szmue fejlec 2

Kárpátországi szolgálatMegjelent a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének negyedik könyve: Kárpátországi szolgálat, szerkesztette Szekeres Attila és Sarány István, Illyefalva, 2023.

„A 2021-ben megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva (szerk. Ambrus Attila, Illyefalva, 2021) és Múltból jövendőt. Történelem hazulról (szerk. Szekeres Attila, Sepsiszentgyörgy, 2021), valamint a tavaly kiadott Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig (szerk. Szekeres Attila, Illyefalva, 2022) sikerén felbuzdulva ismét nagy fába vágtuk fejszénket. Újra országhatárok által szétszabdalt magyarságunkat képviselő kollégákat kértünk fel a közreműködésre. Ezúttal is – mint korábbi köteteink esetében – Galbács Pál az ötletgazda”– olvasható Szekeres Attila előszavában.

A kötet a Kárpát-medence történelmi egyházainak magyar főpásztoraival, illetve néhány jeles egyházi személyiséggel készült interjúkat foglal magában. Erdélyen kívül megjelenik Magyarország, Szerbia, Szlovákia, valamint Kárpátalja, de az óceánon túl, Ausztráliában tevékenykedő református lelkész is vall munkájáról. Erdély mindenik történelmi egyházának püspöke, érseke kifejti gondolatait. A beszélgetések központi témája egyházaink nemzetmegtartó ereje, munkája, hiszen elvilágiasodott mindennapjainkban ez a feladat – a nyilvánvaló nehézségek ellenére, vagy éppen azért – jelentősen felértékelődött.

A kötet szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Kárpátaljáról verbuválódtak, de ott van köztük a Partiumból Ausztráliába elszármazott Józsa Erika televíziós szerkesztő is. Háromszékről Bedő Zoltán, Csinta Samu, Fekete Réka, Galbács Pál, Hecser László, Józsa Zsuzsanna, Préda Barna és Szekeres Attila jegyez interjút. Az elegáns műszaki szerkesztés a kézdivásárhelyi Szabó Kriszta munkáját dicséri, a borító a sepsiszentgyörgyi Steigerwald Tibor fotójának felhasználásával készült.

A kötetbe szerkesztett, határokat átszelő gondolatok ismételten bizonyságot tesznek arról, hogy mi, magyarok szétszabdaltságunkban is együvé tartozunk, közös a nyelvünk, kultúránk, történelmünk, közösek az érzelmeink, közös a keresztény hitünk, még ha más-más felekezethez tartozunk is.

Érzékelhető, hogy míg a református, unitárius, evangélikus egyház a nemzetet felvállaló egyházként működik, a római katolikus nemzetek fölötti világegyházként. Ez kiviláglik a belgrádi érsek szavaiból is, ám Erdélyben a római katolikus egyházi elöljárók esetében tetten érhető a nemzethez való ragaszkodás, azért való munkálkodás.

A könyvben a református és római katolikus személyiségek túlsúlyban vannak, de ez természetes a magyarság felekezeti megoszlását tekintve, ám van evangélikus, unitárius, sőt, Kárpátaljáról magyar görögkatolikus interjúalany is.

Egy ilyen, ökumenikus szellemben fogant összegezés Trianon óta hiánycikk a Kárpát-medencében.

Az interjúkat összegezve a kötetből kiviláglik: a magyarság jövője a kereszténységben van.

Könyvbemutatót több társszerző és interjúalany részvételével december 12-én 18 órától tartanak Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

A könyv már kapható a Háromszék lapterjesztő standjain. (madarasi)

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio