A hírek sokasága közt talán sokan nem figyeltek fel arra, hogy megszűnt a Szatmári Friss Újság. Pontosabban annak nyomtatott változata.

A nyomtatott sajtó alkonya hozzánk is elérkezett – legyinthet rá bárki, aki már régóta elektronikusan és elsöprő többségben ingyenesen fogyasztja a híreket. Van is igazság ebben, hiszen ha minden pillanatban ott a tájékozódás lehetősége a zsebünkben, a kezünkben, akkor ugyan mi értelme van megvásárolni egy ilyen „ósdi”, nyomtatott hírforrást?

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio