szmue fejlec 2

Farkas Árpád „Szedd össze magad, indulj. Kezed ügyében minden: a táj, a bot meg ez a mitikus keleti szél. Legfennebb megcsusszansz még egyszer a szakadékok széleinél.”
(Farkas Árpád ars poeticája)

Farkas Árpád (Siménfalva, 1944. április 3. – Sepsiszentgyörgy, 2021. február 7.) Kossuth-díjas erdélyi magyar író, költő, műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia tagja (2005).

Háromszék, Mózes László | 2024. március 29.

„És fölzúgnak a hamuszín egek, / hajnalfele a ravensbrücki fák. / És megérzik a fényt a gyökerek / És szél támad. És fölzeng a világ” – írja háborús tapasztalataira alapozva Pilinszky János Harmadnapon című versében. A huszonhárom éves költőt 1944-ben behívták katonának és Németországba vitték, ahol ugyan fegyverrel nem harcolt, de láthatta a háború borzalmait.

Háromszék, Iochom István | 2024. március 18.

Kézdivásárhelyen a rendszerváltás óta harmincötödik alkalommal ünnepelt együtt pénteken a város és a térség magyarsága, akik azért jönnek évről évre a Gábor Áron térre, hogy leróják tiszteletüket az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt. Több mint harmincéves hagyománynak megfelelően, a kézdivásárhelyi ünnepség idén is a kegyhelyeken, a ’48-as szobroknál, emlékműveknél és sírhelyeknél kezdődött.

Háromszék, Farkas Réka | 2024. március 18.

A magyar szabadságot, a nemzeti összetartozást ünnepelték Sepsiszentgyörgyön március 15-én, elmúlt idők hőseit dicsőítették, eljövendő feladatokat jelöltek ki a szónokok, kiknek üzenete egybecsengő volt: hinnünk kell saját erőnkben, tudásunkban, igazunkban. Feladatunk van: szülőföldünket építeni, gazdagítani és mindent megtenni, hogy a körülöttünk lévő változásoknak ne vesztesei, hanem győztesei legyünk.

Háromszék, Hecser László | 2024. március 18.

A barótiak, felsőrákosiak, köpeciek és ürmösiek közös ünnephelyén, a véceri emlékhelynél tartott megemlékezésen több százan vettek részt. A felszólalók beszédeiből kiderült, miért is olyan fontos hely Vécer az erdővidékiek számára, s az is, milyen kihívásokat tartogat közösségünk számára ez az év. Ha más eszközökkel is, mint elődeink, de ma is tennünk kell azért, hogy szabadságunk ne csorbuljon és hangunk messze hallatszódjék – állították egybehangzóan.

Háromszék, Bodor János | 2024. március 18.

Orbaiszék minden falujában külön-külön emlékeztek meg péntek délelőtt istentiszteleteken, koszorúzásokon, ünnepi műsorokon az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, délután pedig a Barátos, Zabola és Zágon községekhez tartozó falvak képviselői részt vettek a kovásznai központi ünnepségen is, erősítve a széki települések közötti összetartást.

Háromszék, Farcádi Botond | 2024. március 18.

Nem csupán a mi nemzeti ünnepünk, minden magyar ünnepe volt, de több tényezőnek köszönhetően valamiképpen a normalitás ünnepévé is lett az idei március 15. Sepsiszentgyörgyön és Erdélyben.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2024. január 10.

Mi, magyarok már az új esztendő kezdetén két olyan történelmi időpontba botlunk bele, amelyek véres eseményei fekete betűkkel égették bele magukat a nemzet emlékezetébe.

Háromszék  | 2024. január 4.

260 évvel ezelőtt, 1764. január 7-én volt a történelembe madéfalvi veszedelem, székelyöldöklés, latinul siculicidium néven beíródott vérengzés. Mária Terézia német-római császárné, magyar királynő (1740–1780) a Habsburg Birodalom törököktől való fenyegetettségének védelmére délvidéki mintára 1761–62 során elrendelte, hogy Erdélyben is szervezzenek határőrséget. A székelyek régi szabadságjogaikra hivatkozva lázongtak a sorozás ellen. 1764. január elején Madéfalván gyülekeztek.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2024. január 5.

Év eleje a számvetés, az egymásra tekintés, a jövőformálás időszaka, amikor tanácsos visszatekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre. Számba venni mindazt, ami történt, a kudarcainkat és a sikereinket egyaránt. Elemezni ezek ránk és szűkebb vagy tágabb környezetünkre gyakorolt hatását. Számbavétel és elemzés nélkül ugyanis nem tudjuk hányadán állunk és mit tegyünk az érvényesülésünk érdekében.

Háromszék, Farkas Réka | 2024. január 3.

Mi, emberek, mindig reménykedünk, hogy egy új kezdet új esélyt jelent, jobbra fordulnak a magunk és a körülöttünk lévő szűkebb, tágabb világ dolgai. Így vagyunk az esztendőváltással is, hinni akarjuk, hogy az új év változást hoz, megóv a bajtól, szerencsétlenségtől, biztonságban tudhatjuk szeretteinket, kicsit jobbá válhat életünk. Számvetésre, tervezésre késztet, és összegzésre: bizony van helye a jobbnak.

Háromszék, Váry O. Péter | 2023. december 29.

Persze, lehetne írni évértekelőt is. Hogy milyen volt az elmúlófélben levő esztendő, mi jót hozott közösségünknek, szenvedtek-e csorbát jogaink, lépett-e előbb bár hangyányit a világ, s mire valók a hozzánk közelebb és távolabb dúló háborúk? De ezt megteszik a nyilvánosság előtt a politikusok, s magába fordulva ki-ki, a saját szempontjai, a saját világlátása szerint.

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. december 18.

Ha Amerikában élnénk, eddig már készült volna legalább tucatnyi film róla, Hollywood csak úgy ontaná a különféle feldolgozásokat. Hivatalos ünnep lenne, munkaszüneti nap, amely során a román nemzet hősiességére, a Romániában élő nemzeti közösségek közös, bátor kiállására emlékeznénk iskolában, köztéren, kulturális eseményeken.

Háromszék | 2023. december 14.

Nemrégiben, a december 1-jei román nemzeti egyesülési ünnepségek alkalmával szélsőségesek skandálták Sepsiszentgyörgyön (is): „Erdély örök román föld”, „Székelyföld nem létezik”, „A román nyelv az egyedüli úr”, énekelték: „Románok vagyunk, örök urak vagyunk itt.” Az, hogy mióta vannak itt, kiderül mai Történelmünk rovatunkból, melyben a Köpeczi Béla főszerkesztésével a budapesti Akadémiai Kiadónál 1986-ban megjelent Erdély története, Makkai László és Mócsy András által szerkesztett első kötetéből közöljük a Román vajdák és kenézek, nemesek és jobbágyok című alfejezetet a szerkesztő alcímeivel.

Háromszék, Mózes László | 2023. december 12.

Advent idején Erdély szívében emlékeztek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet létrejöttének 75. évfordulójára. Nem csupán vallásos rendezvény, jelentősége jóval túlmutat az egyházakon: az erdélyi, partiumi, székelyföldi magyar közösség múltja, jelene és jövője szempontjából egyaránt meghatározó, ami a kincses város eme épületében történik.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2023. december 8.

December 1. nemcsak Románia nemzeti ünnepe, hanem a tömény magyar­ellenesség napja is. Ilyenkor szélsőséges román szervezetek falkákba verődött tagjai masíroznak a magyar többségű városok utcáin, torokszakadtából követelvén az országból való kitakarításunkat. „Székelyföld nem létezik”, „A román nyelv az egyedüli úr”, „Itt mi vagyunk örökre az urak” – üvöltik indulatoktól eltorzult arccal.

Háromszék | 2023. december 19.

Sepsiszentgyörgy után csütörtök este népes közönség előtt Brassóban is bemutatták a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének legújabb könyvét.

A Kárpátországi szolgálat a Kárpát-medence történelmi egyházainak magyar főpásztoraival, illetve jeles egyházi személyiségekkel készült interjúkötet, egyházaink nemzetmegtartó erejéről tanúskodik.

Háromszék, Demeter J. Ildikó | 2023. december 14.

Egyházaink nemzetmegtartó erejéről tanúskodik a Kárpát-medence történelmi egyházainak magyar főpásztoraival, illetve jeles egyházi személyiségekkel készült interjúkötet. A Kárpátországi szolgálat a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) negyedik könyve, amelyet baráti hangulatú rendezvényen mutattak be kedd este egy ugyancsak történelmi helyszínen, Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

Háromszék, Farkas Réka | 2023. december 4..

Túl vagyunk ezen is, lejárt december elseje, Románia nemzeti ünnepe. Különösebb izgalmak nélkül, a megszokott forgatókönyv szerint, katonai parádékkal, népünnepéllyel, paszulyfőzelékkel.

A nacionalista pártok, mozgalmak nagyobb sereglettel Gyulafehérvárra vonultak, pár tucatnyian Sepsiszentgyörgyön akartak indulatokat szítani, hál’ istennek! kevés sikerrel. Piros-sárga-kékben tündökölve felvonultak, kiabáltak, énekeltek, felsorolták követeléseiket, a polgármesternek címzett ultimátumukat, de még a helyi románság sem volt kíváncsi rájuk. Jöttek, láttak, hőbörögtek, továbbálltak…

Háromszék, Mózes László | 2023. november 17.

Miközben az ország lakóinak mozgékonyabb, egyben jobb módú lakói pár napos szabadságukat töltik, mások december elseje alkalmából fővárosi katonai parádéra kíváncsiak, mifelénk, Sepsiszentgyörgyön szélsőségesek érkezésére készülődnek.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio