szmue fejlec 2

A SZMÚE alapszabályzatának megfelelően 2020. március 7-én 10.30-ra összehívom a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete közgyűlését a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza üléstermébe.

Amennyiben nem jelenik meg a tagság abszolút többsége (fele + 1 tag) az alapszabályzat értelmében a közgyűlés határozatképtelen, azonban a következő összehívásra már a jelenléttől függetlenül határozatképessé válik. Ezért 2020. március 7-én 11 órára ugyan arra a helyre a közgyűlést újra összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

  1. Az ülést levezetését segítő testület megválasztása.
  2. Elnöki beszámoló.
  3. Az elmúlt év tevékenységének kiértékelése.
  4. A 2020 – es tevékenységi terv véglegesítése és elfogadása.
  5. Alapszabály módosítás:
    a. A titkári feladatkör újraértékelése és ellátásának biztosítása.
    b. Külügyi képviselői tisztség létrehozása.
  6. Különfélék.

Sepsiszentgyörgy
2020. február 20.

Bedő Zoltán,
elnök

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai EgyesületeVajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio